11. 11. 2018

Milé kolegyně zastupitelky a milí kolegové zastupitelé, od našeho zvolení uplynul více než měsíc a já jsem v posledních dnech, podobně jako můj velký politický vzor, Robert Habeck, spolupředseda německých Zelených, nemluvila na lidi, nýbrž s nimi.

Dovoluji si tedy s vámi se všemi se podělit o přání, nápady a názory našich voličů. Zejména jde o to, že naši voliči nás vnímají jako reprezentaci 21 zastupitelů. Těm dali svůj hlas a především důvěru, že budeme hospodařit především s jejich penězi. Vždyť ty nám jako rezidenti s trvalým pobytem ze svých daní svěřují.

Je pro ně těžko pochopitelné, že by zástupci některého ze zvolených uskupení se pak na vedení obce nepodíleli.

V tomto duchu si dovoluji ocitovat myšlenku pronesenou Robertem Habeckem v Immenstadtu, na mítinku Zelených v předvolební kampani v podhůří Allgäu: „Fundamentálním úkolem politiky je dostat ze společnosti to nejlepší – a nikoli probouzet v lidech to nejhorší,“ a dále si dovolím volně parafrázovat. V politice a zejména v té komunální je třeba prosazovat to pozitivní a optimistické, nikoliv podlehnout pokušení získat hlasy jednoduše vyvoláváním strachu a podezírání.

Obracím se na vás všechny, kolegyně a kolegové zastupitelé, zamysleme se společně nad tím, co nám naši občané sdělují. Jako první námět do společné diskuse tedy dávám návrh jednoho z našich spoluobčanů, který přikládám v autentické verzi.

Čeština není mateřským jazykem našeho spoluobčana, přesto brilantně formulováno, pro všechny naprosto srozumitelně.
Milé kolegyně a kolegové, kam chcete, aby Jesenice pod naším vedením kráčela?

Jana Vidímová

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!