Zápis ze zasedání rady Jesenice ze dne 23. 5. 2019

8. 6. 2019  |  Na programu čtvrteční rady bylo celkem 12 bodů. Přítomno bylo celé vedení města, radní Koblasa byl omluven. Radní Lang byl též omluven z důvodu hospitalizace. Přítomna byla také paní tajemnice.  Na začátku proběhla opět kontrola otevřených usnesení minulých rad. Všechna otevřená usnesení se daří postupně dokončovat. Otevřený zůstává projekt revitalizace více»

Zápis z mimořádného červnového zastupitelstva 2019

7. 6. 2019  |  Zastupitelstvo bylo tentokrát svoláno na základě žádosti opozice, která chtěla projednat výroky Martina Langa. Druhým významným bodem bylo projednání zakázky na stavbu zdiměřické školy. Na úvod zastupitelstva proběhla již tradiční diskuse. Nejprve zazněl dotaz na nedostupnost sportovišť v okolí Pančáku, neboť během loňského roku byly zrušeny branky i basketbalový koš. Ty by více»

O osudu osnické školky, aneb jak probíhalo setkání občanů s vedením města

16. 5. 2019  |  V pondělí 13. 5. proběhlo na městském úřadě Jesenice veřejné projednávání záměru stavby nové mateřské školky v Osnici. V úvodu architektka ze Straet Architects představila dvě varianty řešení stavby nové školky na pozemku současné MŠ Osnice. V první variantě se předpokládalo, že by se nová budova postavila na zahradě východně více»

Evropské volby 2019 – Kandidujeme v koalici Spojenci pro Evropu

14. 5. 2019  |  „Evropa musí být v boji za ochranu životního prostředí jednotná“ Zelené najdete na kandidátce Spojenci pro Evropu s oficiálním jménem Starostové (STAN) s regionálními partnery a TOP 09, která má číslo 26. Jedním z hlavních témat společné kandidátky je ochrana životního prostředí a boj se změnami klimatu. Zelené na této více»

Zápis ze zasedání rady Jesenice ze dne 25. 4. 2019

8. 5. 2019  |  Přítomno bylo celé vedení města s paní tajemnice, omluven byl radní Lang. Rada se sešla v letošním roce již po patnácté. Na programu bylo celkem 18 řádných bodů. Předřazen byl bod týkající se akce křižovatky v ulici Malebná související se stavbou ZŠ ve Zdiměřicích. Vedoucí OSMI přišla informovat o nové více»

Zápis ze zasedání rady Jesenice ze dne 16. 4. 2019

6. 5. 2019  |  Z vedení města byli přítomni starosta a místostarosta, místostarostka přišla ve 14.15hod. Radní Lang dorazil v 15.15hod. Ostatní radní byli přítomni. Schůze se účastnila také paní tajemnice. V úvodu schůze proběhla kontrola plnění usnesení minulých rad. Prvním řádným bodem byl návrh na podání žádosti o dotaci z rozpočtu kraje za více»

Zápis ze zasedání rady Jesenice ze dne 9. 4. 2019

25. 4. 2019  |  Rada se sešla namísto obvyklých čtvrtků v úterý z důvodu veřejnosprávní kontroly. Přítomno bylo na začátku schůze celé vedení města a radní Vidímová, rada byla tedy usnášeníschopná, dále byla přítomna paní tajemnice. Radní Karasová a Koblasa přišli ve 14.15. Radní Lang ve 14.30. Na začátku proběhla kontrola průběžného plnění usnesení více»

Jeseničtí zelení se opětovně zapojili do akce Ukliďme Česko

8. 4. 2019  |  O víkendu se členové a členky naší základní organizace přidali k celorepublikové akci Ukliďme Česko! Kromě jiných částí Jesenice jsme se zaměřili hlavně na okolí rybníku Pančák, které jsme důkladně uklidili po celém jeho obvodu, a také Jesenický potok, který jsme prošli od rybníku až do na konec ulice V více»

Zápis ze zasedání rady Jesenice ze dne 28. 3. 2019

7. 4. 2019  |  Přítomno bylo celé vedení města a všichni radní kromě omluveného Ing. Langa. Schůze se účastnila též paní tajemnice. Prvními body byla kontrola plnění usnesení minulých rad. Prvním řádným bodem schůze bylo projednání nového organizačního řádu Městského úřadu Jesenice. Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Městského úřadu Jesenice, dělbu práce více»

Zápis ze zasedání rady Jesenice ze dne 13. 3. 2019

18. 3. 2019  |  Přítomni byli všichni z vedení města a všichni radní. V úvodu proběhla kontrola plnění usnesení z minulých zasedání.Prvním projednávaným bodem schváleného programu bylo vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky v rámci stavby Nové základní školy ve Zdiměřicích. Jedná se o zajištění služeb koordinátora bezpečnosti a zdraví na staveništi Nové základní školy ve více»

Facebook