4. 5. 2017

Vážené zastupitelky a zastupitelé Jesenice,

v poslední době se množí informace o dopisech starostům jednotlivých obcí a měst ohledně velkých dopravních staveb, které mají vzniknout ve Středočeském kraji. Jedná se jak o dopisy krajské hejtmanky Jermanové o nutnosti realizace dopravních staveb jako je Vestecká spojka a to s předstihem plánované dálnice D3, tak i dopisy ŘSD a firmy pověřené ŘSD, kteří vymáhají souhlas se záborem vlastníků pozemků v trase plánované D3.

Ačkoliv se jedná o zásadní změnu v životním prostředí každého z nás, v Jesenici žádný z těchto dopisů na webu Jesenice nebyl zveřejněn. Veřejnost se tak nemá z informačních kanálů našeho města šanci dozvědět o aktuálním dění k daným stavbám ani o Alternativě středočeské D3. Ta přitom vznikla jako iniciativa místních občanů, spolků a obcí pro hledání dopravních řešení bez realizace západní varianty D3, která by vedla v našem bezprostřední blízkosti a významnou měrou tak ovlivnila život v naší obci.

Vzhledem k tomu, jak výrazně poškodil hluk životní prostředí na mnoha místech Jesenice samotný pražský okruh otevřený v roce 2010 a že do současnosti nebylo a není realizováno žádné řešení minimalizace hluku na evropské úrovni, jsme zásadně proti jakékoli urgentní plánované výstavbě Vestecké spojky ( svůj nesouhlas s VS jsme podávali na Kraj v roce 2015) i proti západní variantě D3 s plánovanou mimoúrovňovou dálniční křižovatkou v katastrálním území Jesenice včetně dalšího zkapacitnění úseku okruhu 512 kolem Jesenice (viz str. 2 na odkaze)

Namísto ochrany lidí před obtěžujícím hlukem a dodržením EIA, naše kompetentní úřady s angažovanou veřejností „bojují“ již 7 let pomocí právníků a změkčují zákony v neprospěch nás, veřejnosti. Žádost o financování našeho úseku 512 z EU fondů ve výši 77 mil EUR byla dokonce stažena bez oficiálního udání důvodu. Neoficiálně bylo sděleno, že se peníze vyčerpaly na příslušné období jinde. V hlukových zprávách se objevují mj. i bizarní prohlášení hlukových firem placených ŘSD, že za hluk tisíců kamionů, které projedou kolem našich domácností mohou staré silnice. Přitom každý z nás, kdo zažil Jesenici před rokem 2010, může posoudit pravdivost takových tvrzení.

Máme tedy za sebou již jednu trpkou zkušenost s okruhem a dnes mají kolem Jesenice vzniknout hned 2 další velké dopravní stavby. Ze zkušenosti, jak malý důraz kladou české úřady na životní prostředí, to pro život v Jesenici vnímáme jako obrovskou katastrofu a znehodnocení našich domovů. Dle našeho názoru napojení D3 u Jesenice ani Vestecké spojky není v zájmu obyvatel Jesenice.

Chtěli bychom vás tímto otevřeným dopisem požádat, abyste iniciovali vznik veřejné diskuse o výše uvedených stavbách a zveřejňovali veškeré dokumenty, které jsou městu Jesenici zasílány, na oficiálním webu Jesenice. Taktéž žádáme, aby byly zveřejňovány veškeré odpovědi vedení našeho města ve spojitosti s těmito zamýšlenými stavbami. Jen takováto transparentnost může vést k tomu, že se v našem městě bude odehrávat diskuse, jejímž cílem bude rozhodovat se v zájmu nás, rezidentů Jesenice.

Současně vás chceme požádat, abyste se připojili k iniciativě Alternativa D3, jejíž dopis dokládáme přílohou. Záměr D3 v západní variantě totiž nevadí ve své podobě jen řadě rezidentů Jesenice (obří dálniční křižovatku ve městě nepůjde nikdy odhlučnit, její vznik tak navždycky promění kvalitu místního žití), ale má samozřejmě v našem regionu i řadu dalších odpůrců. Nenávratné zničení nejhezčích přírodních oblastí na jih od Prahy, kterou by měla plánovaná trasa západní varianty vést a stavba skladovacích hal podél ní není v zájmu veřejnosti, která si uvědomuje hodnoty tohoto dotčeného území pro naší zemi. Zničení takového přírodního bohatství se nedá vrátit zpátky, nehledě na vliv, jaký by případně měla D3 na naší Jesenici.

V Jesenici 3. 5. 2017.

Renáta Voláková

Sdružení občanů okolí SOKP proti hluku z dopravy

hlukSOKP@gmail.com