16. 5. 2019

V pondělí 13. 5. proběhlo na městském úřadě Jesenice veřejné projednávání záměru stavby nové mateřské školky v Osnici. V úvodu architektka ze Straet Architects představila dvě varianty řešení stavby nové školky na pozemku současné MŠ Osnice.

V první variantě se předpokládalo, že by se nová budova postavila na zahradě východně od budovy staré. Provoz staré budovy, by mohl být během stavby nepřerušen a osnické děti, by po dobu výstavby nové budovy (cca jeden školní rok) nemuseli dojíždět do jiných částí Jesenice. Po dokončení a zprovoznění nové budovy, by došlo k demolici staré budovy MŠ a založení nové zahrady.

Druhá varianta počítá s výstavbou stejného nového objektu školky, ovšem na místě stávající budovy. Nejprve tedy bude muset dojít k demolici staré budovy a provoz MŠ v Osnici bude přerušen na delší dobu (cca jeden a půl roku).

Z řad veřejnosti se na projednávání dostavili zejména nejbližší sousedé z ulice Kalinová a Školní, kteří se v současné době potýkají s živelným parkováním rodičů dovážejících děti do MŠ. Dle jejich vyjádření už nemají děti ve školkovém věku. Překvapivě se na schůzku nedostavili rodiče současných ani budoucích školáčků a jejich zájem (a zájem jejich rodičů) hájil hlavně starosta a ředitelka MŠ Jesenice, pod kterou osnická školka spadá.

Hlavní diskuze se tedy vedla o dopravní situaci v okolí školky. Nová budova je navržena jako dvoupodlažní, zapuštěná do svahu, aby se z ulice Kalinová jevila jako jednopodlažní. Budova by měla oproti současným cca 360 m2 zaujímat plochu pozemku cca 480 m2. Je počítáno se třemi prostornými třídami-hernami, provozními prostory MŠ a dvěma obecními byty 2+kk. Oproti současnému stavu, kdy u MŠ nejsou žádná parkovací stání, je počítáno s vytvořením parkovacích ploch o celkové výměře cca 240 m2 přístupných z ulice Kalinová i z ulice Školní. Tento bod vzbudil u přítomných vzrušenou diskuzi. Starosta s architektkou argumentovali, že zpřístupnění objektu ze severu i jihu rozmělní dopravu a uleví přetížené ulici Kalinová. Obyvatelé dotčených ulic projevili své obavy z nárůstu dopravy a nesouhlas s navýšením kapacity školky. Navíc protestovali proti změně ulice Školní na přístupovou cestu k jednomu z parkovišť u MŠ, s tím že ulice je úzká a přímo lemována domy. Starosta hájil budovu se třemi třídami jako optimální z hlediska provozu školky, v čemž ho podpořila i ředitelka MŠ, která navíc uvedla, že v současnosti musí každý rok cca 10 dětí z Osnice umístit do MŠ v Jesenici – právě pro nedostatečnou kapacitu školky. Starosta argumentoval také ztrátou 50 míst v Sunny Canadian, o které obec příjde v roce 2025.

Z diskuze vyplynulo, že si obyvatelé nepřejí stavět novou budovu na zahradě současné školky a přejí si zachování veřejného dětského hřiště, které je v současné době v SZ rohu zahrady. Starosta tedy přislíbil, že se dále vydá variantou dvě. Najde umístění pro současné osnické děti, stará budova bude nejprve demolována a na jejím místě vyroste nová. Diskutovalo se také o tom, zda by nestálo za to, starou budovu pouze opravit. Dle architekty ale budova nemá historickou hodnotu a je ve velmi špatném stavu. Starosta dále uvedl, že plánuje usilovat o výstavbu další MŠ se třemi třídami v oblasti v Roháčích, kde je v současné době největší koncentrace školkových dětí. Jedna třída MŠ se plánuje také v Horních Jirčanech v rámci objektu určeného pro péči o seniory.

Lucie Zímová

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma a v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daruna transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!