31. 5. 2018

Zajímáte se o to, co vedení naší obce schvaluje na zasedání rad, ale nechce se vám pročítat desítky zápisů? Právě pro vás přinášíme výpis toho nejdůležitějšího, co se na jednání rad projednalo.

Školství
* Poskytla 35 000 Kč pro účast florbalového týmu na národním finále a odměny zástupcům školy ve výši 15 000 Kč [229, 259].
* Uložila ředitelce základní školy neprodleně předložit účetní závěrku za rok 2017 [233].
* Povolila MŠ Kamarád nákup interaktivního projektoru [243].
* Doporučila zastupitelstvu uzavřít smlouvu na úvěr pro financování nové základní školy [248].
* Schválila projektovou dokumentaci interiéru pro novou základní školu [250].
* Doporučila zastupitelstvu schválit žádost o dotaci na výstavbu nové základní školy [265].
* Převzala dokumentaci pro stavbu nové základní školy [268].
* Zadala studii na novou mateřskou školu v Horních Jirčanech společnosti Hexaplan za cenu 400 000 Kč [276]. (Město tento pozemek koupilo na konci roku 2016 pro stavbu domova důchodců, nicméně krátce po jeho nákupu změnilo svůj záměr a domov důchodců chce nyní realizovat nově v centru Jesenice)
* Rozhodla o provedení kontroly v MŠ Kamarád [284].

Životní prostředí
* Vypověděla smlouvu upravující provoz propojených vodovodů se společností Margean invest [214].
* Uzavřela smlouvu na výsadbu stromů a keřů v hodnotě 180 000 Kč [217].
* Uzavřela smlouvu na likvidaci uhynulých zvířat se společností Asavet [231].
* Projednala navýšení nákladů za odběr recyklovaných plastů [255].
* Projednala vyhodnocení vodohospodářského majetku za rok 2017 [266].

Doprava a bezpečnost
* Uzavřela smlouvu na technický dozor pro stavbu chodníků a rekonstrukce ulic [215].
* Uzavřela smlouvu na stavbu chodníku přes ulici Budějovická u policejní stanice [216].
* Uzavřela smlouvu na křižovatku ulic Hrnčířská a Malebná ve Zdiměřicích se společností Sudop Praha za cenu 180 000 Kč [218, 219, 269].
* Vypsala zakázku na stavbu cyklostezky Jesenice – Vestec [220].
* Uzavřela smlouvu na opravu ulice V Koutech se společností HES stavební [223].
* Uzavřela dodatek smlouvy na provoz linek 326 a 327 [227].
* Uzavřela dodatek smlouvy na stavbu chodníku Jesenice – Kocanda se společností HES stavební [232].
* Schválila dopravního řešení centra Jesenice od společnosti IM-projekt [236, 267].
* Uzavřela smlouvu na doplnění chodníku na křižovatce ulic Pražská a Na Kocandě [237].
* Uzavřela smlouvu na opravu ulice V Lázních v Jesenici se společností Pozkom [254].
* Schválila analýzu stavu pultu centrální ochrany se společností CD profesional security agency ze cenu 100 000 Kč [256].
* Uzavřela dodatek smlouvy na rekonstrukci ulice Sportovní na Kocandě se společností PSS Bohemia [278].
* Schválila změny ve službě Senior taxi [280].
* Uzavřela smlouvu na studii úpravy návsi ve Zdiměřicích se společností Šmídová landscape architects za cenu 220 000 Kč [286].

Kultura
* Schválila dovybavení dětských hřišť a instalaci workoutové sestavy na hřiště do Zdiměřic [234, 271] (s velice podobnými návrhy přišel v loňském roce Okrašlovací spolek Zdiměřice, ale tehdy byly zamítnuty).
* Schválila upravenou cenu ve výši 150 000 Kč na tisk knihy o Jesenici [241].
* Poskytla 30 000 Kč na výlet seniorů [244].
* Zadala vytvoření loga pro oslavy 100/930 let města Jesenice [273].
* Vyčlenila 37 000 Kč na akci módní přehlídka a TV Šlágr [274].

Pozemky a územní plány
* Schválila záměr změny pozemku v ulici Mezi Domy za pozemek navazující na ulici K Šátalce [221].
* Doporučila zastupitelstvu schválit změnu darovací smlouvy na pozemek na Rozkoši [224].
* Doporučila zastupitelstvu schválit dodatek ke smlouvě o bezúplatném převodu areálu čističky odpadních vod v Jesenici [251].
* Schválila úpravu pravidel pro zřizování věcných břemen [253].
* Uzavřela dohodu se Středočeským krajem na položení optického kabelu mezi budovou městského úřadu a městské policie [270].
* Uzavřela smlouvu o zřízení věcného břemene pro přípojku [279].

Různé
* Přijala pozvánku na valnou hromadu Agro Jesenice a informaci o jejich zájmu odkoupit obhospodařované pozemky [222].
* Odmítla nabídku společnosti Mikeš na prodej elektromobilu [225].
* Schválila jedno rozpočtové opatření a další doporučila zastupitelstvu ke schválení [226, 262].
* Odsouhlasila záměr vytvořit nové webové stránky [228]. (Současné webové stránky obce jsou v provozu někdy od roku 2016)
* Poskytla 10 000 Kč na hospicovou péči Hospicu dobrého pastýře [230].
* Projednala inventarizační zprávu za rok 2017 [239].
* Projednala čerpání rozpočtu za první čtvrtletí roku 2018 [240].
* Navrhla program zasedání zastupitelstva [242].
* Uzavřela smlouvu o přípojení nových zařízení s ČEZ distribuce [238, 246, 252].
* Objednala doplněk pro elektronickou komunikaci do aplikace na veřejné zakázky od společnosti Tender systems za 2000 Kč měsíčně [249].
* Schválila směrnici o kontrolním systému města Jesenice [257].
* Přijala pozvánku na shromáždění společenství vlastníků domu V Lázních 315 [260].
* Projednala hlasování mimo shromáždění ve společenství vlastníků domu V Lázních 687 [261].
* Uzavřela smlouvu na žádost o dotaci na efektivní veřejnou správu od společnosti HCM computers za cenu 90 000 Kč [263].
* Odsouhlasila vyřazení nepotřebného majetku [272, 282].
* Uzavřela smlouvu na technický dozor [277].
* Schválila nákup nábytku od společnosti Hátle interiéry za cenu 470 000 Kč [281].
* Projednala rozsudek ohledně pokuty a navrhla zastupitelstvu možnosti dalšího postupu [283].
* Projednala zápis ze stavební komise [285].

* Částky jsou z důvodu čitelnosti zaokrouhleny
Rada města 16/2018 17. 4. 2018 – usnesení 213–234
Rada města 17/2018 24. 4. 2018 – usnesení 235–244
* Rada města 18/2018 25. 4. 2018 – usnesení 245–246
* Rada města 19/2018 2. 5. 2018 – usnesení 247–263
* Rada města 20/2018 9. 5. 2018 – usnesení 264–274
Rada města 21/2018 15. 5. 2018 – usnesení 275–286

Vlastimil Zíma

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!