4. 8. 2020

Ve čtvrtek 9. července 2020 zasedala rada města Jesenice, níže nabízím pohled na nejdůležitější body, kterými se zabývala:

  1. Rada jmenovala konkurzní komisi pro výběr ředitele / ředitelky základní školy ve Zdiměřicích. Komise má šest členů a jejím úkolem je vybrat vhodného kandidáta či kandidátku, který bude řídit nově postavenou základní školu ve Zdiměřicích. Předsedou komise se stal starosta Pavel Smutný, dalšími členy jsou: školní inspektor, jeden zástupce určený krajským úřadem, 2 pedagožky určené českou školní inspekcí a zastupitelka Světlana Vrbková. Konkurz na nového ředitele či ředitelku byl vypsán 25. 6. 2020, samotný konkurz se bude konat ve dnech 10. 8. až 13. 8. 2020, konkrétní datum bude stanoveno dodatečně.
  2. Rada odsouhlasila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ÚVT Internet s.r.o. Jedná se o další krok při podpoře výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na území města Jesenice. Smlouva o smlouvě budoucí se týká 1. etapy zasíťování v lokalitě v okolí ulice Jasmínová na Mladíkově, kde bude na pozemcích města uložen optický kabel. Věcné břemeno pro firmu ÚVT Internet s.r.o. bylo stanoveno ve výši 50 Kč za běžný metr po dobu 10 let. Stejné podmínky budou platit i pro další poskytovatele vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, vzorové smlouvy jsou zveřejněny na webu města.
  3. Školní autobus bude provozovat opět firma DATA AUTOTRANS s.r.o. Rada schválila výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na provozovatele školního autobusu. Bylo osloveno 15 dodavatelů, do soutěže se přihlásilo 7 společností, bylo tedy z čeho vybírat. Výběrovými kritérii byly nabídková cena a celkové stáří vozového parku.
  4. Pohádkový les se na podzim neuskuteční. Kvůli pandemii koronaviru COVID-19 spolek JAKA, z.s. požádal o odmítnutí dotace na svou činnost.
  5. Došlo k posunutí termínů realizace dvou projektů v Osnici – vybudování vjezdové brány a výstavba nohejbalového hřiště. Rada proto uzavřela dva dodatky ke smlouvám zohledňujícím nastalou situaci. Vjezdová brána do Osnice spočívá ve vybočení dvou jízdních pruhů a vybudování dopravního ostrůvku, cílem je donutit řidiče aut zpomalit před přechodem pro chodce. Realizace výstavby nohejbalového hřiště se dlouhodobě potýká s problémy. Během výstavby se totiž zjistilo, že na pozemku je vysoká hladina spodních vod, došlo proto k několika změnám projektové dokumentace.

Jana Vidímová
radní města Jesenice za Zelené