15. 6. 2020

Všichni, kdo v poslední době procházeli ve Zdiměřicích ulicí Hrnčířskou směrem ke sportovnímu areálu, si určitě povšimli, že na oploceném pozemku v sousedství kondominia se začíná něco chystat. Na místě jsou postaveny mobilní buňky, přijely bagry a staveniště se hemží dělníky. Ano, dlouho očekávaná výstavba základní školy ve Zdiměřicích započala.

Volání po zvýšení kapacity míst po žáky a žačky v základní škole trvá již více než 10 let, kdy začalo být jasné, že nárůst obyvatel Jesenice se nezpomalí a že kapacita stávající základní školy v Jesenici nebude brzy dostatečná. Intenzivní přípravy na výstavbu nové školy ve Zdiměřicích začaly již v roce 2014. Z toho je vidět, že s ohledem na plánované dokončení stavby v roce 2022 byla cesta k nové škole nelehká a ještě stále není u konce.

Bylo potřeba překonat potíže s výkupem pozemků, vypracovat rozsáhlou projektovou dokumentaci, získat dotaci na stavbu, opakovaně vybrat generálního dodavatele stavby. Mezitím došlo k takovému nárůstu počtu školních dětí, že musela vzniknout na různých místech Jesenice detašovaná pracoviště, což komplikovalo práci žákům i učitelům. K významnému zdržení stavby, a tím i k posunutí termínu otevření nové školy, došlo v loňském roce kvůli zrušení veřejné zakázky z důvodu nastavení podmínek soutěže. V nově vypsaném výběrovém řízení soutěž vyhrála společnost PKS stavby a.s., která uvedla nabídkovou cenu 380 milionů korun. Výstavba nové školy tak bude při srovnání s předchozím výběrovým řízením levnější o 128 milionů korun.

Proces přípravy výstavby nové školy byl dlouhý a náročný, a proto patří všem, kdo se na něm podíleli, předminulému vedení za zahájení příprav, minulému za jejich velký posun k realizaci, i současnému za zahájení výstavby, velké poděkování. Je to stavba, velmi potřebná a užitečná, která zcela jistě významně pozmění život ve Zdiměřicích.

Budova nové školy se bude skládat ze 4 propojených objektů – učebny, vstupní haly, jídelny a tělocvičny, celý areál bude bezbariérový. Ve škole bude fungovat 18 tříd, vejde se do ní tedy 540 žáků a žákyň. Venku bude postaveno víceúčelové hřiště a fotbalové hřiště s běžeckými drahami. Slavnostní položení základního kamene proběhne 25. června 2020.

Současně je jisté, že tak náročná stavba přinese nutně nějaké nepohodlí nejen pro nejbližší okolí. A to buď kvůli přítomnosti nákladních automobilů zavážející stavební materiál na místních komunikacích, nebo kvůli rozvážce vytěžené hlušiny po okolí. Berme to s nadhledem. I tohle je totiž daň, kterou musíme za novou školu, kterou Jesenice potřebuje, „zaplatit“.

Petr Brož
předseda jesenických Zelených