7. 1. 2017

Na říjnovém zasedání zastupitelstva města Jesenice zastupitelé/zastupitelky téměř jednohlasně rozhodli o zakoupení trojice pozemků v Horních Jirčanech, na kterých by měl v budoucnu vzniknout domov pro seniory s denním stacionářem. Cena za pozemky, se kterými město získalo i projektovou dokumentaci na neuskutečněnou výstavbu penzionu a příslušnou kapacitu v čističce odpadních vod, byla 9 900 000 Kč (což odpovídá ceně v místě a čase obvyklé).

I přestože je Jesenice obcí s velice nízkým průměrných věkem svých rezidentů, tak s ohledem na stárnutí populace České republiky se i naše město musí připravovat na budoucí nárůst počtu seniorů. Demografické prognózy Jesenice do roku 2030 předpokládá, že se počet seniorů ve věkové kategorii 70+ žijících v našem městě do roku 2030 v podstatě ztrojnásobí. Postupně tak rostou nároky na zařízení, která nabízejí seniorům, ale i jejich rodinám, pomocnou ruku. Jen pro ilustraci, dle vyjádření Jarmily Červenkové, sociální pracovnice pečující o seniory na území Jesenice, již nyní jsou čekací lhůty v seniorských domovech provozovaných Středočeským krajem dvou až tříleté. Proto musí město Jesenice využívat služeb nemocničních lůžek pro dlouhodobě nemocné (tzv. LDN). Je tedy záhodno tento problém nepodceňovat a postupně se na něj připravit. Aby senioři mohli bydlet na místě, kde se o ně někdo postará, či kam své rodiče příbuzní na chvíli umístit, pokud musí například do práce.

Proto byl zastupitelům předložen vedením našeho města záměr na výkup trojice pozemků na okraji Horních Jirčan, na kterých by v budoucnu mohlo vzniknout zařízení pro seniory s denním stacionářem. Konkrétně se jednalo o pozemky s parc. č. 152/2 (o výměře 1162 m2), 152/3 (o výměře 846 m2) a o pozemek parc. č. 741 (o výměře 1387 m2). Tedy o lokalitu u silnice směřující na sousední Sulice, na které se původně plánovalo s výstavbou hostince s penzionem. Tento záměr byl zastupitelstvem téměř jednohlasně podpořen a pozemky za cenu 9 900 000 Kč koupeny.

Seniorsky_dum_katastr
Detail katastrální mapy části Horních Jirčan, na které jsou oranžově vyznačeny předmětné pozemky. Mapový podklad Open Street Map s nanesenou vrstvou ČÚZK.


Interaktivní mapa umožňující spatřit širší okolí předmětné lokality.

Město společně s pozemky získalo i projektovou dokumentaci, respektive stavební povolení, na původně zamýšlený hostinec a penzion. To mimo jiné znamená, že město má s tím i zarezervovanou kapacitu v čističce odpadních vod v Psárech. Současně tehdejší projektant předal městu své svolení, že projekt může být libovolně upraven, čehož hodlá vedení města využít. Chce totiž projekt upravit/dostavět a před dokončením požádat o změnu využití z hostince na seniorský dům.

Jak na jednání zastupitelstva upozornil Pavel Smutný (STAN), bývalý starosta Jesenice, regulativ územního plánu nedovoluje v této lokalitě postavit zařízení s vyšším počtem lůžek než 15. Z reakce starostky Radka Vladyková (ANO) jsme se pak dozvěděli, že se počítá s výstavbou objektu složeného ze dvou částí – jedna by měla být část lůžková, druhá samotný denní stacionář.  Nicméně na přímou otázku Pavla Smutného, jestli bude v objektu maximálně pouze 15 lůžek, nezazněla jednoznačná odpověď. Je tedy otázkou, jestli se dočkáme výstavby seniorského domu s uvedenou kapacitou, či se změnou územního plánu dovolující navýšení kapacity objektu.

Obec chce budoucí výstavbu, ale i budoucí projekt financovat převážně z různých dotačních projektů, které by měly pokrýt významnou většinu vzniklých nákladů. Město by z vlastních zdrojů tak dopláceno jen menší část. Současně na zastupitelstvu na dotaz veřejnosti zaznělo, že by provoz seniorského domu chtělo provozovat město samo, nikoliv formou pronájmu objektu třetí straně. V diskusi taktéž zaznělo, že by s výstavbou měla vzniknout i kavárna. Doufáme, že tento záměr bude skutečně realizován (a přejeme, aby se kavárna na konci obce následně udržela). V opačném případě by totiž seniorský dům stál v lokalitě bez občanské vybavenosti a tedy alespoň nějakého vyžití seniorů a jejich návštěv. Což by byla škoda.

Jménem základní organizace Strany zelených v Jesenici vyjadřujeme vedení města za přípravu tohoto projektu naše velké díky. Jsme velice rádi, že se o péči pro naše seniory věnuje značné úsilí a těšíme se na realizaci projektu. Současně ale doufáme, že se v dalším kroku podaří docílit i autobusového propojení všech našich městských částí z centrální Jesenicí. Tím by se také zvýšil komfort našich seniorů. Konečně by se tak mohli bezpečně a svépomocí dostat jak k lékaři, tak i na běžný denní nákup…

PS: A pokud byste potřebovali pomoc s péčí o seniora či těžce nemocného již nyní, máte možnost na území Jesenice využít nabídku pečovatelské služby Most k domovu nabízející celou řadu služeb. Více informací naleznete na odkaze.


Příslušný bod k nákupu pozemku se projednává přibližně od 11 minuty.

Petr Brož

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂