28. 1. 2021

Už jste si všimli? Zdiměřice se dočkaly malého kousku chodníku v ulici Hrnčířská. Jedná se sice jen o „pouhých“ 40 metrů nově položených dlažebních kostek, takže by se mohlo zdát, že o nic moc nejde, opak je ale pravdou. Díky nim se totiž podařilo vyřešit jedno dlouhodobě problematické místo ve Zdiměřicích. Kdokoliv totiž dnes šel ze zdiměřické návsi směr na Kocandu a zpět, třeba do místní soukromé školy či do obchodů, musel na krátkém úseku dvakrát překročit velice frekventovanou vozovku. Tomu je naštěstí nyní konec. A jsem rád, že jsem tomu mohl nepatrným dílem přispět.

Když jsem na jaře 2019 psal na dopravní komisi email s návrhem na pořízení tohoto kousku chodníku, nenapadlo mne, že se po něm budu moci projít již na konci roku 2020. A přesto se to povedlo. Dovolte mi tak poděkovat všem, kteří k jeho vzniku přispěli. Předně dopravní komisi města Jesenice, současnému vedení Jesenice za podporu projektu (ale i tomu minulému, že se o jeho realizaci též dříve snažilo), pracovníkům městského úřadu, který projekt připravili a realizovali i majitelům přilehlých parcel, kteří se vznikem chodníku souhlasili.

Díky jejich součinnosti má dnes řada rodičů o trochu menší strach poslat děti do školy samotné. Nemusí totiž tolikrát překračovat silnici, která se v ranních a odpoledních hodinách mění v nekonečnou řeku aut.

A budu doufat, že se časem podaří zrealizovat i druhý kousek chodníku, o který jsem dopravní komisi psal. Ten druhý by měl propojit nově vznikající zdiměřickou školu s chodníkem vedoucím na autobusovou zastávku „Zdiměřice, bytovky“ na straně bytovek. Děti, které budou školu navštěvovat a které bydlí v části Zdiměřic s bytovkami, by tak nemuseli nelogicky dvakrát přecházet Hrnčířskou ulici. Což nejen že by zmenšilo riziko kolize přebíhajících dětí s autem, ale také by udělalo provoz ve špičce trochu plynulejší. Snad se podaří i v tomto místě najít shodu mezi všemi zainteresovanými stranami.

Víte o jiném místě, kde v Jesenici chybí patřičná dopravní infrastruktura, nebo máte jiný nápad, jak Jesenici zlepšit? Pak neváhejte a ozvěte se dopravní komisi města Jesenice!

Petr Brož
předseda jesenických Zelených