31. 3. 2020

Během nouzového stavu si obyvatelé napříč Českem začali solidárně pomáhat. Významně se do pomoci zapojila se i naše jesenická vietnamská komunita a obci zdarma dodala a stále dodává nedostatkové roušky. Přitom ale provázanost vietnamské komunity se zbytkem Jesenice není ideální. Část komunity, ta starší, totiž nemluví česky, což jim znesnadňuje více se do života naší obce zapojovat. Zelení proto navrhují, aby byla jedna stránka v Jesenickém kurýru vyhrazena zprávám ve vietnamštině, čímž bychom pomáhali vietnamsky mluvící rezidenty více integrovat do života obce.

Vyhlášení nouzového stavu v České republice kvůli pandemii viru COVID 19, ke kterému došlo 12. března 2020, se negativně promítlo do životů všech obyvatel. Jako velký problém se ukázal být nedostatek roušek, které chrání před přenosem viru kapénkami a tak brání jeho šíření. Roušky nebyly k dispozici ani pro nejexponovanější profese, jako jsou lékaři, policisté, hasiči, prodavači atd. „První várku  jsme zajistili díky obětavosti našich místních krejčovství, které jsem oslovila, a ta doslova přes noc ušila první cennou várku roušek na úterý 17.3.,“ říká naše radní za Zelené, Jana Vidímová. Lidé si proto začali šít roušky doma z materiálů, které byly po ruce. Stále to ale nestačilo a čas rychle ubíhal.

V té době přišla nabídka od komunity Vietnamců žijících v Jesenici. Již 18. března přivezli jejich zástupci na městský úřad velkou dodávku roušek, kterou úřad ještě večer začal distribuovat obyvatelům Jesenice. Pravidelné dodávky roušek pak pokračovaly téměř každý den. Jeden vietnamský spoluobčan navíc poskytl městu také velkorysý finanční dar. Za takto projevenou solidaritu patří všem našim vietnamským spoluobčanům velký dík.

Není to ale poprvé, kdy se vietnamská komunita otevřela jesenickým spoluobčanům. „Vietnamští sousedé pro nás v roce 2017 uspořádali česko-vietnamské odpoledne, které navštívil velvyslanec VSR v České republice Ho Minh Tuan,“ dodává Jana Vidímová. Také proběhlo několik výstav – výstava fotografií Jaroslava Picky „Buddhistická svatyně Vietnamu“ v kapli sv. Prokopa, výstava fotografií Václava Laňky „Vietnam pět let po válce“ a ve společenském sále proběhla výstava obrazů a fotografií „Vietnam současnosti“.

„Myslím si, že je nejvyšší čas, aby v Jesenickém kurýru začala vycházet pravidelná rubrika zpráv ve vietnamštině. Jak tahle krize ukazuje, žije tu s námi spousta lidí, kteří mají ochotu a chuť městu pomáhat, ale bohužel jim v tom často brání jazyková bariéra. Přitom je to něco, co se dá snadno změnit,“ vyzývá k pomoci Václav Vidím, člen jesenických Zelených. A tato výzva míří do redakce Jesenického kurýru. Poděkujme našim vietnamským sousedům praktickým opatřením, které jim pomůže lépe se orientovat v životě naší obce a více se integrovat do místního života. Dlužíme jim to.

Vlastimil Zíma
člen jesenických Zelených