11. 12. 2016

12. prosince 2016 od 19.00 proběhne v budově městského úřadu zasedání zastupitelstva města Jesenice, které bude rozhodovat o osudu nulové tolerance provozování některých hazardních her na území naší obce platné od srpna tohoto roku. Z návrhu textu vyhlášky poskytnuté zastupitelkám a zastupitelům města je patrné, že se vedení naší obce pokusí nulovou toleranci zrušit a nahradit jí regulací umožňující provozovat hazardní hry na dvou, respektive do roku 2020 vlastně na třech místech.

Text navržené vyhlášky totiž bude nově definovat dvě lokality, kde budou moci provozovny umožňující hraní hazardních her vzniknout. Obě dvě se budou nacházet přímo v Jesenici. První oblast bude vymezené ulicemi Belnická a V Areálu (včetně těchto ulic), druhá lokalita pak bude ohraničená silnicí č. II/603 a částí ulice mezi objekty č. p. 899-1116. V každé oblasti by měla vzniknout maximálně jen jedna provozovna. V případě, že bude znění vyhlášky schváleno (čemuž zatím vše napovídá), budou moci na území obce vzniknout dvě nová kasína.

Mista_hazard

Zdroj obrázku: OpenStreetMap, licence: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0.

Nicméně neméně důležité je i přechodné ustanovení návrhu vyhlášky. To totiž konstatuje, že na území obce budou také moci pokračovat ty subjekty, které měly bingo, technickou hru a živou hru povolenou před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Což je ustanovení, které se týká současného jediného kasína v Jesenici umístěného v areálu nákupního střediska Albert. Tento subjekt bude moci vykonávat svou činnost až do 10. ledna 2020, kdy mu vyprší platnost již vydaných povolení. Existuje tak reálná možnost, že v Jesenici budou v jeden čas funkční tři kasína.

K projednávání zastupitelům bude předloženo i alternativní znění vyhlášky zachovávající nulovou toleranci, což po vedení obce požadovala opozice. I tato verze vyhlášky bude obsahovat přechodné ustanovení povolující přítomnost současného kasína až do roku 2020, nicméně po vypršení tohoto data by byla Jesenice bez heren či kasín. Toto znění vyhlášky ale nemá u vedení obce podporu.

Základní organizace Strany zelených se zrušením nulové tolerance nesouhlasí a apeluje na zastupitelky zvolené za občanské hnutí Zelená pro Jesenici, aby dodržely svůj volební program a znovupovolení provozování hazardních her na území naší obce nepodpořily.

Petr Brož

 

 

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂