17. 4. 2020

V době pandemie a během nouzového stavu zažíváme neobvyklé životní situace a závažné změny v různých oblastech. Jednou ze změn, která je viditelná na první pohled, je snížení intenzity automobilové dopravy a s tím související pokles hluku a zplodin. A zjišťujeme, že je to změna dobrá. Neměli bychom se zamyslet, jak to udělat, aby zlepšení v této oblasti zůstalo i po ukončení nouzového stavu?

V současné době probíhá připomínkování nového územního plánu Jesenice. Písemné připomínky bylo možné podat do 14. 4. 2020 na městský úřad Černošice a bude vyhlášen ještě jeden termín. Také bude stanoven nový termín prezentace návrhu projektanty. Získáváme tak tedy možnost zamyslet se nad podobou nového územního plánu Jesenice.

Často si stěžujeme na vysokou dopravní zátěž Jesenice, na hluk a zplodiny. Nejzákladnější ochranou před hlukem a zplodinami jsou pásy lesů, a na ty se, zdá se, v novém územním plánu zapomnělo.

Lesy mají v naší krajině mnoho funkcí, určitě není potřeba připomínat, že lesy jsou významným zdrojem kyslíku. Les dále zachycuje prachové částice a podílí se na odstraňování některých škodlivých látek ze vzduchu. Lesy ve své biomase poutají významné množství oxidu uhličitého. Výsadba lesních pásů snižuje odnos půdy zejména ve svažitých terénech na naprosté minimum. Dále se v lese vytváří specifické mikroklima, které snižuje teplotní extrémy a udržuje stabilně vlhčí ovzduší.

Všechny tyto funkce bude Jesenice s ohledem na měnící se klima potřebovat. V návrhu nového územního plánu se ale s výsadbou nových lesů vůbec nepočítá. Mezi významnější plochy lesního porostu lze počítat pouze Průhonický park a lesy v okolí Horních Jirčan. Ovšem návrh nového územního plánu rozšíření lesních ploch neobsahuje a výsadbu dřevin podél nových silničních komunikací za les považovat nelze.

V novém územním plánu je navrženo několik nových komunikací – obchvat Jesenice, Vestecká spojka, kolejové spojení s Prahou včetně tří zastávek, okolo kterých má vzniknout soustředěná zástavba. Pokud se má takto zvýšit dopravní zátěž okolo Jesenice, je přímo nutné co nejdříve přijmout opatření na zmírnění jejich dopadů. Tímto vyzývám politickou reprezentaci města napříč stranami: pojďme se zasadit o to, aby veškerá plocha mezi dálnicemi a městem byla zalesněna! Odstínění Jesenice lesy by mohlo být řešením, jak zmenšit negativní dopady této stavby. Naši potomci nám poděkují.

Stanislav Hrabal
člen jesenických Zelených