28. 10. 2019

Vedení města Jesenice předložilo 20. června letošního roku zastupitelstvu k projednání zakládající smlouvu firmy Technické služby Jesenice, s.r.o., jejímž jediným společníkem je právě město Jesenice. Pod nově založenou firmu nyní spadá 15 zaměstnanců původní pracovní čety a její vedení si přebírá technické vybavení, přičemž zároveň provádí jeho revizi a kontrolu. Jak se liší TSJ, s. r. o. od pracovní čety a k čemu bude občanům Jesenice sloužit?

Podle naší zelené radní Jany Vidímové se jedná o bod z volebního programu koaliční ODS, který si klade za cíl sjednotit doposud poměrně roztříštěné služby, například v podobě péče o zeleň, úklid města, dodávka vody, svoz odpadu anebo veřejné osvětlení tak, aby se zefektivnilo jejich fungování. Ale také aby byly přístupné pro jesenické občany. Doposud totiž rezidenti města nemohli služby pracovní čety využívat. Nyní si ale každý obyvatel Jesenice může objednat například sekání zahrady nebo kácení stromů. To vše transparentně a legálně. Město tím získá ekonomické benefity a občanům budou k dispozici zcela nové služby, na které si dříve museli složitě shánět externí pracovníky.

V říjnovém Jesenickém kurýru vyšel rozhovor s jednatelem společnosti Radkem Šrottem, který představuje také dlouhodobé cíle pro Technické služby Jesenice. V budoucnu by měly vytvořit zhruba 30 pracovních míst a postupně by pod sebe měly zahrnout také svoz odpadu, který je nyní zajišťovaný společností AVE, zajištění a správu veřejného osvětlení, což momentálně dělá firma Eltodo a také dodávky vody a kanalizaci, aktuálně spravované firmou Veolia. Šrott dále dodává, že založení TSJ s. r. o. sjednotí správu města, rozšíří nabídku pro občany a sjednotí technické vybavení a jeho skladovací prostory.

Václav Vidím

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!