15. 11. 2017

Zastupitelstvo tentokrát začalo s drobným, sedmiminutovým, zpožděním, během něhož se pravděpodobně čekalo na posledního z koalice.

Po předchozím zveřejnění byl na začátek programu doplněn bod o cyklostezce Vestec — Jesenice. Předmětem byla smlouva o spolupráci mezi Jesenicí a Vestcem o vybudování cyklostezky podél ulice Na Průhonu, na západní straně. Před sběrným dvorem ve Vestci překoná silnici a vyústí v ulici Ke Skále. Podle smlouvy se obce podělí o náklady ve výši cca 6 mil. Kč rovným dílem. Zastupitelstvo smlouvu schválilo.

Následovalo několik bodů týkajících se pozemků. Nejprve byl schválen odkup pozemku od Optrealu, v ulici Orlí a Sokolí ve Zdiměřicích, za cenu 1 000 Kč celkem. Tyto pozemky měl Optreal předat obci po dokončení etapy, ale zapomnělo se na ně.

Následovalo schválení přijetí části pozemků pod ulicemi na Mladíkově. Naopak neschválen byl převod pozemků ve slepé části ulice Dlouhá v Horních Jirčanech. Převod byl podmíněn výstavbou komunikace. Podle ocenění by ale výstavba komunikace byla dražší než cena pozemku samotného, a proto zastupitelstvo návrh odmítlo a vedení obce bude s majiteli dále vyjednávat.
Schválen byl i převod pozemků a infrastruktury v lokalitě V Roháči a Na Okruhu od společnosti Bemett. Smlouvy také zavazují Bemett k podílu na přetrasování kanalizace v okolí základní školy kvůli zápachu.

Hladce prošlo i schválení sídla spolku MC Pohádka na adrese úřadu.

Poslední bod programu se týkal zamýšlené výstavby dálnice D3 v její západní variantě. Přestože to nebylo z pozvánky patrné, zastupitelstvo se mělo vyjádřit k dokumentaci předložené společností Pragoprojekt. Ta měla pořádat i setkání s občany, které ale odvolala, a dle tvrzení starostky Radky Vladykové (ANO) se další schůzce vyhýbá. Součástí původního návrhu předloženého vedením obce bylo i převod rozhodování o D3 a Vestecké spojce na radu města. Iva Řehulková (nezařazená zastupitelka, která nedávno vystoupila z hnutí ANO) proti tomu podala protinávrh, který ponechává rozhodování o D3 v pravomoci zastupitelstva s odůvodněním, aby se měla možnost vyjadřovat k věci i veřejnost. To by v případě, že by k převodu došlo, nebylo možné, protože zasedání rady města jsou neveřejná. Petr Tiso (TOP 09) podpořil protinávrh v diskuzi a zastupitelstvo ho následně schválilo. Mimo jiné se tím zastupitelstvo odmítlo vyjádřit k předložené dokumentaci, protože ji považuje za nekompletní. Co přesně se schválilo máte možnost prostudovat na vlastním odkaze.

V diskuzi k tomuto bodu jsme se také dozvěděli, že Ministerstvo životního prostředí zamítlo přezkum EIA k D3, které město Jesenice podávalo. Podle Renaty Voláková, místní aktivistky a členky spolku Proti hluku z Pražského okruhu, by se město mělo proti zamítnutí podnětu na přezkum EIA ohradit. Na můj přímý dotaz jsme se od Radky Vladykové dozvěděli, že město bude pokračovat v požadavku na přezkum EIA, ale záměrně neuvádí konkrétní akce, aby se na ně nemohlo ministerstvo připravit.

V diskuzi se projednávaly následující body:

  • Na dotaz Renaty Volákové na omezení rychlosti na okruhu jsme se dozvěděli, že MD/ŘSD prý považuje žádost za bezpředmětnou.
  • Pavel Ondráček, občanský aktivista z Kocandy, se ptal na stav opravy mostu na Kocandě. Podle Radky Vladykové krajská správa prodlužuje termíny, aktuálně na 13. prosince, ale v létě na mostě nic nedělali. Město také odmítá zbourání provizorního mostu. Pavel Ondráček následně upozorňuje na další možné komplikace při plánovaném uzavření kruhového objezdu v Modleticích, které by mohlo způsobit, že doprava do skladu Kauflandu povede přes centrum Jesenice.
  • Tajemník ukončil svou působnost kvůli nedoplnění zákonných požadavků na vzdělání.
  • Další zastupitelstva budou pravděpodobně 12. (rozpočet) a 19. (20.) prosince (změna ÚP 5). Začátek by měl být posunut na 19.00. Přesné termíny by měly být známy v nejbližších dnech.
  • Pavel Ondráček připomněl dotaz Petra Brože z předchozího zastupitelstva směrem k vedení obce, ve kterém se ptal na náklady obce na soud s Pavlem Smutným ohledně nezveřejňování článků opozičních zastupitelů a zastupitelek v Jesenickém kurýru. Druhý den jsme se dozvěděli, že náklady na právní zastupování město stálo již 29 500 Kč a s ohledem na to, že se město v soudním sporu odvolalo, budou nejspíše dále narůstat. Dá se tak předpokládat, že i nadále budou mít názory opozice (či kritické názory místních rezidentů) stránky Jesenického kurýru uzavřeny a tento časopis tak bude pokračovat v jednostranném informování o místním dění.
  • Z publika zazněl i dotaz na sportoviště za Feringem. Podle Radky Vladykové město na výstavbu sportoviště nemá. Proti tomu Pavel Smutný protestuje s tím, že by to město zvládlo, neboť Dolní Břežany také vystavěly sportoviště. Podle Radky Vladykové se ale uvažuje o sportovišti mezi Jesenicí a Zdiměřicemi.

PS: Psáno 15. listopadu 2017. Pro objektivnost a názorovou vyváženost nabízíme odkaz s komentářem k tomuto zastupitelstvu z pera místní opozice. Rádi případně zveřejníme i zápis z pera koalice, pokud bude na webu obce či na jiném vhodném místě v budoucnosti zveřejněn.

Vlastimil Zíma a Petr Brož

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂