2. 12. 2016

Na úřední desce městského úřadu #Jesenice visí pozvánka na zasedání zastupitelstva. Již je tak oficiální, že zastupitelstvo proběhne 12. prosince od 19.00 v budově úřadu. Z programu je dále patrné, že se bude projednávat jak rozpočet obce, tak i znění několika obecně závazných vyhlášek postihující místní život.

Nejdůležitější změna se skrývá pod bodem 15. Tam je totiž zařazeno projednání vyhlášky regulující provozování hazardních her na území našeho města. I přes to, že v srpnu tohoto roku byla odhlasováno zavedení nulové tolerance, což zakazuje provozování některých hazardních her, opětovné zařazení tohoto bodu naznačuje, že úplný zákaz nemusí mít na území Jesenice dlouhého trvání. Obzvláště když si opětovné projednávání vyhlášky spojíme s tvrzením proneseným na dřívějším zastupitelstvu jednou z koaličních zastupitelek, že nulová tolerance je jen dočasné řešení a že provozování hazardu by mohlo být na území obce opět umožněno…

Základní organizace Strany zelených Jesenice tak vyjadřuje nad vzniklou situací znepokojení a apeluje na zastupitelky zvolené v minulých komunálních volbách za Zelenou pro Jesenici, aby v případě, že bude navrženo opětovné povolení provozování hazardních her na území naší obce, dostály politickému programu uskupení, za které kandidovaly, a hlasovaly tak proti povolení provozu kasín a/či heren. Současně vyzýváme zastupitelky a zastupitelé napříč politickým spektrem, aby návrat heren a kasín na území našeho města nedovolili.

Petr Brož

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂