27. 12. 2017

V končícím roce za sebou mají zejména obyvatelé Kocandy a Osnice neblahou zkušenost se stavební činností investovanou Středočeským krajem prostřednictvím jeho příspěvkové organizace, a to Krajské správy a údržby silnic (dále jen KSÚS). Touto činností byla oprava mostu přes potok Botič na Kocandě, který byl dle posouzení správce, tj. KSÚS, v havarijním stavu. O stavu mostu nechci polemizovat, k tomu nejsem dostatečně erudován. Co mne a nejen mne, ale i spoustu obyvatel obce rozhořčilo, byl přístup stavebníka KSÚS a jím zasmluvněné prováděcí firmy k vlastní stavbě rekonstrukce mostu. Dle prvního dopravně inženýrského rozhodnutí byla stavba plánována na 4 měsíce. Již na předání staveniště v červnu 2017, kterého jsem se účastnil, se zástupci investora a dodavatele domlouvali, že stavbu dříve než za 5 měsíců nestihnout provést. V té době by mne nenapadlo, že i tento termín byl jen zbožným přáním. Jak celá rekonstrukce mostu proběhla, mají ještě obyvatelé Kocandy a Osnice v živé paměti.

Účelem mého příspěvku není plakat nad rozlitým mlékem, které je již díky bohu, uklizeno. Chci zde psát o další stavební činnosti, kterou KSÚS plánuje v dohledné době a v naší blízkosti. Jedná se o rekonstrukci silnice II/101 v úseku od výjezdu z dálnice D1 směrem k Jesenici; pravděpodobně až k mostu přes Pražský okruh (dálnice D0). Jedná se o úsek silnice v délce cca 1,5 km. Součástí této rekonstrukce bude kromě opravy vozovky i výstavba nového kruhového objezdu v místě současné křižovatky, spíše odbočky na silnici na Doubravici a Popovičky.

Opět nepolemizuje s nutností rekonstrukce vozovky v uvedeném úseku. Tento je značně zdevastován vlivem popojíždějících kolon kamiónu v dobách dopravních špiček a jeho oprava je zřejmá i oku laika. Z čeho mám však obavu, je způsob, jakým KSÚS zajistí dopravné inženýrské opatření (DIO), tj. jak bude zajištěna doprava a objízdné trasy v době provádění této stavby.

V době stavby mostu na Kocandě byly tyto záležitosti zajištěny velice tristně a spousta se jich flikovala za pochodu. Řádné dopravní značení bylo při této stavbě provedeno až v době celkové uzavírky mostu, tj. na posledních 14 dnů.

Moje obavy z objížděk při plánované stavbě plynou ze skutečnosti, že stavbou budou dotčena logistická centra z rekonstruovaného úseku silnice obsluhovaná. Hlavní obavu mám z toho, jak bude zajištěna dopravní obsluha zejména logistického centra Kaufland v době, kdy bude probíhat rekonstrukce silnice II/101 a výstavba nového kruhového objezdu, kdy obé může odříznout Kaufland od dálnice D1.

Slovo „může“ použité v předchozí větě závisí na tom, jak nechá KSÚS zpracovat harmonogram výstavby a plán objízdných tras. Když jsem viděl, jak bylo toto v podstatě ponecháno náhodě při výstavbě mostu na Kocandě, je mou nejčernější obavou, že po jistý čas, 1 – 2 měsíce (závisí na kvalitě zhotovitele stavby), bude zásobování Kauflandu probíhat přes Kocandu a Jesenici a možná i Šátalku k jednomu z nájezdů na D0.

Tento článek píši proto, aby moje nejčernější obavy zůstaly jen mými nejčernějšími obavami a skutečnost dopadla lépe. Chci věřit, že se odpovědní zástupci KSÚS, ale i dotčených měst a obcí poučí ze zfušovaného průběhu realizace stavby mostu na Kocandě a obdobnou blamáž již nedopustí.

S přáním příjemného prožití svátečních dnů a přáním, abychom průběhem popisované rekonstrukce silnice II/101 byly dotčeni co nejméně.

Pavel Ondráček
(autor textu není členem Zelených Jesenice)

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!