Kategorie: Zasedání zastupitelstva

Plánovaná výstavba na severu Jesenice přinese stovky dalších obyvatel

1. 6. 2017  |  Jedním z bodů posledního zasedání zastupitelstva konajícího se 23. března 2017  byla plánovací smlouva mezi městem Jesenice a GENIUS LOCI DEVELOPER, a.s. o výstavbě projektu „Jesenice 8“. Tedy projektu, v rámci kterého by v severní části Jesenice v okolí ulice Budějovická, měla vzniknout řada nových rodinných domů. Na ni patrně naváže další plánovaná více»

Výstavba dálnice D3 a Vestecké spojky zase o něco blíže, vláda schválila uvolnění financí

18. 5. 2017  |  I když se z oficiálních informačních kanálů města Jesenice může zdát, že plánovaný záměr výstavby Vestecké spojky či mimoúrovňové křižovatky plánované dálnice D3 s Pražským okruhem spí, opak je pravdou. V několika posledních týdnech totiž došlo k celé řadě událostí, které realizaci těchto významných dopravních staveb, jež mohou značným způsobem změnit život jesenických rezidentů, více»

Zajímavosti ze zastupitelstva 2/2017

28. 3. 2017  |  23. března 2017 proběhlo druhé zasedání zastupitelstva města Jesenice, které mělo na programu tentokrát rozdělování dotací místním spolkům, návrh čerpání Fondu rozvoje obce Jesenice za rok 2016, přijetí dvou obecně závazných vyhlášek (zavedení školských obvodů a o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení ke kanalizaci), a pár více»

Budou podklady pro zasedání zastupitelstva veřejné?

19. 3. 2017  |  Snažíme se společně s místními aktivisty zlepšit informování veřejnosti o místním dění a tím zlepšovat zapojování rezidentů Jesenice do chodu naší obce. Proto chceme docílit toho, aby poklady pro zasedání zastupitelstva byly uvolňovány před jeho konáním, nikoliv až útržkovitě v jeho průběhu. Mrzí nás tak, že navzdory deklaraci starostky Radky více»

Zajímavosti ze zastupitelstva 1/2017

4. 2. 2017  |  První zastupitelstvo letošního roku konané dne 19. ledna 2017 bylo výjimečně krátké a dlouhé zároveň. Krátké, neboť mělo na programu jediné dva body, dlouhé tím, že jejich projednání zabralo 4,5 hodiny. A to nás ještě čekalo překvapení na závěr v podobě zařazení mimořádného bodu o odvolání určené zastupitelky pro územní rozvoj více»

Zastupitelstvo odvolalo Ivu Řehulkovou z funkce určené zastupitelky pro územní rozvoj

26. 1. 2017  |  První letošní zastupitelstvo města Jesenice mělo na programu oficiálně jen dva body – schválení základních tezí a záměrů pro přípravu nového územního plánu naší obce a vypořádání s desítkami žádostí občanů o jeho dílčí změny. Avšak těsně před řádným koncem zastupitelstva přišlo překvapení – nenadálé zařazení bodu o výměně Ivy více»

Zastupitelstvo schválilo smlouvu umožňující opětovné nakládaní s pozemky Novery v lokalitě Mladíkov

23. 1. 2017  |  V prosinci 2016 schválilo zastupitelstvo uzavření smlouvy mezi městem Jesenicí a společnostmi AMADET Jesenice s. r. o. a Service Financial s. r. o. o narovnání vzájemných závazků Jesenice se společností NOVERA GROUP, s. r. o., toho času v likvidaci. Schválením smlouvy tak došlo k ukončení letitých soudních sporů a tím k odblokování pozemků v více»

Zajímavosti ze zastupitelstva 5/2016

21. 1. 2017  |  Pro ty z vás, kteří se nemohli zúčastnit posledního (dvoj)zasedání zastupitelstva města Jesenice v roce 2016 a ani neměli čas na sledování volně dostupného záznamu na Youtube, přinášíme „krátký“ záznam toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího, co během něho zaznělo. Poslední zasedání zastupitelstva loňského roku probíhalo po dva večery, a to konkrétně 12. a 20. více»

Cena vodného a stočného v Jesenice v letošním roce mírně naroste

10. 1. 2017  |  Na prosincovém zastupitelstvu města Jesenice bylo projednáváno zvýšení ceny vodného a stočného pro rok 2017. Na základě předložených podkladů zastupitelstvo svým hlasováním rozhodlo o mírném navýšení ceny. Oproti roku 2016 by se cena vodného měla zvýšit o 3,9 % a stočného o 0,6 %. Celkově tak pro koncového uživatele vykáže cena více»

Zastupitelstvo schválilo výkup pozemku k výstavbě seniorského domu v Horních Jirčanech

7. 1. 2017  |  Na říjnovém zasedání zastupitelstva města Jesenice zastupitelé/zastupitelky téměř jednohlasně rozhodli o zakoupení trojice pozemků v Horních Jirčanech, na kterých by měl v budoucnu vzniknout domov pro seniory s denním stacionářem. Cena za pozemky, se kterými město získalo i projektovou dokumentaci na neuskutečněnou výstavbu penzionu a příslušnou kapacitu v čističce odpadních více»

Facebook