4. 2. 2017

První zastupitelstvo letošního roku konané dne 19. ledna 2017 bylo výjimečně krátké a dlouhé zároveň. Krátké, neboť mělo na programu jediné dva body, dlouhé tím, že jejich projednání zabralo 4,5 hodiny. A to nás ještě čekalo překvapení na závěr v podobě zařazení mimořádného bodu o odvolání určené zastupitelky pro územní rozvoj a poměrně zajímavá diskuse. Nicméně nepředbíhejme.

Zastupitelstvo zahájila starostka Radka Vladyková (ANO) zopakováním lehce upravené prezentace ze zářijového pracovního zastupitelstva konané kvůli předjednání změn územního plánu. Ze statistických údajů jsme se dozvěděli, že Jesenice má přes 9000 hlášených obyvatel a odhaduje se 2 až 3 tisíce nehlášených, což se samozřejmě negativně projevuje na výši příjmů pro naši obec. Z následné diskuse k tomuto bodu jsme se dozvěděli, že město stále vyjednává s krajem o zřízení střední školy a že se 23. ledna 2017 měla konat schůzka s vedením hlavního města Prahy ohledně plánované linky metra D (bohužel, výstup z jednání není prozatím dostupný na webu našeho města, takže nevíme, jak to pro naše město dopadlo).

Během rozpravy o základních tezích pro zadání územního plánu navrhla zastupitelka Iva Řehulková (ANO) odstranit body týkající se metra D a dálnice D3, neboť jejich realizace není v pravomoci města. Tento protinávrh nebyl v hlasování přijat, koalice záměr nepodpořila, takže obecné teze pro územní plán byly přijaty v původním znění.

Poté následovalo úmorné, téměř nekonečné schvalování 54 podnětů k novému územnímu plánu pod vedením Ivy Řehulkové (ANO), které zabralo většinu času zastupitelstva. Není v našich silách popsat všechny dílčí změny se zdůvodněním návrhu, bylo toho skutečně moc, tak se, prosím, případně podívejte na záznam.

Po jejich projednání měla následovat diskuse s občany, nicméně nás čekalo ještě jedno překvapení. Koalice půl hodiny před skončením řádné doby zasedání zastupitelstva zařadila do programu změnu určeného zastupitele pro územní plánování, tedy odvolání Ivy Řehulkové a její nahrazení jiným zastupitelem. O věci detailně informujeme v samostatném článku, takže více viz tam. Bývalý starosta Pavel Smutný (STAN) k té věci připomněl, že i na ustavujícím zastupitelstvu byla volba určeného zastupitele přidána na program dodatečně. Novým určeným zastupitelem se stala starostka Radka Vladyková, která ke svým náročným povinnostem starostky přidala další časově náročnou činnost, přípravu územního plánu našeho města.

Na závěr zasedání proběhla diskuse, kde jsme měli možnost se konečně zeptat na řadu otázek, které jsme od vás obdrželi.


Záznam zastupitelstva 1/2017.

Petr Brož

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂