29. 1. 2018

Středeční večer jsem strávila společně s mým kolegou z jesenických Zelených na debatě pořádané spolkem Krajina 2000 a iniciativou Alternativa D3. Na setkání byli přizváni dle sdělení moderátora večera Ondřeje Paška příznivci i odpůrci dálnice. Zástupci ŘSD a Pragoprojektu, který dálnici projektuje, však účast odmítli a na pondělí 29. ledna svolali jednání pouze s jílovskými zastupiteli a představiteli osadních výborů. Debata se protáhla až do hodiny nočního klidu a zaznělo na ní velké množství odborných tezí. Ty byly povětšinou zveřejněny ve dvou dokumentech pořadu ČT „Nedej se“ (viz první a druhou reportáž).

Mezi hosty debaty byl starosta Jílového Pavel Pešek, který patří k zastáncům D3. Místním však přislíbil, že na pondělní jednání pozve certifikovaného odborníka, který nebude mít vazby ani na ŘSD ani na Alternativu. Mezi hosty byla též místostarostka Jílového Věra Brejchová, právník a zastupitel Jílového Michal Bernard, Ing. Jiří Šmíd ze Stínového ŘSD a geolog Petr Morávek, který byl v 60. letech 20. Století hlavním geologem Rudných dolů v Jílovém a nyní je spolupracovníkem jílovského muzea. Jesenice byla vyjma nás zastoupena Renatou Volákovou.

Debatu moderoval Ondřej Pašek z Alternativy a hned na začátku uvedl pozitivní informaci, že předpokládaný termín realizace středočeské D3 se posouvá na rok 2034. Shrnul hlavní mýty o D3, tedy že nevede do Prahy, nýbrž do Jesenice, že nedojde ke snížení zátěže místních komunikací, protože objízdné trasy při komplikacích na dálnici jsou vedeny právě po těchto místních komunikacích, že každá nová silnice přinese další dopravu, nikoliv její snížení.

Pavel Hrabec z Krajiny 2000 popsal poměrně emotivně situaci, která se dotkne zejména tradičních trampských osad. Již nyní se ví, že některé chaty se budou muset demolovat a pitoreskní ráj chatařů, vodáků a houbařů se nenávratně zlikviduje.

Oba přítomní geologové Jiří Šmíd i Petr Morávek se shodli, že v případě posázavské tedy západní varianty D3 se jedná o velmi složitý a komplikovaný terén, kde může dojít k neočekávaným propadům. Tunel pod Kamennými vraty je plánován v místech skalnatého terénu s puklinovou propustností, kde se mohou nacházet 250 let staré neevidované dobývky. Podle přítomných odborníků lze očekávat masívní ztrátu podzemní vody, neboť tunel bude fungovat jako drenáž, a naopak zvýšení hladiny spodní vody na jiném místě. Jako příklad uvedli Prackovice, kde začala téct spodní voda občanům do sklepů a ti jsou nuceni odčerpat až 40 m3 vody denně.

Diskutabilní je též slib přivést do dotčených lokalit vodovod. Není známo, kdy ke stavbě dojde, ani kdo ji bude hradit. Je tedy zcela možné, že k plánování vodovodu dojde až v době, kdy voda zmizí ze studní, a postižení se budou těžko domáhat náhrad.

Michal Bernard, jílovský zastupitel, shrnul velmi důležité informace. Existují dvě varianty D3 a to západní (Posázavská) a východní (Benešovská). EIA považuje za přijatelné obě varianty. Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR), tedy nejvyšší územní plán trasu neřeší, jen spojnici Praha-Tábor-České Budějovice. Aktualizované Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AZUR) zakotvují jen západní variantu a dokumentace k územnímu řízení (DUR) je připravována pouze pro západní variantu.

Na konci roku 2017 podala obec Okrouhlo a spolek Krajina 2000 žalobu u správního soudu na západní variantu schválenou v AZUR. Zatím není rozhodnuto. Původní stanovisko EIA je z roku 2012, jeho prodloužení bylo napadeno podnětem města Jesenice (děkujeme tímto našemu zastupitelstvu za napadnutí!). Prodloužení bylo vydáno v roce 2017 a opět umožňuje obě varianty, bude zkoumáno v rámci řízení o umístění stavby. O pravomocné územní rozhodnutí (ÚR) ještě nebylo požádáno. Nicméně již teď je jasné, že řízení bude probíhat na stavebním úřadě v Benešově. I to může být problematické rozhodnutí, protože právě okolo Benešova vede alternativní trasa dálnice D3. Je tak na místě se ptát, jestli úřad v Benešově bude schopen objektivního posouzení vhodnosti nabízených variant a nebude čelit tlakům místních politiků dostat dálnici od Benešova pryč. Nacházíme se tedy ve zcela zásadní fázi, protože po vydání pravomocného ÚR se téměř jistě již nic zásadního nepodaří změnit a stavba bude realizována.

Michal Bernard vyvrátil tvrzení ŘSD, že je rozhodnuto, neboť rozhodnuto není. Apeloval na občany, aby nesouhlasili se zábory a nepodepisovali plné moci, protože zákon to nepřikazuje. Aby neprodávali ukvapeně pozemky, protože pro vydání ÚR nejsou pozemky třeba. Na pondělní jednání přislíbil připravit oponentní posudky.

Renata Voláková z jesenického Spolku proti hluku se podělila o konkrétní zkušenosti. Jednak popsala razantním zhoršením životních podmínek v Jesenici po spuštění Pražského okruhu do nekonečného zkušebního provozu i neochotu státních orgánů ochránit svoje občany.

V tomto ji podpořil Jiří Šmíd, který zcela otevřeně sdělil, že stát u nás chrání investice a v rámci současných hlukových norem lze postavit dálnici i středem panelového sídliště. Tam lze v některých případech splnit limity pomocí přepočtu na počet obyvatel na m2.

Na závěr byl též vyvrácen mýtus o snaze spolků zdržovat veřejně prospěšné stavby. U 80 % zdržených veřejně prospěšných staveb, se spolky vůbec neúčastnily schvalovacího řízení. Jen vydání stavebního povolení trvá u některých staveb třeba 4 roky.

Jana Vidímová a Vlastimil Zima

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!