10. 1. 2017

Na prosincovém zastupitelstvu města Jesenice bylo projednáváno zvýšení ceny vodného a stočného pro rok 2017. Na základě předložených podkladů zastupitelstvo svým hlasováním rozhodlo o mírném navýšení ceny. Oproti roku 2016 by se cena vodného měla zvýšit o 3,9 % a stočného o 0,6 %. Celkově tak pro koncového uživatele vykáže cena vodného a stočného nárůst ve výši 2 % ve srovnání s minulým rokem. To odpovídá zvýšení ceny 1 m3 o 1,41 Kč. Průměrný spotřebitel (tedy ten, který spotřebuje 90 litrů vody denně) zaplatí meziročně o 50 Kč více.

Zvýšení vodného je důsledkem zdražení vody poskytované vodárenskou soustavou Želivka, která navýšila cenu surové vody o 28,5 % kvůli nutným infrastrukturním investicím. K podobně významnému zdražení ceny pitné vody pro koncového uživatele ale nebylo potřeba nakonec přistoupit. Daří se totiž zlepšovat kvalitu místní sítě a tím minimalizovat množství úniku vody ze sítě (v současnosti dosahuje přibližně 15 %), ale také dochází stále k nárůstu spotřeby vody v Jesenici a okolí (předpokládaný narůst pro letošek je 6 %). Nárůst totiž pomáhá rozložit fixní náklady a tím kompenzovat růst ceny.

Nicméně tím není obrázek o ceně kompletní. Cena vodného a stočného je totiž svým způsobem politické rozhodnutí. Jak totiž zaznělo na zastupitelstvu, záměrem vedení města je udržovat cenu vodného a stočného co nejblíže cenového hladině loňského roku. A to i přes to, že cena vodného a stočného 5 let nebyla upravována, díky čemuž neustále narůstá částka, kterou musí město ze svého rozpočtu na chod vodovodní a kanalizační infrastruktury dávat. V současnosti tak město dává okolo 5 miliónů Kč ročně. I díky tomu má Jesenice dnes nejlevnější cenu vodného a stočného ze všech okolních obcí (jinde je kubík vody o 5 až 27 Kč dražší v závislosti na konkrétní obci).

V následné diskusi jsme se díky dotazům z pléna dozvěděli, že město čeká v příštích 10 letech investice do vodohospodářské infrastruktury ve výši 93 miliónů Kč ve snaze udržet její současný dobrý stav. Čeká nás také intenzifikace čističky odpadních vod v Osnici (náklady ve výši 15 miliónů Kč) a Jesenici. Z navazujícího dotazu Vlastimila Zímy, jestli a kdy město Jesenice přestane případně dotovat vodné a stočné ze svého rozpočtu, vyšlo najevo, že pokud by k tomu mělo dojít, vodné a stočné by se muselo pohybovat v rozmezí 90 až 100 Kč za 1m3 vody. Tedy v cenovém horizontu některých okolních obcí. Nicméně následně zaznělo z řad vedení města, že takovýto cenový nárůst není v zájmu města. Nepočítá se tak se zdražením do této výše, ale pouze s postupným zvyšováním ceny, aby se částka, kterou musí město vynakládat, umenšila.

Pro hlasovalo 14 zastupitelů a zastupitelek napříč politickým spektrem, nikdo nebyl proti a 4 se zdrželi.


Záznam z diskuse o bodu úpravy ceny vodného a stočného začíná v čase 32 min a 15 s.

Petr Brož

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂