23. 12. 2018

Zajímáte se o to, co vedení naší obce schvaluje na zasedání rad, ale nechce se vám pročítat desítky zápisů? Právě pro vás přinášíme výpis toho nejdůležitějšího, co se na jednání rad projednalo.

Školství

 * Uzavřela dodatek smlouvy na projekt mateřské školy v Horních Jirčanech se společností Hexaplan [653].
 * Uzavřela smlouvu na přístřešek pro kola u základní školy s K. M. K. design za cenu 1 mil. Kč [660].
 * Projednala předložené účetní výkazy ze základní školy a MŠ Jesenice [667, 702].
 * Nařídila kontroly v základní a mateřských školách [668, 679, 680, 701, 710].
 * Projednala inspekci v základní škole [669, 710].
 * Projednala zápis detašovaného pracoviště MŠ Jesenice v Cedrové ulici v Jesenici [670].
 * Proplatila náklady na vybavení třídy MŠ v Cedrové ulici a jídelny na Zbraslavské ulici [703, 715].
 * Schválila výměnu kotle v mateřské škole v Osnici [706].
 * Projednala zakázku na novou základní školu [709].
 * Projednala žádost o doplnění dopadových ploch na zahradě MŠ Kamarád [716].

Životní prostředí
 * Uzavřela smlouvu na projekt pro odvodnění okolí Sunny Canadian se společností HW projekt za cenu 120 000 Kč [658].
 * Schválila novou směrnici pro příspěvek na platbu za odpad [665].
 * Uzavřela smlouvy upravující vztahy propojených vodovodů se společností Uniprag [673].
 * Vypsala zakázku na veřejné osvětlení cyklostezky Zdiměřice – Hrnčíře [687].
 * Uzavřela dodatek smlouvy na revitalizaci zdiměřických rybníků se společností Aqueko [692].

Doprava a bezpečnost
 * Uzavřela smlouvu na stavbu chodníku v ulici Sluneční v Jesenici se společností Hes stavební za cenu 520 000 Kč [651].
 * Uzavřela dodatek smlouvu na stavbu chodníku v ulici Říčanská v Jesenici se společností Hes stavební [652].
 * Schválila rozšíření počtu spojů linky 334 [683].
 * Projednala dokončení cyklostezky Jesenice – Vestec [684].
 * Zrušila a znovu vypsala zakázku na provozovatele školního autobusu, protože nebyla doručena žádná nabídka [689, 714].
 * Schválila projektovou dokumentaci kruhového objezdu na křižovatce Dobřejovice – Herink [690].
 * Uzavřela dodatek smlouvy o úpravě křižovatky ulic Hrnčířská a Malebná ve Zdiměřicích s 1. SčV [691].
 * Schválila odměny hasičům za dozor na akcích města [707].
 * Odmítla kolaudaci pražského okruhu společně s okolními obcemi [719].

Kultura
 * Vypsala veřejnou zakázku na projekt pro víceúčelové hřiště v Osnici [657].
 * Uzavřela smlouvu na stavbu dětského hřiště se společností Hes stavební za cenu 720 000 Kč [661, 688].
 * Uzavřela objednávku na vybavení venkovní posilovny za cenu 330 000 Kč [663].
 * Poskytla 30 000 Kč na předvánoční setkání seniorů [671].
 * Poskytla 2 000 knih o Jesenici sociální komisi a jako dárkové předměty [708].

Pozemky a územní plány
 * Projednala 2 žádosti o bezúplatné převody pozemků [647, 685].
 * Projednala žádost společnosti T-mobile o umístění základnové stanice v areálu čističky odpadních vod v Osnici [648].
 * Uzavřela nájemní smlouvu na část areálu čističky odpadních vod Jesenice se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. [654].
 * Uzavřela smlouvy na zřízení věcných břemen [655, 676, 677, 696, 697].
 * Vypsala veřejnou zakázku na zhotovení územního plánu [656].
 * Uzavřela smlouvu o výpůjčce části ulice Borová v Jesenici [674].
 * Uzavřela dodatek nájemní smlouvy s fyzickou osobou [693].
 * Uzavřela nájemní smlouvu s MŠ Kamarád [694].
 * Projednala 2 žádosti o prodeje částí pozemků [712, 713].

Různé
 * Projednala dohodu o narovnání po smlouvě na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci mostků v Osnici [649].
 * Uzavřela smlouvu se společností Hes stavební v hodnotě 240 000 Kč [650].
 * Uzavřela smlouvu na správu kotelen se společností Com-tip za cenu 51 000 Kč [659].
 * Uzavřela rámcovou smlouvu na dodávku kancelářských potřeb se společností Avízo [662].
 * Schválila 2 rozpočtová opatření a úpravu rozpisu rozpočtu [664, 698, 699].
 * Uzavřela smlouvy o zpracování osobních údajů se společnostmi ÚVT a Keso Praha [666, 705].
 * Uzavřela smlouvu o napojení hřbitova na elektrickou energii se společností Peri [675].
 * Navrhla program ustavujícího zastupitelstva [678].
 * Vydala směrnici pro výdej zbraní s střeliva městské policie [681].
 * Projednala zápis ze stavební komise [682].
 * Zrušila seznam znalců pro oceňování nemovitostí [695].
 * Projednala nucený prodej akcií České spořitelny [700].
 * Uzavřela dohodu o splacení dluhu [704].
 * Uzavřela dodatek smlouvy o spolupráci s Editou Arnold [717].
 * Zřídila komise rady města [718].

– *Částky jsou z důvodu čitelnosti zaokrouhleny.*
– *Rada města 46/2018 6. 11. 2018 – usnesení 646–671
– *Rada města 47/2018 13. 11. 2018 – usnesení 672–685*
– *Rada města 48/2018 20. 11. 2018 – usnesení 686–710
– *Rada města 49/2018 29. 11. 2018 – usnesení 711–719

Zapsal Vlastimil Zíma