5. 8. 2020

Okolí jesenického rybníku Pančák zažívá tolik potřebnou revitalizaci, kterou si snad každý, kdo v okolí rybníka trávil nějaký čas, přál. Jenže i na takto bohulibém projektu se objevily první jizvičky v podobě tzv. „tagů“ na informačních tabulích a dalších objektech nového volnočasového parku u rybníka.

Tyto „tagy“ jsou nejčastěji podpisem nějakého pouličního umělce, který tím dává najevo svou přítomnost, možná i zdvižený varovný prst pro ostatní „streetartisty,“ že toto je jeho prostor. Na první pohled, a vlastně logicky, se jedná o čirý vandalismus, protože někdo znehodnocuje majetek obce nevzhlednými obrazci, a ještě k tomu barvou, která nejde tak snadno smýt. Na druhý pohled se však takovýto čin může chápat jako svědectví o životě mladistvých a dospívajících v Jesenici, které doprovází všudypřítomná nuda.

V našem městě je snad již tradicí, že se více či méně příliš nemyslí na tuto dospívající generaci. Mementem tomu budiž slibovaný skate-park, který se v Jesenici měl objevit již v roce 2004. Jako žáci základní školy jsme k tomu sbírali podpisy – před 16 lety. Tato generace je pak odsouzena k tomu trávit svůj volný čas bloumáním ulicemi, nebo posedáváním na místech, kde se zrovna dá. Bloumání a nudu pak často zahání alkoholem či jinými omamnými látkami, mají konflikty s policií a ostatními obyvateli města. Mládež je proto často „šmahem“ označována za zkaženou, bez perspektivy, problémovou.

Byly však i doby, kdy se ve městě mladí lidé měli kam ubrat, kde trávit svůj volný čas bez alkoholu a drog. Bývalo to místo, kde nyní sídlí městská policie, nazývalo se Ska Pastora, a fungovalo jako komunitní centrum. V tomto prostoru se pořádaly výstavy, koncerty, přenosy sportovních utkání, ale také tam mladí mohli sami tvořit, zakládat hudební projekty, hrát deskové hry, jednoduše trávit volný čas poměrně smysluplně. Bohužel byl tento prostor z Jesenice vytlačen, a tak se vše vrátilo do starých kolejí – bloumání a nudy.

Na příkladu Ska Pastory, která v očích těch, kteří do ní nikdy nevkročili, byla problémovým místem, ale v očích těch, kteří ji poznali, naopak místem svobody, je evidentní, že mladí lidé jsou schopni trávit čas kreativně a se smyslem. Je však třeba jim k tomu dát prostor. Tento prostor by měl dát možnost mladým pouličním umělcům si legálně kreslit po zdech, aby tak nemuseli činit na obecním majetku, pořádat kulturní a jiné akce, zkoušet s kapelou atp. V momentě, kdy budou mít mladí v Jesenici, kam se ubrat, rozhodně přestanou naplňovat představy o zkažené mládeži.

Projekt kulturního a komunitního centra pro mládež a dospívající by tak mělo být jednou z hlavních priorit města. O sport bude díky skvělým projektům sportovní haly a atletického areálu postaráno, mělo by se tedy otočit i směrem kultury a volného času. Protože pokud chce Jesenice opravdu ztratit punc noclehárny a satelitu Prahy, musí vyjít vstříc lidem, kteří se v ní budou cítit chtění, doma, a domov v ní pak budou chtít tvořit dál, tedy těm dospívajícím.

Václav Vidím
člen jesenických Zelených