27. 6. 2019

Zelení vyzývají Andreje Babiše, aby přestal mluvit o odpovědnosti vůči příštím generacím, dokud jeho klimatické politika bude nejhorší v Evropě. „Andrej Babiš tvrdí, že je třeba být odpovědný vůči příštím generacím, a sám přitom dělá přesný opak. Pokud by se k budoucnosti v oblasti klimatu všichni stavěli jako on, čekalo by nás klimatické peklo,“ uvedl Petr Štěpánek, předseda Zelených. „Je to od něj neuvěřitelné pokrytecké. Česko je díky jeho postoji spolu s Polskem největší brzdou evropské klimatické politiky,“ dodal.

Česko a Polsko jsou hlavními odpůrci plánu špiček Evropské unie, které na aktuálním summitu hodlají představit plán, jak dosáhnout do roku 2050 tzv. uhlíkové neutrality. To znamená, že země EU by vypouštěli jen tolik skleníkových plynů, kolik by byly schopné jinými opatřeními zachytit.

„Že je to jediná možná cesta pochopily i další země V4, Maďarsko a Slovensko,“ upřesnil Petr Štěpánek. „Aktuální vědecké poznatky se navíc spíše kloní k tomu, že rok 2050 bude pro záchranu života na zemi v podobě jakou známe příliš pozdní termín. Pokud Babiš nechce splnit ani tato opatření pro rok 2050, nemá jediné právo hovořit o odpovědnosti k příštím generacím,“ vzkázal premiérovi Petr Štěpánek.

Andrej Babiš se před odletem do Bruselu také nechal slyšet, že Česko plní své závazky. Situace je však jiná. „Není pravda, že Česko plní své závazky. Evropská komise před dvěma dny zveřejnila hodnocení klimaticko-energetických plánů jednotlivých zemí. V nich jde nejen o snižování emisí CO2, ale také zvyšování energetické účinnosti a podílu obnovitelných zdrojů energie. Z tohoto hodnocení vyplývá, že Česko musí zásadně přidat,“ upřesnil Edvard Sequens, expert Zelených na energetiku.

Česko má podle něj největší mezery v obnovitelných zdrojích i energetické účinnosti. „V oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů máme dokonce vůbec nejnižší cíl ze všech států EU. Kritiku si Česko zasloužil také za opatření v oblasti podpory výzkumu a inovací v energetice. U nich opět podle Komise není jasné, zda povedou k potřebnému cíli,“ upřesnil Sequens.

Převzato z webu Zeleni.cz.