Zápisky ze zasedání rady města Jesenice 52-55

16. 1. 2018  |  Zajímáte se o to, co vedení naší obce schvaluje na zasedání rad, ale nechce se vám pročítat desítky zápisů? Právě pro vás přinášíme výpis toho nejdůležitějšího, co se na jednání rad projedn Školství Uzavřela nájemní smlouvu se společností Komerční park Jesenice s.r.o. a její podnájem základní škole [795, 796, 831] více»

Odchod posledního kasína z Jesenice!

11. 1. 2018  |  Až půjdete příště s dětmi do jedné z budov jesenické základní školy, nebo pojedete nakoupit, vyřídit si náležitosti na městský úřad, nebo jen projíždět Jesenicí směrem Pražský okruh, všimněte si jedné výrazné změny, ke které v této části obce došlo. Se začátkem roku 2018 totiž ukončilo svou činnost kasíno Happy více»

Další rekonstrukce silnice II/101 v blízkosti Jesenice

27. 12. 2017  |  V končícím roce za sebou mají zejména obyvatelé Kocandy a Osnice neblahou zkušenost se stavební činností investovanou Středočeským krajem prostřednictvím jeho příspěvkové organizace, a to Krajské správy a údržby silnic (dále jen KSÚS). Touto činností byla oprava mostu přes potok Botič na Kocandě, který byl dle posouzení správce, tj. KSÚS, v havarijním více»

Zajímavosti ze zastupitelstva 7/2017

21. 12. 2017  |  Na úterý 19. prosince bylo vedením obce svoláno poslední řádné zastupitelstva města Jesenice v letošním roce, na kterém jsme nemohli chybět. Tentokrát obsáhlý program s 27 body sliboval dlouhé jednání a řadu vzrušených diskusí. Na programu totiž byla řada bodů výrazně se dotýkající fungování naší obce. Ať už se jednalo o více»

Veřejné projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu Jesenice

19. 12. 2017  |  V pondělí 18. 12. proběhlo v obřadní  síni Městského úřadu Jesenice od 18 hod. veřejné projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu obce Jesenice, zpracovaného Ing. Arch. Petrem Foglarem. Jednalo se o návrh, který byl oproti svému zadání schválenému zastupitelstvem z 19.9.2013,posouzen a upraven po společných jednáních v dalších letech. Hlavním cílem projednání bylo seznámit všechny dotčené strany více»

Zápisky ze zasedání rady města Jesenice 48-51

17. 12. 2017  |  Zajímáte se o to, co vedení naší obce schvaluje na zasedání rad, ale nechce se vám pročítat desítky zápisů? Právě pro vás přinášíme výpis toho nejdůležitějšího, co se na jednání rad projednává! Školství Schválila projektovou dokumentaci a využití dotace na výstavbu pasivní budovy nové základní školy ve Zdiměřicích [748, 749] (projekt více»

Představení projektu nové základní školy ve Zdiměřicích, aneb setkání vedení obce s občany

1. 12. 2017  |  Na středu 29. listopadu 2017 bylo vedením obce Jesenice svoláno setkání s obyvateli Jesenice ohledně plánované výstavby nové základní školy ve Zdiměřicích. Cílem schůzky bylo seznámit občany s projektem školy, který připravil Ing. Arch. Josef Pálka ze společnosti Hexaplan international. Ve snaze o zlepšení informovanosti o místním dění tak přinášíme více»

Zápisky ze zasedání rady města Jesenice 44-47

25. 11. 2017  |  Zajímáte se o to, co vedení naší obce schvaluje na zasedání rad, ale nechce se vám pročítat desítky zápisů? Právě pro vás přinášíme výpis toho nejdůležitějšího, co se na jednání rad projednává! Školství Zadala zakázku na vybavení školní družiny v budově bývalé Jednoty [672]. Schválila žádost ředitelky základní školy na více»

Zajímavosti ze zastupitelstva 6/2017

15. 11. 2017  |  Zastupitelstvo tentokrát začalo s drobným, sedmiminutovým, zpožděním, během něhož se pravděpodobně čekalo na posledního z koalice. Po předchozím zveřejnění byl na začátek programu doplněn bod o cyklostezce Vestec — Jesenice. Předmětem byla smlouva o spolupráci mezi Jesenicí a Vestcem o vybudování cyklostezky podél ulice Na Průhonu, na západní straně. Před sběrným dvorem více»

Město Jesenice opětovně odmítlo vznik dálnice D3 v západní variantě

12. 11. 2017  |  Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 proběhlo další zasedání obce Jesenice, na kterém došlo k opětovnému odmítnutí vzniku zamýšlené dálnice D3 v její západní variantě, respektive úseku D3 0301 – 0303 Praha – Václavice. Na odmítnutí této stavby se zastupitelstvo shodlo jednomyslně napříč politickým spektrem. Přijat však nebyl návrh připravený vedením obce, více»

Facebook