11. 1. 2018

Až půjdete příště s dětmi do jedné z budov jesenické základní školy, nebo pojedete nakoupit, vyřídit si náležitosti na městský úřad, nebo jen projíždět Jesenicí směrem Pražský okruh, všimněte si jedné výrazné změny, ke které v této části obce došlo. Se začátkem roku 2018 totiž ukončilo svou činnost kasíno Happy Day doposud sídlící vedle prodejny Albert. Kasíno sice mohlo i přes schválení nulové tolerance na území Jesenice v roce 2017 pokračovat ve své činnosti do roku 2020, kdy měla vypršet poslední licence na živou hru v podobě rulety a karetních her, nicméně díky zavedení nulové tolerance na území naší obce kasínu postupně zanikaly licence na provozování některých hazardních her, převážně výherních terminálů. Díky tomu kasínu nejspíše ubývala nejenom klientela, ale i případné zisky.

Jesenice se tak začátkem roku 2018 připojila mezi řadu českých obcí, na jejichž území se (oficiálně) nenachází žádná herna či kasíno!

Jsme moc rádi, že jsme i my, jeseničtí Zelení, mohli k této změně přispět svým dílem. Celý rok jsme vás pravidelně o problematice regulace hazardu v Jesenici informovali (v době, kdy to jiné místní zdroje nedělaly…), i jsme aktivně proti hazardu na zasedáních zastupitelstva města Jesenice vystupovali. Do diskuse na zastupitelstvo jsme se také snažili vnášet odborná stanoviska předních českých lékařů a odborníků, které jsme v této věci kontaktovali, aby zastupitelé a zastupitelky při svém rozhodování měli k dispozici informace o negativních dopadech, který hazard na život lidí i jejich rodin má a nejenom o ekonomických dopadech na rozpočet obce.

Moc nás těší, že se naše úsilí vyplatilo! A je na místě opětovně poděkovat členům a členkám jesenického zastupitelstva, že se nakonec po dlouhých diskusích přiklonili k názoru, že zavedení nulové tolerance je pro kvalitu života v naší obci tím správným krokem!

Za jesenické Zelené sepsal Petr Brož a fotografie pořídila Jana Vidímová

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!