30. 11. 2019

Dne 21. listopadu se konalo další veřejné setkání vedení města Jesenice s občany. Tentokrát byly tématem investice připravované na příští rok. Zúčastnila se většina rady města ve složení Pavel Smutný, Naďa Karasová, Iva Řehulková, Martin Kuruc a Vladimír Koblasa. V obecenstvu se nás sešlo asi 10.

Celkové investice na příští rok by měly dosáhnout asi 250 mil. Kč, což je přibližně dvojnásobek ročního městského rozpočtu. Z toho největší část, 150 mil. Kč je vyčleněno na stavbu základní školy ve Zdiměřicích. Ta se zároveň stala prvním projednávaným bodem. V současnosti běží výběrové řízení, jehož předpokládaný konec je 12. prosince letošního roku. Očekávaný začátek stavby je pak na jaře roku 2020. Město v souvislosti se školo jedná o odkupu sousedního pozemku na jižní straně pro budoucí rozšíření parkoviště v okolí školy.

Na ostatní investice v Jesenici je určeno cca 100 mil. Kč. Ve Zdiměřicích se plánuje odvodnění ulice Labutí, veřejné osvětlení u zastávky autobusu u Sunny Canadian. Nad osvětlením ulice Zdiměřická mezi Jesenicí a Zdiměřicemi rada ale stále váhá a zvažuje přínos obyvatelům proti vlivu na životní prostředí. Na můj dotaz ohledně realizace dalších prvků v rámci zklidnění obytné zóny ve Zdiměřicích jsem se dozvěděl, že byly dokončeny retardéry dle plánu po předchozím vedení a v nejbližší době se další prvky nechystají. Věc se nicméně několikrát projednávala i na dopravní komisi a Pavel Smutný souhlasil, že se na projektu může dále pokračovat.

V Osnici vznikne vjezdová brána u hřbitova, jež má zpomalit auta jedoucí od Říčan. Dále má vzniknout nohejbalové hřiště, měla by se opravit hřbitovní zeď a bude dokončeno rozšíření čističky odpadních vod Osnice. Plánuje se také nástavba hospody Na Kocandě, kde má vzniknout spolková klubovna nebo obecní byty. Po skončení školního roku by také měla být stržena budova mateřské školy v Osnici, aby mohla na jejím místě vzniknout budova nová.

V Horních Jirčanech by měl vzniknout dům s až 20 byty s pečovatelskou službou a třídou mateřské školy a bude se opravovat řada komunikací. Na chodníku do Jesenice se pracuje, ale stále ho blokuje neochota některých majitelů poskytnout obci potřebné pozemky.

V Jesenici se bude rekonstruovat část ulice v Lázních u kotelny a chodníky v okolí blízkého hřiště. Nového povrchu by se měla dočkat i ulice Šátalka. Na první část revitalizace parku u Pančáku, která bude příští rok dokončena, by měla navázat první část zelené páteře, revitalizace koryta Jesenického potoka mezi Pančákem a psím hřištěm. Také by měla vzniknout cyklostezka do Hodkovic, která je momentálně blokována překážkami při odkupu pozemků na straně Zlatníků. Připraví se také projekty pro sportovní areál a sportovní halu na pozemcích za Ferringem a biotop u Pančáku.

V rámci dotazů z publika jsme se dozvěděli, že zvažovaný přesun zastávky Jesenice, bytovky se zatím odkládá. Jednak se objevil plán středočeského kraje na zřízení tramvajové trati v ulici Budějovická a zároveň se město snaží realizovat nový průchod v blízkosti stávající zastávky a vyřešit tak dlouholetý spor s obyvateli místních bytovek.

Další z dotazů směřoval na vznik sportoviště V Roháči. Zde existuje projekt na sportoviště o velikosti přibližně poloviny tenisového kurtu, což je v současnosti jediné volné místo. To by ale měla vyřešit změna územního plánu č. 6, která v dané lokalitě má umožnit výstavbu mateřské školy, zdravotního střediska a sportoviště.

Padla i připomínka ke plánované revitalizaci Jesenického potoka. Ve staré Jesenici je historicky spojena splašková a dešťová kanalizace. Za deště tak není čistička odpadních vod u Pančáku schopna pojmout veškerou vodu, která do ní přiteče. Nadbytečná voda je přečištěna pouze mechanickými filtry a následně odtéká do potoka, což je údajně standardní postup v těchto případech. Podle Pavla Smutného se s tímto problémem počítá a v rámci revitalizace by měly vzniknout za čističkou další opatření pro tyto případy.

Na závěr zazněl dotaz i na posílení kapacity autobusů směrem do Prahy. Aktuálně se řeší posílení spojů na Smíchov. Další linky, které by mířily na Roztyly nebo Chodov, ale v nejbližších letech patrně nevzniknou, neboť je na těchto stanicích již zcela vyčerpána kapacita.

Zapsal Vlastimil Zíma

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!