4. 10. 2017

V úterý 26. září proběhlo další zastupitelstvo města Jesenice, které mělo tentokrát na programu v podstatě jediný bod – projednání dohody, která by přiblížila realizaci výstavbu chodníku spojující Jesenici s Kocandou.

Historie chodníku se táhne již dlouho a o sporu bylo napsáno již mnohé. Nejnovější dějství pojednávalo o snaze současného vedení města Jesenice včele se starostkou Radkou Vladykovou tento palčivý problém našeho města odblokovat a nějak vyřešit. Záměr, jak toho docílit, byl návrh na uzavření dohody o narovnání mezi městem Jesenicí a soukromou společností RODOK, která se k výstavbě chodníku dříve smluvně zavázala (leč smlouvou, která neobsahovala žádné sankce za nedodržení jejího plnění, takže město bylo v těžké pozici pro případné vymáhání jejího neplnění)… Smlouva o narovnání navrhovala (jestli jsem to dobře na zastupitelstvu pochopil, její znění nebylo předem na webu města zveřejněno), že město chodník vystaví na své náklady společně s veřejným osvětlením a na oplátku se soukromá společnost zavázala, že uhradí městu 1,05 miliónů Kč (potvrzeno podepsanou směnkou). Tím by se dosáhlo toho, že výstavba chodníku tak již nebude na vůli soukromé společnosti, ale našeho města, v jehož zájmu je tento chodník vybudovat co nejdříve.

Předpokládá se, že výstavba chodníku bude stát 1,88 miliónů Kč bez DPH. Další náklady budou spojeny s výstavbou veřejného osvětlení a s tím, že plánovaný chodník nebyl přímo propojen se sítí komunikací v Jesenici – napojení chodníku na konci Jesenice tak bude muset být ještě dořešeno (a tedy náklady ještě trochu stoupnou).

Po krátké diskusi, kdy opoziční zastupitel Koblasa upozorňoval na možný střet smlouvy se zákonem o obcích (a kdy současně zmiňoval, že je pro co nejrychlejší výstavbu chodníku a tedy nalezení řešení) a po protiargumentaci starostky Vladykové, že tomu tak není, se šlo k hlasování. Návrh smlouvy byl jednohlasně podpořen všemi zastupiteli a zastupitelkami.

Obyvatelé Kocandy (ale i my ostatní) se tak dočkali významného posunu pozitivním směrem ve věci vzniku tohoto chodníku. Město se totiž do jeho vzniku pustí brzy a již zde nebudou zbytečné průtahy. Starostce Vladykové se společně s radními povedlo vyřešit dlouholetý palčivý problém jedné naší části, za což jí patří (nejenom mé) díky!

Obdržel jsem od jednoho z Vás taktéž prosbu, abych se zeptal na kapacitu předškolních a školních zařízeních v Jesenici. V diskusi po zasedání zastupitelstva se tak můžete dozvědět, že město jedná o odkupu budovy po GAMA HOLDINGu, ale je potřeba vyřešit jaké jsou pohledávky na té budově. Pokud by se to podařilo budovu získat, předškolní kapacita by se dle vyjádření radní Alexandry Kockové (ANO) zvýšila o místo pro 70 až 75 dětí.

Na zastupitelstvu bylo přítomno 12 zastupitelů a zastupitelek (11 koaličních a 1 opoziční) a 2 diváci v obecenstvu (včetně mne), takže účast zastupitelů a zastupitelek (celkem jich má Jesenice 21) byla tentokrát více než slabá.

PS: K výstavbě chodníku, respektive k zasedání zastupitelstva, vyšel i text od starostky Radky Vladykové (ANO) na stránkách obce. Obsahuje další informace o historii vzniku tohoto chodníku, stojí tak za přečtení.

Petr Brož

Jste spokojeni s nabízeným informačním servisem o dění v Jesenici a jejím okolí, nebo sympatizujete s našimi názory a cíli a chtěli byste nás v další práci podpořit? Máte možnost tak učinit skrze zaslání finančního daru na transparentní účet Strany zelených s uvedením textu „ZO Jesenice“ v předmětu zprávy. Jen s Vaší pomocí můžeme dále růst 🙂