3. 11. 2018

Zajímáte se o to, co vedení naší obce schvaluje na zasedání rad, ale nechce se vám pročítat desítky zápisů? Právě pro vás přinášíme výpis toho nejdůležitějšího, co se na jednání rad projednalo.

Školství

  • Uzavřela smlouvu na provozování školního autobusu do konce roku 2018 se společností Aria travel [503].
  • Vydala vzor smlouvy pro využívání školního autobusu [504].
  • Uzavřela smlouvu na přeložku elektrického vedení pro stavbu nové základní školy [510].
  • Schválila žádost o výjimku z nejvyššího počtu žáků v 1. a 2. třídách základní školy [518].
  • Schválila použití dětského hřiště jako zahrady mateřské školy [519] (a to z důvodu, že narychlo zřízená třída MŠ v bytovkách u Billy bohužel nemá vlastní zahradu.)
  • Odsouhlasila nájemní smlouvu uzavřenou základní školou [520].
  • Projednala žádost o spolufinancování nákladů školní družiny od fyzické osoby [521].
  •  Uzavřela nájemní smlouvu se společností Amadet [535] a podnájemní smlouvu s MŠ Jesenice [536].
  • Projednala výši mezd v základní škole [540, 546, 552].
  • Stáhla žádost o dotaci na stavbu mateřské školy v Horních Jirčanech [541].
  • Projednala havárii klimatizace a instalaci odhlučnění v základní škole [544, 545].
  • Schválila přerušení provozu MŠ Kamarád během vánočních prázdnin [551].
  • Uzavřela dodatek smlouvy na projektovou dokumentaci pro mateřskou školu v Horních Jirčanech se společností Hexaplan [556].
  • Uzavřela smlouvu o připojení pozemku pro mateřskou školu s Pražskou plynárenskou [559].
  • Proplatila MŠ Jesenice náklady na rozšíření kuchyně a výdejny [562, 563].

Životní prostředí

 • Vypsala a zrušila veřejnou zakázku na obnovu parku Pančák [525, 548].
 • Projednala projektovou dokumentaci centrálního parku v Jesenici od společnosti Gartensta plus [526].
 • Poskytla 10 000 Kč Mysliveckému spolku Osnice za pomoc s letní údržbou zeleně [531].

Doprava a bezpečnost

 • Schválila studii na obnovu zastávky Jesenice, bytovky [505].
 • Uzavřela smlouvu na výstavbu chodníku podél ulice Říčanská v Jesenici se společností HES stavební za cenu 1,1 mil. Kč [508]. Schválila stavbu na pozemku středočeského kraje [527].
 • Uzavřela smlouvu na obnovu povrchu před hasičskou stanicí v Osnici se společností Manabau za cenu 430 000 Kč [509].
 • Uzavřela smlouvu na prvky pro zklidnění dopravy ve Zdiměřicích se společností HES stavební [511].
 • Převzala nově vybudovaný městský kamerový systém [537].
 • Schválila rekonstrukci veřejného osvětlení na Říčanské ulici od společnosti Eltodo za cenu 310 000 Kč [542].
 • Schválila rozpočet na obnovu polní cesty Jesenice–Zlatníky [543].
 • Uzavřela smlouvu na parkoviště u hřbitova Jesenice se společností Manabau za cenu 1,8 mil. Kč [550].
 • Zadala doplnění tabulek s názvy ulic [565].

Kultura

 • Schválila příspěvek 35 000 Kč na zájezd seniorů do Humpolce a Pelhřimova [532].
 • Poskytla společenský sál pro předvolební debatu pořádanou Českým rozhlasem [553].
 • Odmítla divadelní představení nabídnuté agenturou Harlekýn [554].

Pozemky a územní plány

 • Uzavřela smlouvy na zřízení věcných břemen [512, 513, 528–530, 538, 560, 564].
 • Projednala smlouvu na odkup části pozemku v Osnici [524].

Různé

 • Uzavřela dodatek smlouvy o dílo s Václavem Snížkem [506].
 • Projednala vyčerpané kapacity jesenického a osnického hřbitova [507].
 • Odsouhlasila modernizaci zabezpečovacího zařízení v budově jesenického úřadu [514].
 • Projednala zápis ze stavební komise [515, 561].
 • Schválila rozpočtové opatření a úpravu rozpisu rozpočtu [516, 517].
 • Zadala vypracování demografické studie do roku 2028 Luboši Janákovi [522]. (Dodejme, že Jesenice již má demografickou studii z roku 2013, a to s výhledem až do roku 2030)
 • Navrhla program zasedání zastupitelstva dne 25. září [533].
 • Schválila vyřazení nepotřebného majetku [539, 555].
 • Uzavřela smlouvu na datové spojení městského úřadu a služebny městské policie se společností AŽD Praha za cenu 560 000 Kč [549].
 • Uzavřela smlouvu s Havířovskou projekční [558].
 • Uzavřela smlouvu na pronájem kopírky od společnosti Ricoh [566].

Částky jsou z důvodu čitelnosti zaokrouhleny.

Zapsal Vlastimil Zíma
psáno pro Jesenický kurýr

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!