11. 3. 2020

Město Jesenice řeší dlouhodobě problém s nedostatkem pozemků ve svém vlastnictví. Vykupuje proto pozemky, které by umožnily obci další rozvoj, jako například vznik sportovního areálu, občanské vybavenosti, ale také vybudování Zelené páteře, rekreační oblasti podél Jesenického potoka. Nákup některých pozemků byl přitom kritizován opozicí a spor se přelil až do regionálního tisku (viz např. článek v Našem regionu).

Velké množství výkupů je spjato s projektem Zelená páteř Jesenice, jehož záměrem je vytvořit zónu mezi Jesenicí a Zdiměřicemi, která bude sloužit nejen jako oddychová a relaxační oblast, ale také plní ekologické cíle. Lidé z Jesenice společně s jejím vedením cítí, že rozrůstající se zástavba ukrajuje z krajiny větší a větší část a že je potřeba podniknout opatření k jejímu zachování. Realizace tohoto ojedinělého projektu by měla být zahájena na jaře roku 2021 a bude zahrnovat revitalizaci Jesenického potoka, výsadbu zeleně, výstavbu stezky pro pěší i instalaci mobiliáře, který umožní jesenickým aktivní vyžití i odpočinek v tomto novém parku.

Aby mohl být tento záměr uskutečněn, musí město vykoupit pozemky podél potoka. Stanovení výkupní ceny je ale složité, protože na rozdíl od stavebních parcel se prodeje a nákupy zemědělských pozemků a podobných ploch realizují méně často. Obec se proto domlouvá s vlastníky individuálně a odvolává se na ceny obdobných pozemků v okolí. Podle starosty Jesenice Pavla Smutného se městu daří vykupovat pozemky za cenu nižší než je cena v místě a čase obvyklá (viz Jesenický kurýr, strana 17).

Přitom v době měnícího se klimatu je budování přírodních zón velmi důležité nejen pro lidi, ale i pro rostliny a zvířata. „Propojením části Jesenice od rybníku Pančák podél Jesenického potoka až do Zdiměřic vznikne velmi přírodní oddychová oblast. Ta nabídne občanům vycházkovou trasu podél meandrujícího toku potoka s řadou přirozených zákoutí, která jsou velmi důležitá pro zachování a udržení života hmyzu, zvířat a rostlin. Uprostřed zemědělské krajiny obklopené zástavbou tak vznikne místo poskytující úkryt celé řadě druhů i lidem,“ dodává Jana Vidímová, členka Rady města Jesenice zvolená za Zelené.

Další pozemky pro realizaci tohoto projektu byly vykoupeny v únoru letošního roku a pro březnové zasedání zastupitelstva jsou připraveny návrhy na výkup dalších. „Doufejme, že výkupy pozemků a příprava projektu Zelená páteř bude dokončena co nejdříve, abychom již v příštím roce mohli využívat novou spojnici mezi městskými částmi a začali realizovat jedno z dílčích opatření, které pomohou zadržovat vodu v krajině,“ říká Vlastimil Zíma, člen jesenických Zelených.

Václav Vidím
člen jesenických Zelených

Zdroj:mapy.cz