11. 5. 2018

Pokud jde o účast občanů na setkání, řekl bych, že šlo spíše o neúčast, tedy o malý zájem býti informován (je možné, že k tomu přispělo uveřejnění pozvánky na setkání jen pár dní před jeho průběhem). Celé setkání proběhlo v souhlasné atmosféře, snad proto, že již bylo získáno stavební povolení a všechny připomínky a námitky byly zdárně vyřešeny.

Úvodem paní starostka uvedla, jak bylo obtížné bojovat s byrokracií a vypořádat se s námitkami nespokojených občanů, které vznesli proti nové škole, což posunulo termín výstavby o 1,5 roku. Já si ale myslím, že to patří k demokratickému rozhodování a naopak doba od nákupu pozemků (podzim 2015) do získání stavebního povolení (jaro 2018) je obdivuhodně krátká, samozřejmě díky všem, co projekt připravovali. Dále jsme se dozvěděli, že během prázdnin začne úprava křižovatky před školou (přidání odbočovacího pruhu ke škole tak, aby průjezd kolem školy nebyl narušen), a v říjnu, pokud vše půjde podle plánu, začne výstavba školy, která potrvá 14 měsíců a škola se otevře ve školním roce 2020. Byli jsme ujištěni, že provoz školy výrazně neovlivní provoz na Hrnčířské ulici. Já si ale myslím, že se zvýšením provozu v těchto místech je nutné počítat a že je třeba začít se zabývat zklidněním provozu na této silnici např. tím, že bude zajištěno striktní dodržování rychlosti 40 km/hod v celé její délce. Na druhou stranu je třeba ocenit snahu radnice nabídnout alternativní dopravu dětí ke škole, tedy kromě autem s rodiči též školním autobusem nebo na kole, případně pěšky po cyklostezkách, plánovaných směrem na Vestec a Jesenici.

Pan architekt Pálka potom představil projekt a provedl nás celým areálem školy. Jedná se nepochybně o moderní, z hlediska vytápění pasivní a bezbarierovou stavbu, která kromě základní výuky bude poskytovat prostory pro různé aktivity a zájmy žáků. Nebývale velký prostor je poskytnut pro sportování (dvě tělocvičny, dvě hřiště), je tam učebna pro výuku hudby, jazyků, jsou tam prostory pro trénování manuální zručnosti a řemesel jakož i domácích činností (vaření, šití, zahradničení) a různých počítačově zaměřených aktivit.

A jaká je představa radnice o celkové kapacitě základních škol v Jesenici? Nová škola bude mít kapacitu 540 žáků, stará škola sníží kapacitu na 540 žáků a náhradní výukové prostory se přemístí do nové školy. Kapacitu též posílí nová škola v Psárech, kam budou mít blíže žáci z Horních Jirčan.

Stanislav Hrabal

PS: Další informace o projektu nové základní školy ve Zdiměřicích můžete nalézt na této stránce.

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!