3. 5. 2018

Zajímáte se o to, co vedení naší obce schvaluje na zasedání rad, ale nechce se vám pročítat desítky zápisů? Právě pro vás přinášíme výpis toho nejdůležitějšího, co se na jednání rad projednalo.

Školství

* Zajistila molo pro módní přehlídku pořádanou základní školou na den Země [155].
* Projednala systém nápravných opatření v základní škole [167].
* Schválila přijetí darů pro absolventský ples 9. tříd [175].
* Odsouhlasila školné na rok 2018/19 [177, 202]. (Pravděpodobně se jedná o mateřské školy.)
* Schválila účetní závěrku MŠ Kamarád [187].
* Podala žádost o poskytnutí dotace pro pasivní budovu nové základní školy [200].
* Odsouhlasila provoz mateřských škol o letních prázdninách [205].
* Poskytla 35 000 Kč pro účast florbalového týmu na národním finále [211].

Životní prostředí

* Uzavřela smlouvu na odstraňování jedlého oleje [141].
* Schválila dodatek směrnice o příspěvku na poplatek za svoz odpadu [142]. (Bohužel není známo, v čem se směrnice změnila.)
* Uzavřela dodatek smlouvy na revitalizaci zdiměřických rybníků se společností Aqueko [148].
* Uzavřela smlouvu na dotaci z operačního programu životní prostředí [166].
* Přijala nabídku revitalizace tůně Lado v Horních Jirčanech [170].
* Schválila termín prezentace projektu naučné stezky [174].

Doprava a bezpečnost

* Odmítla řešení dopravy v centru Jesenice předložená Středočeským krajem a požaduje přeložku Vídeňské ulice [134].
* Uzavřela smlouvu na veřejné osvětlení na Šátalce se společností Eltodo osvětlení [135, 199].
* Uzavřela smlouvu na stavbu chodníku Jesenice – Kocanda a cyklostezky Jesenice – Zdiměřice se společností Hes stavební za celkovou cenu 5 mil. Kč [136, 169, 183].
* Uložila rozšíření autobusových spojů do zastávky Jesenice, Belnická [147].
* Schválila opravu ulice V Koutech od společnosti HES stavební za cenu 500 000 Kč [179].
* Uzavřela smlouvu na zklidnění obytné zóny v Osnici se společností HES stavební [184].
* Uzavřela smlouvu se společností HES stavební na opravu autobusové zastávky Jesenice [190].
* Vybrala variantu pro parkoviště u pošty v Jesenici [192].
* Uzavřela smlouvu se Středočeských krajem umožňující výstavbu veřejného osvětlení ke zastávce Zdiměřice, sportovní areál [193].
* Odsouhlasila úpravy zastávky Jesenice, bytovky [210].
* Schválila studii pro příjezdovou komunikaci k budoucímu sportovnímu areálu Jesenice [212].

Kultura

* Schválila nákup hodin od společnosti Elektročas za cenu 90 000 Kč [140].
* Poskytla 10 000 Kč na výlety pro univerzitu třetího věku [153, 154].
* Uzavřela sponzorské smlouvy [156–161].
* Pověřila vedoucí oddělení kultury podpisem sponzorských smluv pro ples města [162].
* Schválila záštitu nad akcí Noc kostelů [176].
* Odsouhlasila zpracování a tisk knihy o Jesenici [189].
* Podala žádost o 15 000 Eur pro zajištění Wifi na veřejných prostranstvích [203].
* Poskytla 30 000 Kč na implementaci knihovního systému [206].

Pozemky a územní plány

* Uzavřela smlouvy o zřízení věcných břemen pro přípojky [137, 149, 182].
* Uzavřela dodatek smlouvy na pronájem sportoviště ve Zdiměřicích [138, 196].
* Uzavřela dodatek smlouvy na pronájem části pozemku se společností Vodafone [139].
* Projednala požadavek Psár na zmnu územního plánu města Jesenice [150]. (Bohužel ani v tomto bodě není jasné, co Psáry vlastně požadují.)
* Uzavřela nájemní smlouvu na část pozemku pod komunikací [195].
* Doporučila zastupitelstvu odkup části pozemku v Jesenici [197].
* Uzavřela dodatek nájemní smlouvy se společností Česká telekomunikační infrastruktura [198].
* Uzavřela smlouvy o nájmu se společností Komerční park Jesenice a základní školou [208, 209].

Různé

* Uzavřela smlouvu se společností Dynatech na software pro řízení příspěvkových organizací [133]. (Bohužel v usnesení není uvedeno, na kolik tento software nakonec vyjde.)
* Vydala pravidla vztahů města a příspěvkových organizací [143].
* Vypsala zakázku na investiční úvěrový rámec [145, 165].
* Zadala zpracování výroční zprávy a akčního plánu města [146].
* Poskytla dary ve výši 10 000 Kč lince bezpečí a hospicu Dobrého pastýře [151].
* Schválila rozpočtové opatření [152, 178, 207].
* Vypsala zakázky na studie pro centrum města a pás sídelní zeleně [163].
* Uzavřela smlouvu s poskytovatelem školení bezpečnosti při práci [168].
* Odmítla pronájem sloupů veřejného osvětlení pro reklamní účely [171].
* Uzavřela smlouvu na připojení el. zařízení se společností ČEZ distribuce [172, 194].
* Uzavřela dodatek smlouvy se společností ÚVT [173].
* Rozhodla o podání žaloby, aby zabránila promlčení [181].
* Projednala zápis ze stavební komise [185].
* Vydala nový jednací řád komisí [186]. *[Nicméně jakožto člen komise jsem nebyl s jednacím řádem nikdy seznámen a ani s novým jednacím řádem se toto nezměnilo. Nepodařilo se mi ho najít ani na stránkách obce.]*
* Pověřila Radku Vladykovou k účasti na shromáždění SVJ V Lázních [188].
* Schválila zapojení města do projektu Gender audit [204].

Vlastimil Zíma

Jste spokojeni s našim informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, které pro vás zdarma v našem volném čase připravujeme? Nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? V takovém případě budeme moc rádi, když zvážíte zaslání drobného finančního daru na transparentní účet Strany zelených. Jen s vaší pomocí můžeme zlepšovat poměry v naší Jesenici!