17. 5. 2018

V pořadí 3. letošní veřejné zasedání zastupitelstva se odehrálo za absolutního nezájmu ze strany veřejnosti, jejíž účast se tentokrát dala opravdu spočítat na prstech jedné ruky a už to vypadá, že se to pro pár zainteresovaných stává společenskou událostí. Obdobně na tom však byla i účast místních zastupitelů, jichž se z celkového počtu 21 řádně zvolených dostavilo 12, takže usnášeníschopnost byla tedy zajištěna. K neúčasti nejspíše vedlo to, že se jednalo o zastupitelstvo mimořádné a konalo se v čase největší dopravní špičky.

Prvních šest bodů programu zastupitelstva proběhlo poměrně hladce, jednalo se především o doladění dofinancování plánované nové základní školy ve Zdiměřicích, čili především o zajištění úvěrového rámce  ve výši 225 milionů pro dofinancování z vlastních zdrojů. Z výběrového řízení vyšla vítězně Komerční banka, a.s..

Rozpočtové opatření č. 6 se týkalo zejména o vydělení přípravy výstavby křižovatky na Hrnčířské a Vestecké z výstavby základní školy. Pro vznik školy totiž bude potřeba upravit křižovatku ve Zdiměřicích, aby vznikl odbočovací pruh a tím se umožnil snazší vjezd do školy. Tyto záležitosti již byly probrány při prezentaci plánu základní školy ve Zdiměřicích ze dne 11.5., o jejímž průběhu jsme vás již informovali v samostatném článku.

Další bod zastupitelstva se týkal schválení žádosti o dotaci ze zdrojů MŠMT na „Podporu vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“, což byl bod č.5 programu. Zde se jednalo o přislíbenou dotaci při spanilé jízdě v roce 2016 tehdejšího ministra financí Andreje Babiše (ANO) a ministryně školství Valachové (ČSSD), kdy byly přislíbena podpora na výstavu základních škol v prstenci kolem Prahy, Psárech a Jesenici. Na tuto dotaci byla však uvedená částka jen rezervována a je třeba, aby o ní město Jesenice požádalo a tato žádost pak projde obvyklým schvalovacím procesem. Tento úkon byl tedy zastupitelstvem jednomyslně schválen.

Bod č. 6 se týkal obdobně požadavku o poskytnutí dotace ze strany MŠMT na poskytnutí dotace ve výši 50 milionů na energetickou nenáročnost budovy plánované ZŠ. Během projednávání  se dostavili ještě další 4 zastupitelé.

V té době došlo zastupitelstvo k projednávání posledního bodu týkajícího se rozsudku obce ve sporu se společností OPTREAL, spol. s .r.o. a RENIX stavební a.s. v likvidaci. Když zjednodušeně popíšeme tento složitý bod, tak město prohrálo spor o tzv. 20 milionů Kč. Jednání zastupitelstva byly předloženy celkem 4 varianty návrhů na usnesení, přičemž město již uplatnilo blanketní odvolání, aby nedošlo k promarnění lhůty. Zastupitelé pak rozhodli na doporučení advokátní kanceláře zastupující město již ve sporu nepokračovat, protože naděje na výhru by byla mizivá. Jednání zastupitelstva se v průběhu diskuse k této kause uchýlilo do poměrně osobních útoků, které nám nepřísluší hodnotit, neboť jsme u dotčených jednání nebyli.

Ze zcela objektivních důvodů si dovolujeme odvolat na články, které byly dříve zveřejněny na našich stránkách a převzaty z veřejných zdrojů, zejména z Jesenického kurýru (viz zde, zde a zde).

V závěrečné diskusi jsem vznesla otázku, jaké kroky budou následovat ze strany města ve věci Vestecké spojky. V pondělí 14.5. byla navíc v Radiožurnálu odvysílána informace, že krajští zastupitelé Středočeského kraje odsouhlasili vznik Vestecké spojky ve 4 proudové variantě do 3 let (o věci jsme vás již dříve informovali ). Zastupitel Kulhánek tuto informaci potvrdil, že ji také slyšel, považoval ji však za novinářskou kachnu, stejně tak jako zbytek zastupitelstva. Paní starostka v této souvislosti ujistila o připravenosti stát za právy občanů proti Vestecké spojce. Je škoda, že k tomu nedošlo již na zmíněném dubnovém zasedání zastupitelstva Středočeského kraje, které tuto kontroverzní stavbu vrátilo do hry.

Jana Vidímová

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!