17. 5. 2018

To byla asi nejdůležitější informace, kterou jsme si odnesli z pondělní konference konané společností top-expo.cz na půdě Krajského úřadu pro Středočeský kraj na téma „Integrovaná doprava Prahy a Středočeského kraje“ v rámci programu SMART CITY 2018.

Informační program SMART CITY rozvíjí TOP EXPO CZ ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, MPO, MMR, MŽP a technickými univerzitami ČR od roku 2013. Aktuálně vychází z INICIATVY PRŮMYSL 4.0, předložené MPO ČR a schválené vládou ČR dne 24. srpna 2016. Cílem je udržet a posílit konkurenceschopnost ČR. Program předpokládá myšlenkový skok v procesech a technologiích; proto je nutno vytvořit informační a vzdělávací programy pro všechny věkové vrstvy obyvatel ČR.

Konferenci zahájila Ing. Veselá z partnerské společnosti a zdůraznila, že cílem cyklu seminářů a konferencí, v jehož půlce jsme se zhruba nacházeli, je zejména zlepšení komunikace mezi jednotlivými diskusními segmenty.

Sál byl naplněn odborníky z dotčených segmentů, kteří pak postupně defilovali za řečnickým pultem. Sérii prezentací předcházelo ještě slovo přítomných političek a politiků, Věry Kovářové (STAN), která se vyslovila poměrně kriticky ke stavu železnic, kterými do hlavního města přicestuje denně kolem 140 000 občanů. Kapacita, komfort a rychlost železničních spojů zdaleka neodpovídá požadavkům 21. století. Podle slov další řečnice, Ing. Rút Bízkové, má středočeský kraj všechna nej v negativním smyslu, na která si jen vzpomeneme. Největší počet obcí s počtem obyvatel nižším než 1000, nejhorší ovzduší, více jak 1/3 silnic II. a III. Třídy v havarijním stavu a výkonnost ekonomiky je mnohem nižší, než srovnatelná oblast Braniborska či Dolních Rakous, okolí Vídně a Burgenlandu. Jako hlavní nástroj zlepšení viděla rychlý internet a nové technologie.

Dále defilovaly prezentace tak trochu z kategorie sci-fi , vždyť probíhá týden inovací,určené jak pro vysoce odbornou veřejnost, tak pro laiky s množstvím statistik a grafů, které budou postupně pro zájemce přidávány na tuto stránku.

Jeden z nejzajímavějších příspěvků měl Ing. Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD PRAHA,o budování systému ETCS a jeho dopadech na regionální železniční dopravu. Podle jeho slov mohou být tyto dopady fatální a povedou ke zpomalení na regionálních tratích. Systém je údajně MD špatně nastaven. Podrobnosti též k dispozici na www.acri.cz. K výstavbě vysokorychlostních tratí dojde nejdříve za 10 let a Středočeského kraje se týkat nebudou.

Pro Jesenici nejzajímavější příspěvek měl bezesporu Ing. Jiří Hrnčíř, technický manažer METRO, Dopravní podnik hl. m. Prahy o přípravě stavby nové linky metra D. Linka by měla vést z Pankráce do Písnice, měla by mít 10 stanic a obsloužit zhruba 1200 cestujících v intervalech 70 s. Na trase se počítá s režimem UTO, čili souprav bez přítomnosti strojvůdce. Linka bude měřit cca 10,6 km a stát by měla 1,2 mld. Se zahájením geologických průzkumů se počítá ve III.Q/2018. První trasa z Pankráce do ulice Olbrachtová by se měla začít stavě mezi lety 2020–2025.

Pokud se jí dožijeme, jak pravil řečník, bude mít odbočku do Modřan, nikoliv do Jesenice.  Potud návrat z reality virtuální, k té skutečné.

Jana Vidímová

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!