13. 7. 2018

Těsně před začátkem letních prázdnin a cest na dovolenou proběhlo ve středu 27. června čtvrté zasedání zastupitelstva města Jesenice v tomto roce. Na programu bylo například projednávání studie EIA k Whitewater park Zdiměřice, určení počtu zastupitelů pro další volební období (aneb blíží se komunální volby), strategický plán rozvoje sportu na území naší obce, či schválení dotace pro vznik nové mateřské školky v Horních Jirčanech.

Je na místě, abych tento článek začal povzdechem. Opětovně totiž byl termín zastupitelstva nepředvídatelný, takže pro zájemce jen těžko dostupný. Dlouhodobě si opoziční zastupitelé i lidé, co chodí na zastupitelstvo jen o svém zájmu (týká se i mne), stěžují, že jsou termíny zasedání zastupitelstva dávány vědět jen 7 dní předem. Opakovaně tak bylo vedení obce prošeno, aby určilo termíny dopředu, což by umožnilo všem zájemcům si naplánovat svůj osobní program a na zastupitelstva se přijít případně podívat. V lednu tohoto roku se zdálo, že naše prosby budou konečně vyslyšeny, když byly určeny dva termíny – březnový a červnový – kdy by se zastupitelstva měla konat. Původně tak zastupitelstvo mělo být dle lednového příslibu svoláno na 14. června. Leč termín se nedodržel. Okolo 19. června jsme se dozvěděli termín nový, naplánovaný na 27. téhož měsíce, tedy pár dní před začátek letních prázdnin (což vyrovnává jedno z předešlých svolání zastupitelstva na 2 dni před Vánoci…). Bohužel tedy zastupitelstvo bylo opětovně svoláno takříkajíc na poslední chvíli, kdy si řada lidí již nemohla změnit svůj program. Týká se to tentokrát i mne, tudíž zápis zastupitelstva píši z poznámek Vlastimila Zímy, který byl tak laskav a průběh jednání v heslech zaznamenal.

Zastupitelstvo začalo s půl hodinových zpožděním. To vzniklo díky tomu, že od 17.00 byla svolána městským úřadem Jesenice a sousedního Vestce schůzka s občany stran Vestecké spojky, o jejímž průběhu jsem zde již informoval. Zastupitelstvo mělo začínat od 18.00 a od počátku bylo jasné, že se schůzka ke spojce nemůže za hodinu stihnout… Program zasedání byl následně doplněn o body týkající se poskytnutí dotace pro zamýšlenou mateřskou školku v Horních Jirčanech (která by měla vzniknout na pozemku, který současné vedení původně zakoupilo pro účely vzniku seniorského domu, leč se po nákupu ukázalo, že senioři nechtějí bydlet na okraji obce daleko od služeb…), zařazení nových návrhů pro úpravy územního plánu a opravy chyb v předchozích usneseních. I přes výtky nezařazené zastupitelky k doplnění o územní plán byl program koaličními hlasy zastupitelů schválen.

První na řadu tak přišlo schválení závěrečného účtu města Jesenice za rok 2017, v jehož projednávání jsme se mohli po dotazu bývalého starosty Pavla Smutného dozvědět, jak to vypadá s vymáháním škody spojené s chybějícím účetnictvím v základní škole Jesenice. Chybějící účetnictví totiž hýbalo životem města řadu předchozích měsíců. Dozvěděli jsme se, že město Jesenice se domáhá škody v trestním řízení a věc je tak v řešení kriminální policie.

Následně se projednávalo další z řady rozpočtových opatření (9/2018). V diskusi k tomuto se pak strhla debata, ve které se opozici nelíbilo navyšování prostředků na tvorbu Jesenického kurýra a Jesenice TV. Jedná se totiž o kanály, které jsou pevně pod patronací vládnoucí koalice a opozice do nich nemá v podstatě přístup (když si odmyslíme dvojici článků zastupitele Smutného v posledních měsících, jeden např. zde na straně 21, které se do Jesenického kurýra dostaly jen proto, že město Jesenice prohrálo se zastupitelem Smutným soud o jejich uveřejnění, jsou tam zásadně jen informace z jedné strany názorového spektra). Opozice se tak nejspíše obává, že s ohledem na nadcházející komunální volby je navýšení těchto prostředku vlastně jen snahou o větší propagaci koalice. S ohledem na to, že opoziční zastupitelé nemají na stránky Jesenického kurýra a ani do JeseniceTV přístup, zdá se to být obava dosti na místě. I přes odpor opozice si ale koalice navýšení nakonec odhlasovala, leč se zaváháním některých koaličních zastupitelů…

Další bod směřoval na komunální volby. Ty totiž proběhnou 5. až 6. října a bylo tak potřeba dle zákona určit počet zastupitelů, kteří budou zasedat v příštím zastupitelstvu. Navržen byl počet 21 lidí, což je stávající počet. Proti tomuto číslu se ohradila část opozice s návrhem snížení na 17. Starostka obce argumentovala, že chce počet 21 lidí, protože to umožňuje sestavit 7 člennou radu města. Na to oponoval bývalý starosta, že na rady dle zápisů stejně chodí jen 4 až 5 lidí, a že 7 je tedy zbytečných… Nicméně koalice nakonec schválila předložený návrh a v příštím zastupitelstvu tak budeme mít opět 21 lidí. Napadá vás, proč je ten počet důležitý? Pro sestavení kandidátní listiny je tak potřeba 21 lidí, což je docela problém sehnat. Pokud jich 21 nebudete mít, vaše kandidátní listina bude znevýhodněna, protože za jeden hlas dostanete po přepočtu menší počet bodů/hlasů, než ti, co jí mají úplnou. A teď si vezměte, že v obci bude letos kandidovat nejspíše minimálně 5 politických subjektů, což znamená 105 lidí ochotných se do politiky zapojit… A to je na naše město dost vysoký počet. Nicméně jsem moc rád, že se nám, jesenických Zeleným, těch 21 lidí dohromady dát již povedlo a že se tak budeme v říjnu ucházet o vaši voličskou přízeň 🙂

Jednohlasně byl následně schválen bod stran aktualizace zřizovací listiny městské knihovny kvůli GDPR i strategický plán pro rozvoj sportu v Jesenici pro roky 2018 až 2022. Dle vyjádření starostky je takovýto předpis potřeba ze zákona, aby se mohly vyplácet příspěvky místním sportovním klubům. Dále se schválilo vykoupení pozemku v ulici Šátalka, kde je potřeba vybudovat obratiště, aby se tam dokázala auta otočit (např. při zásahu hasičů). Vzrušená debata následně proběhla okolo bodu směny pozemků v ulici Mezi domy, během které zazněl od jednoho dopravního experta argument, že Jesenici chybí jakákoliv dopravní koncepce… Usnesení k této věci následně nebylo přijato.

Dále zastupitelstvo projednávalo smlouvu o budoucím věcném břemeni spojeném se snahou rozdělit jeden pozemek v lokalitě U Cihelny na Kocandě na tři pozemky. Tady si nejsem ze zápisu jist, jak to dopadlo a vypadá to, že po diskusi byl bod odložen.

Následně se dostal na projednávání bod spojený s Whitewater Park Zdiměřice s. r. o., kdy si město nechalo vypracovat analýzu záměru Whitewater park z hlediska dopadů na životní prostředí a udržitelnost (dokument dostupný na webu obce, za což patří vedení obce mé díky!). V diskusi zaznělo, že by se u tohoto projektu mělo nechat prověřit, jestli jsou dostupné dostatečné kapacity vodních zdrojů pro jeho realizaci a také to, že již možná nebudou dostupné evropské dotace, ze kterých se tento záměr chtělo stavět. Zastupitelstvo závěry analýzy vzalo na vědomí.

V dalším bodě se řešilo prověření smluv spojených s restaurací na Kocandě. Šlo o kompenzace nájemného, protože provozovatel zrekonstruoval hospodu z vybydleného baráku. Investice do cizího majetku byla ve výši 2 mil. Kč. Prověření bylo schváleno.

Bod ohledně dotace pro Mateřskou školku Horní Jirčany byl schválen. Během jeho projednávání jsme se tak definitivně dozvěděli, že záměr postavit v této lokalitě seniorský dům, pro který byl pozemek původně současným vedením za téměř 10 miliónů Kč zakoupen, vzal za své (senioři nechtěli bydlet daleko od služeb…) a že místo něho je nyní záměr na výstavbu nové mateřské školky. Na to konto opozice poukázala na předchozí tvrzení koalice, že kapacita mateřských školek je dostatečná a tedy na zajímavý rozpor v tvrzeních vzdálených od sebe jen několik měsíců. Současně zaznělo, že Středočeský kraj nepodporuje dotacemi výstavbu seniorských domů, takže by náklady na výstavbu neslo město samo, což nebude platit v případě školky. Reprezentant stavební komise následně upozornil, že záměr výstavby nebyl předložen stavební komisi k projednání, což vyvolává otázku, proč si tedy město Jesenice vydržuje různé komise, když do nich pak nedává k projednání materiály. Součástí školky by mělo být i 9 bytů pro personál školky a zaměstnance města (což je skvělý počin, protože byty pro začínající učitele a učitelky jsou potřeba jako sůl!). Těšme se tak na další školku v naší obci, jsme za její vznik moc rádi!

Další na řadu přišlo projednávání nově došlých návrhů do územního plánu. Část zastupitelů horovala pro odložení, na což starostka obce reagovala tím, že nejde schválit zadání nového územního plánu, ale nejprve se musí vypořádat připomínky. Chtěla by schválit zadání nového územního plánu ještě v tomto funkčním období. Nakonec se budou připomínky projednávat na zastupitelstvu v září.

V diskusi pak zazněl od Vlastimila Zímy dotaz na Vesteckou spojku. Dozvěděl se od starostky obce, že před konáním zastupitelstva obeslalo město Jesenice krajské zastupitele s informací, že Jesenice s výstavbou spojky nesouhlasí. Dozvěděli jsme se také, že byla podána námitka proti EIA, ale Ministerstvo Životního prostředí potvrdilo prodloužení.

D3 zásady územního rozvoje byly napadeny, město bude podávat námitky proti stavbě. Aktuálně se řeší koncepce hromadné dopravy v případě vzniku této dálnice. Středočeský kraj a Praha se prozatím nedohodly, jak to řešit. Zvažuje se i kolejová doprava podél okruhu. A doprovodnou infrastrukturu odsunout mimo obec ke křižovatce D3 a okruhu… Tak uvidíme, jak tohle dopadne.

To je ze zastupitelstva vše. Pokud jsem se dopustil nějakých nepřesností, dejte mi, prosím, vědět do komentářů níže a já se předem případně omlouvám. Jak jsem psal, tento text vznikl na základě cizích poznámek (čímž tímto ještě jednou děkuji Vlastimilovi Zímovi za jejich poskytnutí! Na Youtube totiž záznam zastupitelstva stále není k dispozici, stejně tak není opětovně zápis ani na webu obce, takže nemám možnost, jak si případně některé části zápisu ověřit).

Zapsal Petr Brož

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!