18. 5. 2017

I když se z oficiálních informačních kanálů města Jesenice může zdát, že plánovaný záměr výstavby Vestecké spojky či mimoúrovňové křižovatky plánované dálnice D3 s Pražským okruhem spí, opak je pravdou. V několika posledních týdnech totiž došlo k celé řadě událostí, které realizaci těchto významných dopravních staveb, jež mohou značným způsobem změnit život jesenických rezidentů, přiblížilo svému vzniku.

Jako první se podívejme na záměr výstavby Vestecké spojky, silniční komunikace, která by měla propojit Pražský okruh s dálnicí D1. Trasa komunikace je plánována tak, že by procházela západně od Jesenice, v severní části Vestce, mezi Zdiměřicemi a Hrnčíři a okolo Rozkoše dále k D1. Předpokládá se, že po dokončení výstavby D3 se bude denně po této silnici pohybovat okolo 20 až 24 tisíc aut. Jedná se tedy o stavbu, která má potenciál významně ovlivnit kvalitu ovzduší a zvýšit hlukovou zátěž, kterou jsou rezidenti dotčených obcí vystaveni.

Jak jsme informovali na konci dubna, hlavní město Praha schválilo na zasedání zastupitelstva memorandum, kterým se Praha smluvně zavázala spolupracovat se Středočeským krajem, Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnice a dálnic na vzniku této komunikace. V půlce května navíc Vláda ČR schválila uvolnění 3,1 miliardy Kč pro Středočeský kraj, které chce hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) použít z části na financování výstavby právě Vestecké spojky (a z části na vybudování křížení dálnice D3 a Pražského okruhu a vzniku obchvatů Jesenice a Jílového u Prahy. Aneb cukr a bič v praxi – s případným souhlasem naší obce s výstavbou dálnice/spojky přijde odměna ve výstavbě obchvatu Jesenice…). Vestecká spojka, která se zdála po několik let mrtvá, se tak náhle opětovně vrací do hry a je možné, že se nakonec přeci jen dočká své realizace. (Ponechme v tomto textu stranou, co je skutečným motorem snahy tuto komunikaci postavit. Kdyby vás to zajímalo, inspirativní postřehy k tomu nabízí zastupitelé České pirátské strany či senátor Ladislav Kos z Prahy 11).

Zajisté si nyní pokládáte otázku, jaký je postoj vedení našeho města k případné výstavbě Vestecké spojky. Podporuje naše vedení, respektive zastupitelé a zastupitelky, její vznik či jsou proti? Nejste s takovou otázkou sami. Podobně jsme se ptali osobně v lednu 2017 starostky města Radky Vladykové (opět ANO) na zasedání zastupitelstva  (viz videozáznam), ale také se ptal otevřeným dopisem i spolek „Sdružení proti hluku“ (jeho znění naleznete na odkaze), na který nedostal žádnou odpověď. Z oficiálních komunikačních kanálů obce (webových stránek Jesenice, či z Jesenického kurýra) ani z vyjádření vedení obce na zastupitelstvu se tak nemáme možnost  dozvědět, jaký postoj naše město k plánované výstavbě zastává a co vedení případně k takovému rozhodnutí vede.

Naší pozornosti by proto neměl uniknout dokument nazvaný „Uplatnění námitek Města Jesenice proti návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – veřejné projednání návrhu“ schválený radou Jesenice 6. prosince 2016 a nenápadně vyvěšený na webu obce. Pod tímto nic neříkajícím názvem se totiž skrývá stanovisko vedení naší obce k Vestecké spojce, na které jsme se na zastupitelstvu v lednu 2017 bezúspěšně dotazovali. Dozvídáme se z něj, že vedení města záměr vzniku Vestecké spojky věcně připomínkovalo, jinými slovy její vznik z principu nezamítlo. Je sice dobrá zpráva, že se vedení obce pokusilo tlačit na splnění všech protihlukových, i imisních norem, či že se snaží vyloučit tranzitní dopravu (pro podrobnosti viz samotný dokument), nicméně zůstává otázkou, proč jsme se nevydali cestou sousedního Vestce, který na svém území vznik Vestecké spojky nechce a dělá proto aktivní kroky proti jejímu vzniku.  Současně je otázkou, proč se o existenci dokumentu s připomínkami nedozvídají občané z hlavní strany webu obce či z Jesenického kurýra, které jindy referují o mnohých marginálních počinech a událostech omezeného rozsahu. O znění dokumentu totiž víme jen díky aktivitě místního občanského spolku JEHLAN. Ten si totiž o dokument zažádal na základě zákona o volném přístupu k informacím. Bez tohoto kroku by obsah (a tedy i názor vedení obce) zůstal před veřejností zastřen.

A podobně jsme na tom i stran výstavby dálnice D3, která by se měla na dohled od Jesenice napojovat na Pražský dálniční okruh za pomoci mimoúrovňové křižovatky. Kanály obce k jejich realizaci opětovně mlčí i přes to, že v půlce května uvolnila Vláda ČR na tuto stavbu peníze. Je to opětovně s podivem, obzvláště za situace, kdy Ředitelství dálnic a silnic (zřizované Ministerstvem dopravy a opět řízené reprezentantem ANO…) se chystá v květnu získat územní rozhodnutí ke stavbě části dálnice D3 v přímé blízkosti Jesenice.  Je tak vidět, že i přípravné práce na realizaci D3 běží na plné obrátky, leč informování rezidentů radnicí Jesenice opět zcela chybí. (Pokud vás problematika středočeské D3 zajímá, je vhodné sledovat tyto dvě stránky, jednu spravovanou ŘSD , druhou občany vystupujícími proti této stavbě).

Vznik takto významných dopravních staveb, kterými křížení dálnice D3 s Pražským okruhem a Vestecká spojka bezesporu bude, přitom ovlivní nenávratně kvalitu života všech rezidentů Jesenice. Ať už změnou tranzitních tras a tím spojeným poklesem kamionové dopravy v centru Jesenice, tak i nárůstem hlukové zátěže, či zhoršením kvality ovzduší v celé oblasti Jesenice (Jesenice bude totiž uzavřena do trojúhelníku dvou dálnic – D0, D1, a Vestecké spojky. Komunikací, které denně využijí desetitisíce osobních i nákladních automobilů). Všechny tyto změny navíc budou nevratné. S dálniční sítí srosteme navždy. Je tak na místě, aby rezidenti Jesenice měli k dispozici od radnice všechny podstatné informace zavčasu a mohli se kvalifikovaně rozhodnout, jestli vznik těchto staveb ve svém okolí chtějí podpořit či nikoliv. Vyvstává proto otázka, proč tyto informace od radnice Jesenice nedostáváme a proč se o přípravách na realizaci těchto staveb v Jesenici mlčí.

A co dělat pokud vám není vývoj v našem okolí lhostejný? Požadujte k těmto stavbám po vedení Jesenice informace, ptejte se svých zastupitelů a zastupitelek na jejich názor, či jim dejte vědět ten svůj.  Můžete jim tak pomoci se v této klíčové otázce rozhodnout tak, jak si sami přejete, aby naše obec za pár let vypadala.

Petr Brož

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂