8. 1. 2020

V pondělí 6.1. se ve večerních hodinách uskutečnilo ve Společenském centru v Jesenici setkání s občany ke zhoršené bezpečnostní situaci na jih od Prahy v souvislosti se sérií vloupání do rodinných domů. Přišlo opravdu neočekávaně mnoho občanů, kolem 160.

Na začátku byla přítomna média, ale ta pak pan starosta i zástupci Policie ČR požádali, aby setkání opustili. 

Během dne tomuto setkání předcházel ještě další mítink, tentokrát za přítomnosti špiček Policie ČR a více jak 50 starostů či místostarostů postiženého regionu. Veškeré užitečné informace jsou k dispozici na webu města či případně zde

Na první pohled vypadá, že vše bylo sděleno a novodobí „Cartouchové“ unikají. Přesto bych se ráda podělila o pár poznatků, které na kameru nikde nezazněly. 

Na začátku panovala v sále dosti výbušná atmosféra a občané ventilovali hodně tvrdě svoje obavy, úzkosti a bezmocnost. Loupežníkům totiž nestojí v cestě v podstatě nic. Sebelepší zabezpečovací systémy pouze představují určitou překážku, ale nebrání jim do domu vniknout. Jen zrychlí dobu jejich loupení. Používají ochranné pomůcky, návleky na boty a vždy se jedná o rychlé nárazové akce. Berou si pouze to, co odnesou, zejména peníze a šperky. Nezajímají se o elektroniku, ani o zbraně. Loupí od soumraku do večerky a vyhýbají se střetnutí s majiteli. Pokud se za nimi vydá psovod, stopa se cca po 2 km ztrácí. Městské kamery tedy nepředstavují pro pátrání valný přínos. Jedná se o vysoce zkušenou a dobře trénovanou skupinu nebo skupiny. Předměty, které uloupí se ještě nikdy neobjevily na černém trhu a dají se těžko identifikovat. 

Přítomný preventista z řad místního oddělení PČR proto nabádal, aby si lidé vyfotili svoje cennosti, což by v případě krádeže mohlo pomoci k jejich nalezení a případnému polapení pachatelů.

V tuhle chvíli zde má PČR nasazeno 6x více sil než obvykle. V průběhu setkání se postupně atmosféra v sále trochu uvolnila a většina z nás nabyla dojmu, že muži zákona dělají opravdu, co je v jejich silách. Nesmírně emotivní bylo vystoupení šéfa Městské policie Jesenice pana Hykla, který po večerech sám chodí po městě a doufá, že se mu podaří pachatele dostihnout. Byla by to pro něj otázka cti. 

Pro přítomné vedení města vznikly ze setkání různé podněty zejména na doplnění veřejného osvětlení a kamerového systému. Zhoršená bezpečnostní situace s sebou nese i zhoršení komfortu bydlení. Více a déle svítíme, což se nepochybně projeví i v našich peněženkách. O světelném smogu ani nemluvě.

Jediným pozitivem celého je, že lidé k sobě mají náhle blíže, více si všímají svého okolí a pomáhají si navzájem. 

Doufejme a přejme si, aby tématem našich rozhovorů byly znovu zimní radovánky a na detektivky jsme se dívali jen v televizi.

Jana Vidímová
radní zvolená za Zelené

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!