19. 12. 2017

V pondělí 18. 12. proběhlo v obřadní  síni Městského úřadu Jesenice od 18 hod. veřejné projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu obce Jesenice, zpracovaného Ing. Arch. Petrem Foglarem.

Jednalo se o návrh, který byl oproti svému zadání schválenému zastupitelstvem z 19.9.2013,posouzen a upraven po společných jednáních v dalších letech. Hlavním cílem projednání bylo seznámit všechny dotčené strany a veřejnost s kompletním zněním upraveného návrhu a shromáždit na místě připomínky a námitky. Městský úřad Černošice, jenž je pořizovatelem návrhu změny sezval veřejnou vyhláškou občany Jesenice, zástupce dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí. Na veřejném projednání jej zastupovaly vedoucí odboru územního plánování Ing. Ušiaková a její kolegyně. Za projekční kancelář byla přítomna paní arch. Foglarová. Vedení města zastupovaly paní starostka, jako zastupitelka určená pro územní plán a Ing. Dziadkiewiczová.

Ze strany pozvané veřejnosti byla účast mizivá, v celkovém počtu 6 občanů, včetně mne jakožto zástupkyně místních Zelených. Na začátku veřejného projednání seznámila přítomné Ing. Ušiaková s historií návrhu Změny č. 4, která se datuje od roku 2012 a jako výsledek pětiletého procesu pak představila spis, který byl občanům k dispozici k nahlédnutí, což někteří na místě učinili.

Paní architektka se pokusila nastínit celkovou komplikovanost Změny č. 4, neboť jde o generální změnu se spoustou dotčených lokalit. Kompletní dokumentace je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři odboru územního plánování MÚ Černošice. Připomínky proti návrhu

Změny č. 4 může podat každý, námitky pak pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, což by v případě Jesenice znamenalo nejméně 200 podpisů občanů. Konečné datum pro podání je 27. 12. 2017.
Do data konání veřejného projednání MÚ Černošice připomínky ani námitky neobdržel.

S přáním poklidného adventního rozjímání,

Jana Vidímová

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Přidejte se k nám, nebo nás podpořte zasláním finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s Vaší přímou pomocí můžeme zlepšovat život v naší obci!