13. 6. 2017

Na konci června jsme se z portálu TENDERARENA.cz mohli dozvědět potěšující zprávu – revitalizace zdiměřických rybníků se přiblížila své realizaci. Na zmiňovaném serveru bylo totiž vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, ze kterého vyšlo najevo, jak bude rybniční soustava po revitalizaci vypadat. Do té doby byl veřejnosti znám jen obecný záměr. Poté co o vypsání řízení informovala sousedská facebooková stránka Zdiměřice objevil se informační text i na stránkách obecního úřadu Jesenice i v červnovém čísle Jesenického kurýra.  Pojďme se v tomto článku podívat na to hlavní, co zdiměřické rybníky čeká.

Trocha historie

Historicky se ve Zdiměřicích nachází na Jesenickém potoce rybniční soustava tvořená Horním, Dolním a Návesním rybníkem. Zatímco Horní rybník prošel v roce 2002 revitalizací a není tedy v havarijním stavu, v případě Dolního i Návesního rybníku je situace rozdílná. Revitalizace Horního rybníku ale přinesla nový problém. Bezpečnostní přeliv hráze byl postaven o 20 centimetrů výše, než měl být (díky chybě v tehdy používaném souřadném systému), což vede k tomu, že při plném stavu vody jsou zaplavovány okolní pozemky.

Dolní i Návesní rybník mají špatnou hráz a jsou zaneseny silnou vrstvou bahna. Rybníky se pořádně nevypustily a nevyčistily vlastně od 70. let minulého století, odkdy se postupně zanášely bahnem, až v podstatě přestaly plnit svou funkci. Ke špatnému stavu rybníků významně přispěla i nefungující čistička v Jesenici, ze které až do otevření nové čističky v roce 2010 přepadající odpadní voda tekla přes Jesenický potok do soustavy rybníků. Určitě si vzpomenete před vypuštěním Návesního rybníku, jaký to býval „bahňák“…

Není proto divu, že se část místních zdiměřických starousedlíků rozhodla založit rybníkářský spolek a usilovat o jejich rekultivaci. A dobrá zpráva je, že rybníkáři našli se svým záměrem podporu u vedení města (za což jsme moc rádi!) a že se jim podaří jejich záměru brzy dosáhnout.

Ze čtení průvodní zprávy doprovázející vypsání výběrového řízení vyplývá, že se původně předpokládalo zahájení revitalizace již v létě roku 2016 s datem dokončení k roku 2017. Nicméně z řady objektivních důvodů došlu k posunutí začátku prací na rok 2017.

Co je cílem?

Cílem revitalizace je navrácení původní vodohospodářské funkce rybniční soustavy a zvýšení retenční schopnosti rybníků, což by mělo zlepšit i možnost regulovat průtok vody na Jesenickém potoce v době lokálních povodní. Výsadba stromů by navíc měla přinést více zeleně do původní části Zdiměřic. A skvělou zprávou rozhodně je, že se při opravě hráze Dolního rybníka počítá s rozšířením plochy v okolí vozovky v ulici Hrnčířská v místě stávajícího zúžení silnice, takže do budoucna by mělo být možné tam rozšířit komunikaci a chodník (nicméně, rozšíření komunikace a chodníku není součástí tohoto projektu).

Takto vypadal Návesní rybník v prosinci 2015 krátce po svém vypuštění. Rybník byl z větší části vyplněn bahnem.

Jak bude revitalizace probíhat?

Vedení města na základě projektu připraveného kanceláři HG partner s.r.o., plánuje, že revitalizace bude rozdělena na dvě etapy. Zatímco v první etapě dojde k revitalizaci Návesního a Dolního rybníku, v té druhé by měl přijít na řadu Horní rybník. Společná revitalizace dvou spodních rybníků umožní, že se těžké stroje nebudou muset pohybovat po místních komunikacích při odvážení vytěženého sedimentu. Počítá se totiž s tím, že během rekonstrukce bude odstraněna část hráze Dolního rybníku (která je beztak v havarijním stavu), takže skrze hráz budou moci projíždět nákladní auta na blízké pole nacházející se severně od Horního rybníku, tedy na pole nacházející se mezi starou a novou výstavbou Zdiměřic. Omezí se tak zatěžování frekventované Hrnčířské ulice a částečně postižena bude jen ulice Sadová.

Současně se předpokládá, že těžká technika se bude pohybovat jen v prostoru rybníků. Neměly by proto vzniknout výraznější dopravní komplikace. Dle vyjádření města by se stroje měly na místo revitalizace dostat od kontejnerového stání umístěného v ulici Zdiměřická, kam by měla ústit i dočasná cesta vedoucí na/ze staveniště. Vyvážení sedimentu z Horního rybníku by mělo probíhat po dočasné rampě vybudované v jeho severní části.

Během revitalizace by mělo současně dojít (či částečně již došlo) k vykácení 28 stromů z důvodu výstavby nových hrází či funkčních objektů a také pro zajištění přístupu techniky na lokalitu.

Situační výkres stavby. Červeně a zeleně jsou vyznačeny hlavní cesty, kudy se bude pohybovat těžká technika. Červené pruhy označují cesty zpevněné panely, zelené nezpevněné plochy. Autor výkresu HG Partner s. r. o. (pro detaily viz originální soubor).

Jak dlouho bude revitalizace trvat?

Plánuje se  dva roky. Respektive první etapa by měla probíhat jeden rok s tím, že s druhou etapou by se mělo začít po dokončení a předání první etapy. I druhá etapa by měla mít realizaci jeden rok.

Kolik materiálu bude vytěženo a převezeno?

Na základě rozměrů rybníků se odhaduje, že se celkově bude muset vytěžit a převést 5576 m3 sedimentů (počítáno v nenakypřeném stavu) na blízké pole.

Kolik bude revitalizace stát?

Dle zadávacího dokumentu je maximální možná cena 12 miliónů Kč bez DPH. Nicméně to neznamená, že to musí být cena výsledná. 6. června 2017 měly být totiž otevřeny obálky s jednotlivými nabídkami přihlášenými do výběrového řízení, takže je možné, že ve výsledku byla vysoutěžená cena nižší (což je vlastně více než pravděpodobné, když rozhodujícím, respektive jediným kritériem výběru zhotovitele byla určena nejnižší cenová nabídka). Bohužel ale v době psaní tohoto příspěvku (12. června) nebyly podrobnosti o výsledku výběrového řízení z veřejně dostupných kanálů města Jesenice autorovy známy…. Více se nejspíše dozvíme na zasedání zastupitelstva plánovaného na 15. června, na kterém je revitalizace rybníků zařazena jako jeden z bodů.

Kdo to zaplatí?

Náklady na revitalizaci zdiměřických rybníků měly jít kompletně na vrub rozpočtu města Jesenice, nicméně vedení města se povedl skvělý počinzískat dotaci z operačního programu Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 5 563 633,29 Kč s DPH (vedení k získání dotace gratulujeme!). Znamená to, že revitalizace bude město stát téměř o polovinu méně, než se původně předpokládalo.

Slovo na závěr

Zdiměřické rybníky v blízké době čekají velké změny, které rybníkům navrátí jejich původní funkci – retenci vody a chov ryb. Současnému vedení města se tak povedlo připravit a přiblížit realizaci významný investiční projekt, který výrazným způsobem ovlivní vzhled staré části Zdiměřic a to konkrétně vytvořením příjemného rekreačního prostoru a významného ekologického prvku. Připočtěme k tomu získání téměř 6 miliónové dotace a máme tak před sebou projekt, na který může být vedení našeho města po právu hrdé. K úspěchu jménem jesenických zelených gratulujeme a moc za jeho přípravu děkujeme! Obzvláště Radkovi Zápotockému (ODS), místostarostovi Jesenice a zdiměřickému rodákovi. A co víc, proslýchá se, že vedení obce se pokusí do komunálních voleb stihnout ještě celkovou rekonstrukci zdiměřické návsi (bohužel, opět ale není k dispozici více informací o tomto zajímavém záměru), takže je možné, že tato část Jesenice značně prokoukne.

Petr Brož

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂