30. 6. 2018

Krátká verze: Ve středu 27. června proběhla ve společenském sále Jesenice schůzka zástupců investora (Středočeského kraje), vedení naší a sousední obce a místními občany ohledně záměru výstavby značně kontroverzní dopravní stavby v podobě Vestecké spojky. Přibližně 70 až 90 místních mělo možnost spatřit na mapě nakreslenou čáru, která by měla odrážet budoucí průběh Vestecké spojky procházející územím Vestce, Jesenice, Rozkoše, Hrnčíř a Průhonic a dozvědět se, jak budou řešeny jednotlivá křížení se stávajícími cestami a že by silnice měla být dvouproudová a uzavřená pro kamiony. Asi nejproblematičtější bude přemostění Vídeňské silnice ve Vestci – Vestecká spojka má jít po 7 metrů vysokém, údajně do tubusu zabaleném mostě (takže bude nad okolní krajinu vyzdvižený zdroj hluku…) a kruhový objezd mezi Hrnčíři a Zdiměřicemi, který má být v úrovni současného terénu – tedy bez možnosti toto křížení efektivně odhlučnit.

Obrázek ukazuje historii záměru vzniku Vestecké spojky prezentované na schůzce.

V projektu bylo také vidět, že se od počátku projektuje trasa s tím, že v Průhonicích bude sjezd do zamýšlené rozsáhlé průmyslové zóny… Nedozvěděli jsme se ale odpovědi na celou řadu dotazů vzešlých od občanů. Zástupce investora zpravidla argumentoval tím, že odpovědi budou známy až v dalších krocích přípravy zamýšlené stavby… Milým zakončením schůzky byla veřejná proklamace vedení obce Jesenice a Vestce, že s výstavbou Vestecké spojky nesouhlasí a že její vznik nepodporují. Věřme, že nezůstane jen u ústní proklamace, ale že se budou proti tomuto kontroverznímu záměru vymezovat i reálnými činy, což platí obzvláště v případě Jesenice (zde se nám totiž objevuje lehký konflikt zájmů. Ministerstvo dopravy ČR i Středočeský kraj, který Vesteckou spojku chtějí, jsou řízeny reprezentanty ANO, a stejná strana vládne i naší obci).

PS: Cena stavby má být 3 miliardy Kč a další krok ke vzniku této stavby můžeme očekávat na podzim tohoto roku, kdy by měla být k dispozici projektová dokumentace.

Dlouhá verze: Samotné setkání probíhalo od 17.00 ve společenském sále Jesenice. Přitom na 18.00 bylo svoláno vedením obce zasedání zastupitelstva města Jesenice. Od počátku tak bylo zaděláno na časovou kolizi a snahu besedu s občany urychlovat – k obojímu následně došlo. Na besedu s občany zavítal za Středočeský kraj, který v případě této stavby vystupuje jako investor, reprezentant z Krajské správy a údržby silnic, dále zástupce projektanta ze společnosti Tubes s.r.o. a zástupce soukromé společnosti EIA Servis s. r. o. (tedy firmy, která poskytuje investorům poradenství v oblasti životního prostředí). Dále byla přítomna starostka obce Jesenice a starosta sousedního Vestce, ale i celá řada koaličních a opozičních zastupitelů a zastupitelek naší obce. Na schůzku přišlo odhadem 70-90 lidí a mezi nimi byl i senátor Ing. Ladislav Kos z Prahy 11 (zvolený za Hnutí pro Prahu 11, ZelenéPiráty a KDU-ČSL), který patří mezi velké kritiky záměru této stavby (jeho nezávislý pohled na jednání si můžete přečíst na Facebooku Hnutí pro Prahu 11).

Kdybych se pokusil průběh celého setkání shrnout jednou větou, byla nám představena čára na mapě, která ukazovala, kudy zamýšlená silnice bude probíhat. Bez toho aniž by byly zřejmé detaily. Mohli jsme se tak sice dozvědět, jak budou vypadat jednotlivé křížení již existujících silnic a kudy má kontroverzní Vestecká spojka vést, ale nikoliv to, jak se plánuje konkrétně její odhlučnění, či jak se bude řešit případně její stavba. Současně bylo představeno, kde by se měla silnice zahlubovat do terénu a kde by naopak měla vést v úrovni současného terénu (viz foto níže).

Zelená ukazuje oblast, kde mají být náspy a vaky, hnědá barva pak zářezy. Vestec se nachází na levém okraji obrázku, dálnice D1 na pravém. Povšimněte si zakreslení uvažované průmyslové zóny v Průhonicích na snímku, který byl na schůzce prezentován.

Na besedě zaznělo, že Vestecká spojka je navrhována jako dvouproudová silnice s navrhovanou rychlostí 90 km/h, na kterou by měly mít zakázány vjezd kamiony. Šírka stavební uzávěry je dána tím, že počítá s pořízením protihlukových valů, nikoliv s přidáním dalších dvou pruhů (nicméně tohle bylo řadou návštěvníků zpochybňováno s argumentem, že nakreslené to tak být nyní může, realita pak snadno může být jiná a že neexistuje záruka, že k navýšení počtů pruhů případně nedojde v budoucnosti). Zaznělo také, že by Vestecká spojka neměla vzniknout před tím, než bude dokončen úsek Pražského okruhu 511 mezi D1 a Běchovicemi (ten nedávno získal posudek EIA). Proti tomu se ale ohradil např. senátor Kos, který argumentoval s tím, že bychom se měli mít na pozoru před podobnými prohlášeními. Řada staveb v ČR byla totiž něčím podmíněna a pak vznikla dříve, než nutná podmínka…

Obrázek ukazuje ilustrativní řez zamýšlené silnice, který byl na schůzce prezentován.

Hluk byl pak následně to, co vyplnilo velkou část diskuse, protože patřil mezi hlavní obavy místních. Není se co divit. Napojení zamýšlené Vestecké spojky na již existující silnici má být ve Vestci vyřešeno ca 7 metrů vysokým mostem, který má překlenovat Vídeňskou ulici. Zdroj hluku tak bude vyvýšen nad okolní rovinatou krajinu, což mu umožní cestovat do velké vzdálenosti. Zajímalo mne tak, jak se hodlá tento problém řešit. Odpovědí mi bylo, že za pomoci speciálního tubusu umístěného kolem celého mostu. Domnívám se, že lidé, co bydlí v okolí Pražského okruhu, budou při čtení těchto řádek dost na pozoru. Slíbit nějaké protihlukové opatření totiž nic nestojí a zkušenost, jak jsou tyto prvky následně realizovány, tady máme všichni. Nehledě k tomu, že tubus musí někde začínat a končit, takže se hluk z něj bude šířit do okolí stejně. Obavy vzbudila i kruhové křížení Vestecké spojky a silnice spojující Zdiměřice a Hrnčíře. Tady by totiž měla silnice vést ve výšce současného terénu, zdroj hluku (i exhalací) by se tak dostal do úrovně, odkud by se mohl velice snadno šířit do Hrnčíř i Zdiměřic. A nic by na tom neměnilo ani ozelenění, které se v okolí plánuje. Jak totiž upozornil jeden z občanů, i starosta Vestce, šířka navrhovaných zelených pásů je naprosto nedostatečná k tomu, aby hluk efektivně utlumil.

Z diskuse dále vyplynulo, že Vestecká spojka je sice prodávána místním jako silnice, která jim má dopravně pomoci k dosažení Prahy, ale realita je jiná. Je to dáno tím, že to nebude silnice spojující naše obce s Prahou, ale jen další silnici obkružující Prahu. Pokud tak vznikne, bude to v podstatě po Kunratické spojce, silnici 101 spojující Zbraslav a Říčany a Pražském obchvatu čtvrtá silnice směřující tím samým směrem v rozmezí několika málo kilometrů. Studie, které by dokládaly přínos pro umenšení provozu v samotné Jesenici, přitom nebyly předloženy. Je tak zřejmé, že cílem této dopravní stavby je propojit zamýšlené vyústění dálnice D3 a D1 a tím umožnit výstavbu průhonické průmyslové zóny v okolí zamýšleného exitu na 4 km D1. To bude mít ve výsledku jen to, že se do okolí Jesenice a Vestce přivede domácí i zahraniční tranzit, nepřiblíží nás to ale k řešení místní neutěšené dopravní situace. Pro zlepšení místní dopravy by bylo přitom mnohem lepším řešením vybudovat obchvat Hrnčíř, Šeberova i Jesenice a vyřešit i situaci Vídeňské ve Vestci.

Zazněl i dotaz stran prostupnosti krajiny pro zvěř. Vestecká spojka by tak měla být přemostěna v blízkosti Rozkoše mostem, po kterém by vedle sebe vedla silnice spojující Rozkoš s Hrnčíři, cyklostezka a zelený pás pro migraci zvěře. Jak ukazují zkušenosti odjinud, tohle bude zbytečné řešení. Zvěř totiž nemá tendenci migrovat podél dvou vyasfaltovaných ploch… Ekodukt má totiž vypadat naprosto jinak a bude se tu jednat o klasickou ukázku, jak most sloužící primárně jinému účelu – přemostění silnice –  se bude vykazovat jako prvek sloužící k ochraně přírody a přitom jeho přínos bude více než sporný.

A na závěr si neodpustím ještě jeden postřeh. Reprezentant z Krajské správy a údržby silnic v jednom ze svých prohlášení uvedl, že Vestecká spojka je nejlepší možná varianta, aby v druhé části věty prohlásil, že jiné varianty nebyly posuzovány. Osobně mne tohle tvrzení velice zaujalo a tak mi to nedalo se opětovně nezeptat, jak to tedy je. Z odpovědi jsme se pak mohli dozvědět, že jiná varianta této dopravní trasy nebyla vůbec řešena a tedy ani posuzována v rámci projektu EIA. Nemělo by vás tak překvapit, že je tato trasa nejlepší možná – je to totiž jediná varianta, kterou si investor nechal posoudit! Nenechte se tak příště tímto argumentem přesvědčit, je značně účelově zkreslený.

Pro úplnost a objektivitu uvádím, že zápis ze schůzky se tentokrát objevil na webu městského úřadu Jesenice (viz odkaz) i na FB profilu Hnutí pro Prahu 11.

Mgr. Petr Brož, Ph.D.

předseda jesenických Zelených

 

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!