4. 11. 2019

Senát se na jednání 30. října zabýval rozsáhlou novelou zákona o drahách. Do jinak důležitého předpisu prospěšného pro veřejnou dopravu vpašoval poslanec Feranec (ANO) ve sněmovně ustanovení, které označuje všechny stromy v těsné blízkosti dráhy automaticky za nebezpečné. „Stromy tvoří důležitou součást naší krajiny, pomáhají zadržovat vodu a brání erozi. Pokud jsou zdravé, rozhodně nepředstavují nebezpečí. Tohle nešťastné ustanovení však otevírá cestu jejich snadnějšímu kácení,“ komentuje kontroverzní ustanovení 1. místopředsedkyně Zelených  a starostka středočeského Mníšku pod Brdy Magdalena Davis.

Zelený senátor Petr Orel k tomu dodává: „Senát návrh zákona vrátil zpět do Sněmovny mimo jiné i kvůli problematice pravomoci kácení stromů v průjezdném průřezu dráhy. Stačí použít selský rozum, abychom věděli, že řada stromů může zůstat na svém místě, aniž by byla ohrožena bezpečnost železniční dopravy. Zbytečné kácení stromů, které již plní své ekologické funkce, by navíc bylo v přímém rozporu se současnými adaptačními opatřeními na klimatickou změnu, v rámci kterých například probíhá akce vysazení 10 miliónů stromů do volné krajiny.“

Zelení také kritizují návrh novely stavebního a vodního zákona, který pod záminkou usnadnění budování rybníků vnáší chaos a bezpráví do už tak komplikované stavební legislativy. Její autoři z řad poslanců navrhují řadu výjimek, které vyloučí z projednávání nových vodních děl ty, kteří mohou být dotčení ztrátou vody. Stejně nesystematicky navrhují také vyloučit z rozhodování o těchto stavbách orgány ochrany přírody. „Přestože původní záměr poslanců mohl být veden dobrými úmysly, zhostili se své iniciativy amatérsky a do právního řádu vnáší desítky nových výjimek a nedomyšlených kroků, které ve výsledku povedou k poškození krajiny,“ komentuje kvalitu poslanecké novely Magdalena Davis.

Zelení naopak oceňují chystané změny v lesním zákoně, které umožní do budoucna posílit odolnost našich lesů proti suchu. Důležité je v tomto směru především řízené snížení stavů spárkaté zvěře, která komplikuje a prodražuje přirozenou obnovu lesa. Oběma zákony se bude Senát zabývat na dnešním plénu.