28. 9. 2014

Jak  je to s vymáháním pokuty 20 000 000 Kč za nedodržení smlouvy s obcí?

V současné době Jesenicí hýbe případ pokuty 20 milionů Kč pro firmy OPTReal a Renix  za  nedodržení smlouvy  s obcí.  Obec v minulém volebním období uzavřela  smlouvu o  kompenzaci za stavbu  bytových a polyfunkčních domů v lokalitě Za vodojemem ve Zdiměřicích (velký panelák za Zdiměřicemi směrem na Hrnčíře). Řešené území  zahrnuje 13 350 m2. Obec, která dobře věděla, jak je problematické přimět developera ke stavbě něčeho jiného než jen rodinných domů nebo bytových domů, přistoupila k vyjednávání a  povedlo se  uzavřít dohodu ve prospěch našich občanů. V rámci této smlouvy bylo také dohodnuto, že investor vybuduje na své náklady hřiště. Toto hřiště zůstane majetkem developera, ale ten jej na 5 let obci pronajme. Co bude s pozemkem po té již smlouva  neřeší.

Po zkušenostech s investory na našem území (nedostavěný domov důchodců v Horních Jirčanech, nedostavěný „domov  důchodců v Jesenici“- růžové paneláky směrem na Kocandu apod.) obec při uzavření  smlouvy také zařadila do smluvních ustanovení sankci ve výši  20 000 000 Kč za porušení smluvních ujednání, aby se pojistila proti dalšímu problému na svém území. Investor se zavázal, že hřiště dokončí do 30.6. 2014. Hřiště je sice rozestavěno, ale  termín nebyl dodržen.

Starosta předložil několik dní před uplynutím závazného termínu zastupitelstvu obce ke schválení   další smlouvu, která by  termín  dokončení stavby  posouvala a obec  by  přišla o možnost  získat smluvní sankci. Zastupitelstvo jasnou převahou tento dodatek zcela logicky neschválilo. To způsobilo  velkou nevoli mezi některými zastupiteli a zejména některými radními. Ti zřejmě počítali s tím, že zastupitelstvo tupě odsouhlasí vše, co se mu předloží.

V současné době je podána předžalobní upomínka. Obec bude tedy uplatňovat svůj požadavek  u soudu. Na posledním zastupitelstvu, které se konalo dne 25.9. 2014 proběhla kolem tohoto tématu  velmi zajímavá diskuse, která stojí za vidění.

Sledujte zastupitelstvo na You Tube na oujesenice.cz.

Sylva Marková