7. 6. 2019

Zastupitelstvo bylo tentokrát svoláno na základě žádosti opozice, která chtěla projednat výroky Martina Langa. Druhým významným bodem bylo projednání zakázky na stavbu zdiměřické školy.

Na úvod zastupitelstva proběhla již tradiční diskuse. Nejprve zazněl dotaz na nedostupnost sportovišť v okolí Pančáku, neboť během loňského roku byly zrušeny branky i basketbalový koš.

Ty by mělo nahradit nové řešení v rámci rekonstrukce parku Pančák na podzim letošního roku. Současně ale dojde k omezení dostupnosti hřiště u základní školy pro veřejnost, neboť to bylo podmínkou sousedů pro souhlas s výstavbou nového sportoviště na zahradě školy. Pavel Smutný se nicméně zavázal, že hřiště bude dostupné v omezeném režimu minimálně do doby zřízení přiměřené náhrady v lokalitě za Feringem.

Druhým podnětem byla žádost o řešení incidentu na Hrnčířské ulici, v místě stavby křižovatky u základní školy, při němž byl skácen strom na auto poškozeného. Dle jeho tvrzení mu město nabídlo odškodnění, k němuž ale již nedošlo. Pavel Smutný oponoval, že záznamy z kamer byly prověřeny, ale neposkytly žádné vodítko a podle stavebních deníku neměla v daný den probíhat na staveništi žádná činnost. Město tak nemůže škodu proplatit ze svého pojištění.

Dalším bodem programu pak byly výroky Martina Langa.
Opozice navrhla výroky odsoudit a odvolat Martina Langa z rady města.
Martin Lang se hájil tím, že prezentoval pouze své osobní názory, které nijak nesouvisí s vedením města. Dle jeho tvrzení si někdo příspěvek našel až měsíc po zveřejnění během předvolební kampaně. Omluvil se za svůj příspěvek zastupitelům i občanům města Jesenice. Radka Vladyková se ale ohrazuje, že koalice měla Langa odvolat sama z důvodu nemorálního chování radního. Renata Voláková namítá, že bývalé vedení se dopouštělo střetu zájmů a nehospodárně nakládalo s veřejnými prostředky.
Martin Kuruc má na příštím zastupitelstvu představit zprávu o hospodaření vedení města v minulém volebním období. Sylva Marková dodává, že Lang běžně uráží zastupitele v jejich interních diskusích.

Pavel Smutný následně přednesl protinávrh, který konstatuje, že projevy Martina Langa jsou jeho soukromou záležitostí a město se od nich distancuje. Radka Vladyková pak přednáší další protinávrh, kde navrhuje pouze odvolání Martina Langa z pozice radního. Po hlasování je pak schválen návrh koalice, který přednesl Pavel Smutný.

Výsledek hlasování pak vyvolal velkou odezvu v sále, během níž odešla většina obecenstva a všichni opoziční zastupitelé. Podle Radky Vladykové odcházejí opoziční zastupitelé, neboť nedostali podklady k následujícímu bodu s dostatečným předstihem. V ruchu sálu, ale nebylo zřejmé, zda je příčinou hlasování o Martinu Langovi nebo následující projednávání základní školy ve Zdiměřicích.

Projednávání zakázky na základní školu zahájil Martin Kuruc shrnutím průběhu zakázky. Ta se nejprve protáhla velkým množstvím dotazů, ale výsledně se přihlásilo pouze pět společností. Zakázka se hodnotila ze 60 % podle ceny, 20 % podle času a 20 % podle realizačního týmu (referencí).
Výsledkem těchto poměrů pak bylo, že jen jedna z nabídek odpovídala očekávané ceně zakázky, ostatní byly o více než 60 mil. dražší.
Vítězem se zároveň stala jedna z dražších zakázek, která navíc trvala delší dobu.

Rozdíl v cenách je přitom pro město větší než může akceptovat a proto město vypíše zakázku znovu. Martin Lang a Iva Řehulková poznámenávají, že zakázka byla převzata s důvěrou od přechozího vedení, ale podmínky podle jejich názoru diskvalifikovaly řadu firem z účasti. Iva Řehulková dále sděluje, že město si nechalo udělat bezpečnostní audit pro navrhované dopravní řešení od dopravní fakulty ČVUT. Z něj pak vyplynulo, že dopravní řešení má řadu vad, některé velmi závažné. 

Zástupci spolku Jehlan pak připomínají, že na problémy projektu upozorňovali již před lety, ale tehdejší vedení města je ignorovalo.
Navrhují dokonce, aby město nechalo prověřit postup projektantů, kteří projekt schválili. Pavel Smutný dodává, že podle stávající zakázky by škola byla dokončena na jaře 2021 a město se i nadále pokusí otevřít školu od září 2021. Zastupitelstvo nakonec schválilo zrušení stvající zakázky a vypsání nové po úpravách projektové dokumentace.

V závěrečné diskusi si pak vzal ještě jednou slovo Martin Lang.
Poděkoval koalici za spolupráci a následně odstoupil z pozice radního.

Zapsal Vlastimil Zíma