24. 9. 2018

Zajímáte se o to, co vedení naší obce schvaluje na zasedání rad, ale nechce se vám pročítat desítky zápisů? Právě pro vás přinášíme výpis toho nejdůležitějšího, co se na jednání rad projednalo. Nicméně tentokrát jsou bohužel zápisky nekompletní, část výpisů z rad z přelomu července a srpna nebyly zveřejněny, stejně jako zápisy za celý měsíc září. Poslední veřejně dostupný výpis je tak ca měsíc starý.

Školství

 • Projednala připomínky k žádosti o dotaci na novou školu [471].
 • Schválila dodávky vybavení jídelen základní a mateřské školy od společnosti Gastro-eis-technik CZ [475, 476].
 • Vypsala konkurz na ředitele nové základní školy [486].
 • Opakovaně vypsala zakázku na technický dozor pro stavbu nové základní školy, neboť se do stávajícího nikdo nepřihlásil [490].
 • Schválila projektovou dokumentaci pro stavbu mateřské školy v Horních Jirčanech [491].

Životní prostředí

 • Schválila dohody o rozdělení kapitálu pro výpočet přiměřeného zisku se společností 1. SčV [494]. (Pravděpodobně jde o dohodu, která ovlivní zisk vodáren za provozování infrastruktury obce. Bohužel ale není známo, jaký dopad má tato dohoda na finance obce.)
 • Vypsala zakázku na rozšíření ČOV Osnice [498].

Doprava a bezpečnost

 • Přijala nabídku společnosti Eltodo na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Říčanská za cenu 310 000 Kč [488].
 • Vypsala zakázku na vybudování parkovacích stání u hřbitova [499].
 • Projednala žádost o dotaci na provoz jednotky dobrovolných hasičů Osnice [500]

Kultura

 • Uzavřela smlouvu na zasílání SMS z knihovního systému se společností TeamBusiness [481].
 • Uzavřela smlouvy na pronájem společenského sálu [482–484].
 • Schválila rozpočet na loučení s prázdninami ve výši 30 000 Kč [485].

Pozemky a územní plány

 • Uzavřela smlouvy na zřízení věcných břemen [472–474, 496, 497].
 • Vyjádřila se k žádosti o převod bytů do soukromého vlastnictví u bytových jednotek ve Sluneční [477]. (Bohužel se zápisu se nedozvíme, jak se rada města vyjádřila.)
 • Předala námitku proti návrhu změny územního plánu č. 4 na příslušný MěÚ Černošice [493].

Různé

 • Schválila pravidla pro politickou inzerci pro nadcházející komunální volby [470].
 • Odsouhlasila nákup plynových ohřívačů do budovy úřadu od společnosti Com-Tip za cenu 100 000 Kč [478].
 • Schválila smlouvu na platební terminály se společnostmi Worldline a Cataps [479].
 • Doporučila zastupitelstvu schválit dohodu o narovnání se společnostmi AWP a Craita real ohledně kompenzačních příspěvků [480].
 • Schválila smlouvy o připojení elektrických zařízení se společností ČEZ distribuce [489, 501].
 • Vypsala zakázku na datové spojení budovy městského úřadu a služebny městské policie [492].
 • Uzavřela smlouvu na poskytování poradenských služeb ohledně osobních údajů se společností Equica [495].

 

 • Částky jsou z důvodu čitelnosti zaokrouhleny.
 • Rada města 33/2018 6. 8. 2018 – usnesení 469–486
 • Rada města 34/2018 21. 8. 2018 – usnesení 487–501

  Pro Jesenický kurýr sepsal Vlastimil Zíma

  Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!