10. 1. 2021

V září 2020 město Jesenice schválilo pravidla pro poskytování dotací v oblasti pečovatelských služeb. Do této doby byly finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na sociální služby poskytovány ad hoc, bez jednotícího rámce a předem známých podmínek a kritérií. Tento nedostatek je nyní odstraněn a město tak může transparentně dotovat organizace, které zajišťují pečovatelské služby pro občany s trvalým bydlištěm na území města Jesenice.

Při přípravě programu se město nemohlo opřít o žádnou metodiku, protože taková neexistuje ani na úrovni krajů, ani na ministerstvu. Jesenice se proto vydala cestou konzultací s jinými městy, která už pravidla pro poskytování dotací na pečovatelské služby mají, za vydatné pomoci města Černošice jako obce s rozšířenou působností. Povedlo se, město svá pravidla nastavilo a schválilo a už dokonce stačilo udělit dotace dvěma poskytovatelům sociálních služeb, které zajišťují terénní pečovatelskou službu. Jedná se o Zdravotní ústav Most k domovu, z.ú., který poskytuje zdravotní a sociální péči v domácím prostředí, včetně mobilního hospice, a organizace Kvalitní podzim života, z.ú., která pomáhá s pečovatelskou službou, rozvozem obědů, úklidovými službami a půjčovnou pomůcek. Město na rok 2021 vyhlásilo další výzvu k podávání žádostí o dotace pro poskytovatele sociálních služeb. Nabízí částku 130 Kč za 1 hodinu péče a úhradu za dovoz či donášku jídla město dotuje částkou 15 Kč za každý jeden úkon.

Potřebujete vy či vaši příbuzní pomoc a nevíte, kam se obrátit? Podívejte se na web města Jesenice do seznamu organizací, které v Jesenici poskytují pečovatelské a pobytové služby. Můžete se také obrátit na Městský úřad Jesenice, odbor občanských záležitostí, kde vám poradí, podají potřebné informace a zprostředkují kontakt s poskytovateli pečovatelských či dalších sociálních služeb.

Jana Vidímová
členka Rady města Jesenice za Zelené