15. 12. 2016

Podobně jako Jesenice i sousední Průhonice patří mezi velice žádané lokality k bydlení, což také z nich dělá obec s neutuchající výstavbou. Avšak ani zde nabídka volných stavebních parcel nestíhá pokrývat poptávku, i Průhonice se tak neustále rozrůstají do okolních polí. A o dalším takovém rozrůstání Průhonic na úkor volné krajiny budou nejspíše v jarních měsících 2017 rozhodovat průhoničtí zastupitelé a zastupitelky.

Na webu Průhonic je totiž do 16. ledna 2017 k náhledu návrh změny územního plánu č. 2B (všechny podklady ke shlédnutí zde), který předpokládá umožnění výstavby několika desítek rodinných domů v průhonické části Rozkoše (viz obrázek níže). Do 16. ledna 2017 mají občané možnost uplatňovat u pořizovatele změny územního plánu písemné připomínky k plánované změně.

pruhonice_plan

Obrázek zachycuje část Rozkoše s vyznačenou oblastí, které se změna územního plánu dotýká. Zdroj obrázku: návrh změny územního plánu č. 2B.

Jelikož se Rozkoš rozkládá na ploše dvou katastrálních území, je to vlastně takový slepenec. O vzhledu obce totiž rozhodují dva páni. Zatímco severní část Rozkoše spadá pod Průhonice, jižní část je součástí Jesenice. Podobu obce, respektive regulaci výstavby, tak ovlivňují dva územní plány, kdy každý řeší jen tu část své působnosti. A zatímco v minulých letech došlo k výstavbě v jesenické části, v té průhonické jsou zatím stále zemědělsky obdělávaná pole (viz mapa níže). Nicméně to se může brzy změnit.

Obec Průhonice totiž zamýšlí změnit územní plán v této oblasti, což by umožnilo výstavbu několika desítek rodinných domů (viz obrázek níže). Tím by samozřejmě nedošlo jen k navýšení počtu rezidentů, ale také k většímu propojení průhonické a jesenické části a také k dalšímu nárůstu zatížení infrastruktury, ať už místní, či regionální (např. silnice spojující Rozkoš s Prahou…).

Pruhonice

Návrh změny územního plánu Průhonic proložený s leteckým snímkem (převzatým z Mapy.cz) dobře ukazuje rozsah již existující zástavby, ale také rozsah záměru na budoucí výstavbu. Pokud návrh změny projde, obec Rozkoš se v podstatě zdvojnásobí.

Zajímalo nás tak, jaký názor na rozrůstání Rozkoše má vedení naší obce, proto jsme téma otevřeli na pátém řádném zastupitelstvu města Jesenice v roce 2016. Dozvěděli jsme se tak potěšující zprávu. Vedení našeho města se ve spolupráci s městskou částí Šeberova pokusí proti zamýšlené změně územního plánu negativně vyhranit.

Petr Brož

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂