19. 9. 2020

Navazuji na článek Jesenický dálniční kabanos a dálniční odpočívka, ve kterém jsem uváděl důvody, kvůli kterým by neměl být záměr dálniční odpočívky na dálnici D0 realizován v prostoru mezi Osnicí a Herinkem.

Zejména těm, kteří podepsali vyjádření s připomínkami k záměru Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) na stavbu této odpočívky, chci s potěšením a mírným optimismem oznámit, že Krajský úřad Středočeského kraje (KÚSK) vydal 14. září 2020 Závěr zjišťovacího řízení, ve které shledal, že záměr stavby odpočívky může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posuzován podle zákona (pro ty, kteří si chtějí přečíst celý Závěr zjišťovacího řízení, mohou tak učinit na webu CENIA https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2313, kde je ke stažení dokument STC2313_zjistovaci.pdf).

Tímto vyjádřením KÚSK nařídil ŘSD zpracovat a předložit k posouzení dokumentaci vlivů na životní prostředí, obecně nazývanou dokumentace EIA. V této dokumentaci budou muset být oproti dokumentaci předložené ve zjišťovacím řízení detailně vyhodnoceny vlivy záměru na povrchové a podzemní vody, zpracováno posouzení vlivů na veřejné zdraví, a to na základě hlukové a rozptylové studie a zváženo (bohužel pouze zváženo) variantní řešení záměru, tj. umístění odpočívky na jiném místě.

Závěr KÚSK donutí ŘSD nechat zpracovat dokumentaci EIA a v nejhorším případě to odloží realizaci odpočívky cca o 1 až 2 roky. Nejlepším řešením by bylo odpočívku na navrženém prostoru v blízkosti obce nestavět.

Občanské spolky a občany (pokud nejsou vlastníky dotčených nebo sousedních pozemků), kteří si myslí, že záměr dálniční odpočívky by neměl být mezi Osnicí a Herinkem realizován a chtějí se v této záležitosti angažovat, nyní čeká jediná bitva při projednávání dokumentace EIA. Stavební zákon je totiž postupnými novelami z projednávání v dalších řízeních (územních a stavebních) vyloučil.

Pokud zůstane odpočívka na navrhovaném místě (nedojde k jejímu přemístění), tak se v dalších řízeních budou moci vyjadřovat a podávat připomínky kromě orgánů státní správy již pouze vlastníci dotčených nebo sousedních pozemků, Město Jesenice a Obec Herink.

Zkusím to popsat terminologií evropských fotbalových soutěží. Zabránili jsme postupu záměru přímo do hlavní soutěže Ligy mistrů a poslali jsme ho do předkola. Z tohoto předkola může záměr do Ligy mistrů (realizace u Osnice) přesto postoupit. Může ale skončit jen v Evropské lize (realizace na jiném místě).

Toho, aby byl záměr z evropských soutěží vyřazen (nebyl realizován), asi nedocílíme a to z několika důvodů. Kvůli počtu kamiónů jsou takovéto odpočívky nutné, protože řidiči musí dodržovat bezpečnostní přestávky a tudíž mít možnost někde zastavit. Množství kamiónů na českých silnicích a dálnicích je ovlivněno i ekonomickou politikou vlády tohoto státu, protože máme nejlevnější poplatky za mýto ze všech okolních zemí. Vzhledem ke geografické poloze České republiky ve středu Evropy mě osobně přijde tento postoj vlády nelogický, protože touto cenovou politikou k nám vláda láká i kamióny, které zde nemají výchozí či cílovou zastávku. Zároveň vláda zpoplatňuje jízdu pouze po silnicích ve vlastnictví státu (dálnice a silnice I. třídy) a nedělá vůbec nic pro to, aby nemohly být placené úseky těchto silnic objížděny po silnicích nižších tříd, které jsou v majetku krajů, měst a obcí.

Na konec se pokusím závěr zjišťovacího řízení a odpor proti výstavbě dálniční odpočívky v navrhovaném prostoru mezi Osnicí a Herinkem vystihnout citátem Winstona Churchila, kterým shrnul konec letecké Bitvy o Británii slovy „Tohle není konec. Není to ani začátek konce. Je to konec začátku.“

Držme si palce, ať se podaří ŘSD přesvědčit, donutit, k přehodnocení názoru a k přesunutí záměru odpočívky zejména do dostatečné vzdálenosti od polního remízku zvaného Kamejk.

Pavel Ondráček
člen jesenických Zelených