24. 6. 2018

Zajímáte se o to, co vedení naší obce schvaluje na zasedání rad, ale nechce se vám pročítat desítky zápisů? Právě pro vás přinášíme výpis toho nejdůležitějšího, co se na jednání rad projednalo.

Školství
* Vypsala zakázku na technický dozor na stavbu nové základní školy [288].
* Schválila dokumentaci pro stavbu nové základní školy [289].
* Schválila studii na novou mateřskou školu v Horních Jirčanech [290, 332].
* Schválila účetní závěrky základní školy za roky 2016 a 2017 [293, 294].
* Schválila účetní závěrky MŠ Jesenice za rok 2017 [295].
* Rozhodla o provedení kontrol v základní škole a MŠ Jesenice [296, 297].
* Schválila žádost základní školy na jednu přípravnou třídu pro příští školní rok [326].
* Udělila odměny ředitelkám základní a mateřských škol [327–329].
* Schválila provozování školního autobusu i bez dotace [343].
* Povolila základní škole přijetí daru od společnosti Ferring pro absolventský ples [345].
* Uložila ředitelce základní školy informovat o postupu při vymáhání škody za nevedení účetnictví [346].
* Uložila ředitelkám mateřských a základní školy spolupracovat při zavádění nástroje na kontrolu a řízení příspěvkových organizací [349].

Životní prostředí
* Schválila koncept projektové dokumentace na rozšíření čističky odpadních vod v Jesenici [301].
* Podala žádost na převzetí správy vodní nádrže Osnice od Povodí Vltavy [304].
* Uzavřela dodatek smlouvy na opravu přečerpávací stanice u Pančáku se společností 1. SčV [338].

Doprava a bezpečnost
* Schválila zdravotnické školení pro strážníky městské policie a nákup zdravotnického batohu do služebního vozidla [303].
* Zrušila zakázku na křižovatku ulic Hrnčířská a Malebná ve Zdiměřicích [311] (nikdo, kdo by splnil zadání se totiž do soutěže nepřihlásil).
* Uzavřela dodatek smlouvy na stavbu chodníku Jesenice – Kocanda se společností HES stavební [312].
* Uzavřela smlouvu s Ladislavem Bacilem na zklidnění dopravy ve Zdiměřicích a Osnici a opravu autobusové zastávky Jesenice [315].
* Uzavřela smlouvu se společností HES stavební na opravu autobusové zastávky Jesenice [190].
* Odpověděla na žádost o informace ohledně překážky v ulici K Cihelně v Osnici [340].
* Vypsala zakázku na zklidnění dopravy ve Zdiměřicích [341].
* Projednala instalaci parkovacích automatů na parkovišti za budovou Jednoty [347].
* Projednala žádost na vedení Středočeského kraje na schůzku ve věci Vestecké spojky [348].

Kultura
* Schválila návrh víceúčelového hřiště v Osnici [316].
* Schválila letní kulturní akce [323, 324].
* Vydala nový ceník Jesenického kurýra [325].
* Uzavřela smlouvu na opravu zvoničky na Kocandě s Václavem Snížkem v ceně 210 000 Kč [339].

Pozemky a územní plány
* Uzavřela dodatky nájemních smluv na obecní byty [300, 320, 337].
* Projednala žádost na odstoupení od předkupního práva na podíl na pozemku [310].
* Uzavřela 3 smlouvy na zřízení věcných břemen a jednu smlouvu odmítla [313, 314, 335, 336].
* Projednala spor o vlastnictví komunikace na městském pozemku v ulici Návětrná v Jesenici [334].
* Schválila výmaz zástavního práva na byt společnosti Amadet v Říčanské ulici v Jesenici po vypořádání pohledávek [342].

Různé
* Pozměnila objednávku na doplněk pro elektronickou komunikaci na veřejné zakázky od společnosti Tender systems [291].
* Podala žádost o dotaci na sociální práci [292].
* Provedla rozpočtové opatření [298].
* Schválila návrh na vybavení obecního bytu [299].
* Uzavřela dodatek pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou [302].
* Jmenovala Janu Krejčovou pověřencem pro ochranu osobních údajů [305].
* Vydala směrnici pro nakládání s osobními údaji [306].
* Projednala návrh účetní závěrky města za rok 2017 [308].
* Navrhla zastupitelstvu ponechat stejný počet zastupitelů na další funkční období [309] (tedy počet 21 lidí).
* Uzavřela smlouvu na stravenkovou a poukázkovou kartu s společností Edenred [317, 318].
* Schválila použití městského bankovního účtu pro potřeby sociálního fondu [319].
* Vyřadila opotřebený majetek [321].
* Schválila nabídku na vytvoření nových webových stránek města [322]. (Současné webové stránky jsou v provozu jen asi 2,5 roku.)
* Vydala nový organizační řád městského úřadu [330].
* Uzavřela smlouvy související se změnou advokátní kanceláře zastupující město [344] (současný právník města totiž končí s praxí).

* Částky jsou z důvodu čitelnosti zaokrouhleny.
* Rada města 22/2018 22. 5. 2018 – usnesení 287–306
* Rada města 23/2018 29. 5. 2018 – usnesení 307–330
* Rada města 24/2018 5. 6. 2018 – usnesení 331–349

Vlastimil Zíma

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!