23. 5. 2017

Minulou sobotu členové základní organizace Strany zelených Jesenice putovali spolu s desítkami dalších místních, převážně mladých lidí a rodin s dětmi, v Posázaví, po části středočeské krajiny, která možná již nebude. Této malebné části totiž hrozí nenávratné změny v podobě výstavby zamýšlené západní varianty dálnice D3. Pouť se konala již po dvanácté a na nádraží v Jílovém ji zahájil doyen jílovských Zelených, Ota Šmíd. Upozornil především na naději, že na předražený úsek mezi Meznem a Jesenicí, zejména kvůli složitému terénu, a v případě Jílového dvou proti sobě jdoucích šikmých tunelů, nezbudou v roce 2024, kdy by se stavba měla zahájit, peníze. Odhaduje se totiž, že jeden km středočeské D3 by měl přijít  na 1 miliardu Kč. Přitom na nevhodnost poddolované oblasti Posázaví upozorňoval již na jubilejním desátém ročníku Pouti v roce 2015, známý geolog a filosof Václav Cílek.

Cestou jsme měli možnost porovnávat mapu budoucí trasy s reálnou krajinou. Zejména umístění 108 metrů vysokého a 880 metrů dlouhého mostu mezi Hostěradicemi a Lukami pod Medníkem budí mezi rezidenty dotčených obcí obrovské obavy. Hluk z takového mostu by se totiž šířil daleko do krajiny a rušil klidný ráz této oblasti, o karcinogenních polétavých částicích, které se z této liniové dopravní stavby budou šířit, ani nemluvě. Představitel iniciativy Alternativa D3 nás při zastávkách informoval o posledním setkání s občany v Netvořicích, které se těšilo velkému zájmu. Je vidět, že dění kolem dálnice D3 není veřejnosti lhostejný. V podstatě dochází k tomu, že jak se D3 přibližuje, zvedá se odpor zastupitelstev dotčených obcí v její plánované trase. Doufejme, že se podobného nárůstu zájmu dočkáme i v Jesenici, v jejíž bezprostřední blízkosti by měla vzniknout mimoúrovňová křižovatka spojující zamýšlenou dálnici D3 s Pražským okruhem.

Dozvěděli jsme se také, že u obce Mlékovice, podobně jako u Lešan, se uvažuje o otevření lomu, který by stavbu zásoboval kamenem. Pokud by k otevření kamenolomů skutečně došlo, představovalo by to pro dotčené obce zátěž na dalších 40 až 50 let potřebných pro návratnost investice k jejich vzniku. Přitom by se kámen vozil po mostech, které jsou již dnes v havarijním stavu, ať jde o Kamenný Přívoz, Krhanice či Davli. Dotčené oblasti by navíc musely počítat po celou dobu s nárůstem prašnosti a hlučnosti.

Naděje byla spojována zejména s faktem, že po roce 2020 přestane být ČR pouze příjemcem, ale již donátorem prostředků EU. Snadno by se tak mohlo stát, že by se zamýšlená výstavba dálnice D3 dostala do finančních potíží.

Pokud vás dění okolo výstavby dálnice D3 zajímá, sledujte stránky Alternativy středočeské D3, zajděte na některou z akcí této iniciativy odehrávající se v okolních obcí, nebo s námi pojďte příští rok na pouť.

Jana Vidímová

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂