20. 6. 2017

Červnové zastupitelstvo bylo bezesporu pro budoucnost Jesenice jedno z nejdůležitějších zasedání za poslední roky. V pozdních nočních hodinách totiž přišla na řadu dálnice D3 a Vestecká spojka. Po dlouhé a bouřlivé diskusi se zastupitelstvo (respektive těch 13 zastupitelů a zastupitelek z 21, kteří/které vydrželi až do konce zastupitelstva) nakonec jednohlasně shodlo na osekané verzi návrhu prohlášení, které navrhla Ing. arch. Iva Řehulková (nezařazená zastupitelka).

Zastupitelstvo v něm vyjadřuje, že nesouhlasí s realizací projektu dálnice D3 tak, jak je zveřejněn v dokumentaci ŘSD včetně Vestecké spojky.

Znamená to, že tyto stavby zcela jistě nikdy nevzniknou? Nikoliv. Znamená to ale, že naše obec konečně přestala v této věci přešlapovat na místě a že oficiálně zaujala negativní názor k jejich vzniku!

Město by se na základě tohoto ustanovení mělo v budoucnu vyjadřovat odmítavě jak ke vzniku Vestecké spojky, i dálnice D3 s její mimoúrovňovou křižovatkou dvou dálnic v těsné blízkosti rezidenční zástavby Jesenice.

Členové a členky Strany zelených v Jesenici tímto velice děkují všem zastupitelům a zastupitelkám napříč stranickým spektrem za jejich hlas a za toto odvážné rozhodnutí. Věříme, že pro budoucnost Jesenice je to důležitý krok správným směrem.
Jsme současně moc rádi, že se našim úsilím o informování veřejnosti ve věci těchto dopravních staveb povedlo pomoci vznik debaty mezi zastupiteli a zastupitelkami započít. Je to pro nás motivace v další práci 🙂

Petr Brož

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂