Do Jesenice jsem se přistěhovala s rodinou z nedalekých Modřan před více jak 15 lety. Vzdělání mám ekonomické i jazykové a 26 let úspěšně podnikám v cestovním ruchu a hotelnictví.

V Jesenici jsem si velmi rychle zvykla a plně se zapojila do pestrého života jesenické společnosti. Ve školské radě, jako podporovatelka fotbalového klubu, později jsem okusila kladné i stinné stránky spolkového života. Poslední 4 roky jsem jako členka školské a kulturní komise pomáhala organizovat řadu městských akcí pro občany a začala jsem se věnovat kronikaření. To mne přivedlo mezi naše seniory a rodáky, do Mezigeneračního centra, získala jsem řadu přátel a velmi mě to obohatilo. Nabyla jsem přesvědčení, že má smysl se zapojit aktivně do místní politiky, zejména pro ženy, maminky a babičky, jíž jsem se před nedávnem
sama stala.

Ráda lidi propojuji, velmi mě to naplňuje.

Ráda bych využila evropských kontaktů nás Zelených a navázala partnerství s podobným městem za nedalekými hranicemi. Náš domov se načas stal druhým domovem Italů, Španělů, Němky i srbské dívky. Naše děti plně využily evropských vzdělávacích programů a pobývaly v Německu a ve Francii.

V Jesenici mě baví žít a mám chuť a energii něco užitečného pro své okolí udělat.

Kandiduji proto, že věřím, že GREEN´S NOT DEAD.

Přijďte mne tak první víkend v říjnu svým hlasem podpořit¹ a pomoci se do zastupitelstva dostat! 🙂

¹ Pokud se nás rozhodnete podpořit, budeme moc rádi, když budete hlasovat pro celou naší kandidátní listinu jejím označením. V takovém případě od Vás totiž dostaneme plný počet 21 hlasů. Volební systém u komunálních voleb umožňuje křížkovat preferované kandidát(k)y, což má za následek případné rozprostření hlasů mezi více subjektů a tím vlastně oslabení kandidátní listiny lidí, kteří jsou Vám nejvíce sympatičtí. Pokud byste se pro křížkování přeci jen ale rozhodli, využijte, prosím, všech 21 hlasů, které máte k dispozici. Pokud tak neučiníte a zakřížkujete například jen 10 preferovaných osobností a dále nebudete vědět koho, zbytek Vašeho hlasu (tedy 11 hlasů) propadne. V takovém případě je dobré zakřížkovat kandidátní listinu politické strany (např. nás Za zelenou Jesenici) a udělit několik preferenčních hlasů z jiných kandidátních listin. Tím pádem Vaše označená politická strana dostane počet hlasů po odečtení preferenčních hlasů, co zakroužkujete jinde (např. chci zakroužkovat 2 osoby na jiných kandidátních listinách, zakroužkovaná politická strana tak získá zbylých 19 hlasů).