„Mládí v hajzlu,“ tedy v Jesenici

5. 8. 2020  |  Okolí jesenického rybníku Pančák zažívá tolik potřebnou revitalizaci, kterou si snad každý, kdo v okolí rybníka trávil nějaký čas, přál. Jenže i na takto bohulibém projektu se objevily první jizvičky v podobě tzv. „tagů“ na informačních tabulích a dalších objektech nového volnočasového parku u rybníka. Tyto „tagy“ jsou nejčastěji podpisem nějakého pouličního více»

Postřehy z červencového zasedání rady města Jesenice

4. 8. 2020  |  Ve čtvrtek 9. července 2020 zasedala rada města Jesenice, níže nabízím pohled na nejdůležitější body, kterými se zabývala: Rada jmenovala konkurzní komisi pro výběr ředitele / ředitelky základní školy ve Zdiměřicích. Komise má šest členů a jejím úkolem je vybrat vhodného kandidáta či kandidátku, který bude řídit nově postavenou základní více»

Příprava projektu Zelená páteř Jesenice pokročila

27. 7. 2020  |  Dne 15. 6. 2020 prezentovala firma Design for landscape občanům projekt Zelená páteř. Cílem projektu je zmeandrovat tok Jesenického potoka a upravit jeho okolí. Díky tomu vzroste schopnost zadržovat vodu v krajině a vzniknou přírodní zákoutí, která poskytnou útočiště rozmanitým druhům  zvířat i rostlin v jinak převážně intenzivně obhospodařované zemědělské krajině. více»

Polemika s Kurýrem, aneb tramvajová trať k metru D

12. 7. 2020  |  V červnovém Kurýru vyšel článek Návrh nového územního plánu Jesenice, pod kterým je podepsána místostarostka Iva Řehulková. V druhé části článku pisatelka předkládá argumenty proti stavbě tramvajové tratě od budoucí konečné metra D do Jesenice. Vím, že pisatelka je odborně zdatná a věc určitě konzultovala s dalšími odborníky, já jsem více»

Jeseničtí Zelení se opětovně rozrostli

29. 6. 2020  |  A máme za sebou další členskou schůzi jesenických Zelených, na které jsme opětovně měli důvod k radosti. Naše řady se totiž zase rozšířily. Jednohlasně jsme přijali nového zájemce o členství do naší místní buňky. Jsme za to nesmírně rádi. Směřování politické strany, ať už na celostátní i komunální úrovni, je více»

V květnu začala výstavba nové školy ve Zdiměřicích

15. 6. 2020  |  Všichni, kdo v poslední době procházeli ve Zdiměřicích ulicí Hrnčířskou směrem ke sportovnímu areálu, si určitě povšimli, že na oploceném pozemku v sousedství kondominia se začíná něco chystat. Na místě jsou postaveny mobilní buňky, přijely bagry a staveniště se hemží dělníky. Ano, dlouho očekávaná výstavba základní školy ve Zdiměřicích započala. Volání po více»

Úvaha o stavu české společnosti – květen 2020

25. 5. 2020  |  Minulý rok na podzim si občané tohoto státu i jeho čelní představitelé připomínali 30. výročí konce totality a obnovení demokracie v této zemi. Všichni politici tehdy říkali, že demokracie se možná nevyvíjí tak jak jsme si to v listopadu 1989 představovali, ale že její současný stav je tím nejlepším čeho více»

Splašky v Jesenickém potoku opakovaně ohrožují životní prostředí i zdraví obyvatel

29. 4. 2020  |  Nouzový stav nezastavil činnost obce úplně. V jarním období pokračuje realizace započatých ekologických akcí a jsou plánovány další. V současné době se dokončuje revitalizace parku u rybníka Pančák, který leží na začátku rekreační oblasti Zelená páteř Jesenice. Aby tato oblast ale přinášela našim obyvatelům jen radost, je třeba dořešit čistotu Jesenického potoka. více»

Krajina bez jedů

27. 4. 2020  |  Světem sice hýbe téma pandemie koronaviru, ale neměli bychom přes ní zapomínat i na další problémy naší společnosti, zejména když se jejich drama odehrává právě teď. Jedním takovým je i povolení povrchového rozhozu jedu STUTOX II, o kterém v souvislosti s přemnožením hraboše polního v tichosti rozhodl Ústřední kontrolní a zkušební ústav více»

Facebook